Призми. Площі бічної та повної поверхонь.

Додано: 12 вересня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 1552 рази
12 запитань
Запитання 1

Призма - це:

варіанти відповідей

многокутник

многогранник

чотирикутник

тіло обертання

тригранник

Запитання 2

Скільки граней має куб?

варіанти відповідей

чотири

дві

шість

три

п'ять

Запитання 3

Висотою призми називають:

варіанти відповідей

відстань між основами

відстань між бічнимиребрами

відстань між площинами основ

відстань між бічними гранями

відстань між площинами бічних граней

Запитання 4

Діагоналлю призми називають відрізок, що ...

варіанти відповідей

сполучає дві вершини призми

сполучає дві вершини призми, що не належать одній грані

сполучає площини основ

міститься між бічними гранями

сполучає вершини основ

Запитання 5

Скільки граней має десятикутна призма?

варіанти відповідей

9

11

10

8

12

Запитання 6

Призму називають прямою, якщо ...

варіанти відповідей

бічні ребра перпендикулярні до основи

основи паралельні

грані перпендикулярні

висота паралельна бічним ребрам

бічні ребра рівні

Запитання 7

Усі бічні ребра призми ...

варіанти відповідей

перетинаються

мимобіжні

збігаються

паралельні

вертикальні

Запитання 8

У чотирикутній призмі площа основи дорівнює 3 см2, а площа кожної з бічних граней – 5 см2. Знайдіть площу повної поверхні призми. 


варіанти відповідей

8 см2

20 см2

23 см2

26 см2

Запитання 9

У правильній чотирикутній призмі сторона основи до­рівнює 2 см, а бічне ребро – 5 см. Знайдіть площу бічної поверхні призми. 


варіанти відповідей

20 см2

40 см2

60 см2

80 см2

Запитання 10

Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорів­нюють 3 см і 6 см, а діагональ паралелепіпеда – 7 см. Знайдіть площу повної поверхні паралелепіпеда. 


варіанти відповідей

72 см2

54 см2

36 см2

108 см2

Запитання 11

Який із многокутників може бути основою правильної призми?

варіанти відповідей

а) Ромб

б) Рівнобічна трапеція

в) Рівносторонній трикутник

г) Будь-який з наведених

Запитання 12

Ребро куба збільшили вдвічі. У скільки разів збільшилась площа повної поверхні цього куба?

варіанти відповідей

а) У 2 рази

б) У 4 рази

в) У 24 рази

г) У 12 разів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест