Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробника

Додано: 19 листопада 2020
Предмет: Економіка, 10 клас
6 запитань
Запитання 1

Що не належить до відтворювальних ресурсів?

варіанти відповідей

водні басейни

грунт

чорноземи

флора та фауна

Запитання 2

До основних виробничих фондів належать:

варіанти відповідей

грунтовий покрив, водні ресурси, лікувальні грязі

приміщення, машини й обладнання, транспортні засоби, інструменти

рекреаційні ресурси

земельні ресурси

Запитання 3

Альтернативна вартість - це

варіанти відповідей

вартість обмежених виробничих ресурсів

проблема обеженності ресурсів

вартість вибору виробника

вартість найкращого з благ , отримання яких стає неможливим за обраного способу використання обмежених ресурсів

Запитання 4

Де знаходиться точка А (КВМ), коли фактичний обсяг виробництва продукції дорівнює виробничим можливостям суспільства

варіанти відповідей

розташована на КВМ

розташована всередині КВМ

розташована поза КВМ

Запитання 5

Загальний дохід = Обсяг виробництва * Ціна одиниці продукції

варіанти відповідей

TR = Q* P

TC = TR - TC

TR = TC * Q

MR = TR*TC

Запитання 6

Якщо при використанні постійного ресурсу долучати додаткові одиниці змінного ресурсу, то, починаючи з певного моменту, граничний продукт буде знижуватися , тож віддача від додаткових змінних ресурсів має тенденцію до зниження. Це закон -

варіанти відповідей

ефекту масштабу

технічного заміщення

спадної граничної віддачі

максимізації обсягів виробництва

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест