Python Task2

Додано: 2 січня
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 23 рази
14 запитань
Запитання 1

Автором мови програмування Python є:

варіанти відповідей

Монті Пайтон

Стів Джобс

Гвідо ван Россум

Білл Гейтс

Запитання 2

Вкажіть назву алгоритмічної структури:

варіанти відповідей

Цикл з умовою


Цикл з лічильником

Запитання 3

Якого значення набуде змінна a після виконання наведеного фрагменту програми, якщо змінна x має значення 0:

варіанти відповідей

0

1

10

2

Запитання 4

Якого значення набуде змінна a після виконання наведеного фрагменту програми, якщо змінна x має значення -2:

варіанти відповідей

-5

8

-8

0

Запитання 5

Алгоритм зображений на малюнку називають:

варіанти відповідей

Неповне розгалуження

Повне розгалуження

Вкладені розгалуження

Циклічний

Лінійний

Запитання 6

Оберіть базову алгоритмічну структуру для розв'язування наступної задачі:

Вивести на екран суму квадратів усіх парних чисел від 55 до 88 включно.

варіанти відповідей

Лінійний

Умовний цикл

Розгалуження

Цикл з лічильником

Запитання 7

Оберіть вимоги до імені величини:

варіанти відповідей

ім'я потрібно створювати коротким для зручності роботи з ним

ім'я не може починатися з цифри

ім'я повинно мати певний зміст

ім'я може складатися лише з великих та малих літер англійського алфавіту, цифр та символу нижнього підкреслення

імена myVar та MyVaR це одне і те ж саме

Запитання 8

Оберіть базову алгоритмічну структуру для розв'язування наступної задачі:

Запитати в користувача його ім'я, після чого вивести на екран привітання у форматі "Привіт ім'я!"

варіанти відповідей

Умовний цикл

Розгалуження

Лінійний

Цикл з лічильником

Запитання 9

Оберіть основні складові мови програмування:

варіанти відповідей

Словник

Редактор коду

Синтаксис

Семантика

Алфавіт

Транслятор

Запитання 10

Оберіть базову алгоритмічну структуру для розв'язування наступної задачі:

Вивести на екран куби натуральних чисел, які менші за деяке задане число n.

варіанти відповідей

Цикл з лічильником

Лінійний

Розгалуження

Умовний цикл

Запитання 11

Оберіть базову алгоритмічну структуру для розв'язування наступної задачі:

Визначити чи ділиться задане число на 13

варіанти відповідей

Розгалуження

Цикл з лічильником

Лінійний

Умовний цикл

Запитання 12

Алгоритм зображений на малюнку називають:

варіанти відповідей

Лінійним

Повне розгалуження

Неповне розгалуження

Вкладені розгалуження

Циклічним

Запитання 13

Алгоритм зображений на малюнку називають:

варіанти відповідей

Лінійним

Вкладені розгалуження

Циклічним

Повне розгалуження

Неповне розгалуження

Запитання 14

Яке повідомлення виведе на екран Python після виконання заданої програми при введенні числа 59:

варіанти відповідей

Оцінка задана невірно!

Початковий рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест