19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ (1929 – 1938 рр.) Загальний.

Додано: 5 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 7 разів
81 запитання
Запитання 1

Індустріалізація - це...

варіанти відповідей

перехід від ручної праці до машинного виробництва

процес створення великого машинного виробництва в усіх галузях народного господарства, насамперед у промисловості

розвиток народного господарства в цілому

утворення монополістичних об’єднань в провідних галузях економіки

Запитання 2

Який термін відповідає визначенню: «Політика придушення, залякування політичних противників жорстокими насильницькими методами?


варіанти відповідей

Терор

Тоталітаризм

Депортація

Репресії

Запитання 3

«Система заходів радянських органів влади, спрямованих на знищення заможного селянства. Супроводжувалася конфіскацією майна й висилкою на Північ і до Сибіру селян, які не бажали вступати до колгоспів.» - це ...

варіанти відповідей

«розстріляне відродження»

Українізація

Русифікація

Терор

Запитання 4

На якому з'їзді ВКПб було прийняте рішення про колективізацію?

варіанти відповідей

X

XIV

XV

XVI

Запитання 5

Які твердження розкривають сутність суцільної колективізації в УСРР

варіанти відповідей

висока продуктивність праці в сільському господарстві, зростання чисельності заможних селян

встановлення еквівалентного  (еквівалентний /лат./ - «рівнозначний», «рівноцінний», однаковий за величиною) товарного обміну між містом і селом

втягнення сільського господарства у планову директивну економіку

експропріація (лат. - позбавлення власності) або усуспільнення одноосібних селянських господарств

зміцнення соціального статусу селян в УСРР

Запитання 6

Що стало наслідком суцільної колективізації в УСРР на кінець І п'ятирічки? (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

усуспільнено майже 70% селянських господарств, понад 80% посівних площ

збалансовано розвиток промисловості та сільського господарства

зростає прошарок заможних селян - справжніх господарів землі

зростають врожаї, збільшується поголів'я великої рогатої худоби

міцніє і утверджується командно-адміністративна система (КАС)

Запитання 7

Як називався процес докорінної перебудови аграрного сектора, ініційований більшовицьким керівництвом наприкінці 1920-х рр.?

варіанти відповідей

Модернізація;

колективізація;

кооперація;

індустріалізація:

Запитання 8

З якою метою здійснювалася суцільна колективізація? (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

Для забезпечення населення країни дешевими продуктами

як «допомога держави колгоспному будівництву»;

полегшити вилучення селянської продукції державою

піднести матеріально-технічну базу сільського господарства

Запитання 9

Укажіть, коли більшовики проголосили курс на прискорену (форсовану) колективізацію

варіанти відповідей

У березні 1921 р.;

у грудні 1925 р.;

у листопаді 1929 р.;

у січні 1930 р.

Запитання 10

Хлібозаготівельна криза, що мало не зірвала проведення індустріалізації в СРСР, мала місце... (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

1921—1923 рр.;

1925—1926 рр.;

1927—1928 рр.;

1932—1933 рр.

Запитання 11

Укажіть, якому терміну відповідає наведене визначення: Каральні заходи, покарання, вжиті державними органами.

варіанти відповідей

репресії;

реквізиції;

контрибуції;

окупація;

Запитання 12

Укажіть правильний варіант заповнення пропуску в тексті. «Тих, хто чинив найупертіший опір, розстрілювали або масово вивозили в табори примусової праці на Північ Росії чи до Сибіру. Решту позбавляли всієї їхньої власності (включаючи хату й особисті речі), залишаючи людей напризволяще. _____________________ досягло апогею взимку 1929—1930 рр. Найпоширенішою його формою стала депортація. Сотні тисяч селян разом із сім'ями виганяли з домівок, саджали в товарні потяги й вивозили за тисячі кілометрів на Північ Росії, де їх скидали серед арктичної пустелі, нерідко без їжі та притулку...»

варіанти відповідей

розкуркулювання;

закріпачення;

обезземелення;

переселення;

Запитання 13

Якому визначенню відповідає термін «колективізація»?

варіанти відповідей

заселення вільної землі великими колективами людей

добровільне об'єднання людей в організації для спільної господарської діяльності;

об'єднання індивідуальних сільських господарств у колективні господарства, які засновуються на колективній власності на засоби виробництва;

створення селянами великих колективних об'єднань для захисту своїх економічних і політичних інтересів.

Запитання 14

Позначте період у здійснені колективізації в УСРР, якому були притаманні такі характерні риси: «Час прискореної колективізації, яка перетворилася по суті в комунізацію. Село поринуло у вир самознищення: селянство почало продавати або забивати худобу, ховати або псувати реманент».

варіанти відповідей

1930-1931 рр.;

1932-1933 рр.;

1927-1928 рр.;

1934-1937 рр.

Запитання 15

Позначте соціальну верству населення СРСР і УСРР, яка в роки здійснення колективізації за наказом Й. Сталіна була «ліквідована як клас».

варіанти відповідей

поміщики

куркулі

селяни-середняки

селяни-кооператори (члени сільськогосподарських кооперативів)

робітники

партійна номенклатура (партійна верхівка)

Запитання 16

Позначте рік завершення колективізації в Україні, коли колгоспи об'єднували понад 96% всіх посівних площ

варіанти відповідей

1934 р.

1935 р.

1937 р.

1939 р.

Запитання 17

Чи правильні твердження?

1) вилучивши методом продрозкладки все зерно, конфіскувавши рештки наявного у населення продовольства, хлібозаготівельна комісія на чолі з головою РНК СРСР В. Молотовим, що прибула в республіку восени 1932 р., прирекла значну частину народу України на голодну смерть; у результаті голодувала більша частина населення республіки, поширеними були випадки людоїдства та трупоїдства;

2) оскільки голод 1932-1933 рр. мав штучний і організований характер, він переріс у голодомор.

варіанти відповідей

обидва твердження неправильні

перше твердження правильне

друге твердження правильне

обидва твердження правильні

Запитання 18

Якого року була прийнята постанова ЦК ВКП(б) про заходи щодо ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації?

варіанти відповідей

Листопад 1929 р.;

січень 1930 р.;

березень 1930 р.;

жовтень 1934 р.;

Запитання 19

У 1928 р. була створена перша машинно-тракторна станція (МТС), яка розташовувалась на території ......:

варіанти відповідей

Київщини

Волині

Чернігівщини

Одещини

Запоріжжі

Запитання 20

Із запропонованого переліку оберіть тези, що розкривають сутність сталінських принципів колективізації сільського господарства

варіанти відповідей

добровільність

поступовість

одноманітність форм (колгоспи)

різноманітність форм кооперування

прискорені, форсовані темпи

насильницьке створення колгоспів

фінансова допомога міста селу

реквізиції, розкуркулення, депортації, репресії

Запитання 21

Стаття Й. Сталіна "Рік великого перелому" спричинила перехід до форсованої індустріалізації ... (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

так

ні

ця стаття не мала відношення до питань індустріалізації

Запитання 22

Й. Сталін охарактеризував розпочату в кінці 1920-х в СРСР політику форсованої індустріалізації та колективізації сільського господарства "Роком великого перелому". Який рік називали... саме так (оберіть правильну відповідь)?

варіанти відповідей

1925 рік

1927 рік

1928 рік

1929 рік

1930 рік

Запитання 23

Поштовхом до організації масового соціалістичного змагання треба вважати: (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

постанову ЦК ВКПб "Про організацію соціалістичного змагання заводів і фабрик" від травня 1929 року

підписання 31.01.1929 року керівництвом шахт "Центральна" та "Північна" тресту "Артемвугілля" першої в країнї господарчої угоди про змагання

публікація у газеті "Правда" статті В. Леніна "Як організувати змагання" у січні 1929 році

рух виник стихійно

Запитання 24

Перехід до форсованої індустріалізації ілюструє вислів.... (оберіть правильний вислів)

варіанти відповідей

"...одним махом вийти з економічної відсталості..."

"...здійснити економічний стрибок..."

"..за будь яку ціну прискорити розвиток промисловості..."

".....переглянути планові завдання у бік підвищення..."

Запитання 25

З наведених тверджень оберіть ті, що характеризують провали першої п'ятирічки

варіанти відповідей

небачена експлуатація селянства, державне "закріпачення" селян

виплавка чавуна склала 4,3 млн тон замість 6,6 млн тон за планом

підвищення цін на всі види промислової продукції

реалізовано 20% всіх капіталовкладень СРСР на території радянської України

на Донбасі введено у дію 53 шахти

з конвеєра зійшов перший радянський трактор - ХТЗ

широка торгівля алкоголем ("п'яні гроші")

черги, дефіцит, продовольчі картки

Запитання 26

Вкажіть, яка з подій відбулася раніше за інші

варіанти відповідей

затвердження першого п'ятирічного плану розвитку народного господарства

проголошення курсу на індустріалізацію на XIV з'їзді РКПб

початок першої п'ятирічки

випуск першого радянського трактора ХТЗ

Запитання 27

Яка з галузей промисловості розвивалася у роки перших п'ятирічок?

варіанти відповідей

промисловість групи "А"

промисловість групи "Б"

сільське господарство

всі галузі розвивались пропорційно

Запитання 28

Які з прелічених подій відбувалися у роки ІІ п'ятирічки?

варіанти відповідей

відкриття Харківського тракторного заводу

випуск першого радянського комбайну запорізьким заводом "Комунар"

Відкриття Дніпрогесу у Запоріжжі

поява стаханівського руху

введення в дію заводів "Азовсталь", "Запоріжсталь", "Криворіжсталь"

швидкий розвиток харчової та легкої промисловості

Запитання 29

Яке з наведених тверджень розкриває суть терміну "політика індустріалізації"

варіанти відповідей

примусове об'єднання сільськогосподарських виробників у колгоспи

концентрація фінансових та організаційних зусиль на розвитку важкої промисловості з метою перетворення УСРР в індустріально розвинену республіку

політика, яка допускала лібералізацію в сільському господарстві, легкій промисловості та торгівлі, передбачала впровадження економічних методів управління та повернення до приватної власності

політика, що передбачала концентрацію в руках держави управління промисловістю, ліквідацію товарно-грошових відносин, введення продрозкладки та продовольчої диктатури на селі в мовах війни

основна форма планування та управління економікою при радянській системі господарювання

Запитання 30

Яке з наведених тверджень розкриває суть поняття "п'ятирічний план"

варіанти відповідей

політика, що передбачала концентрацію в руках держави управління промисловістю, ліквідацію товарно-грошових відносин, введення продрозкладки та продовольчої диктатури на селі в мовах війни

політика, яка допускала лібералізацію в сільському господарстві, легкій промисловості та торгівлі, передбачала впровадження економічних методів управління та повернення до приватної власності

основна форма планування та управління економікою при радянській системі господарювання

концентрація фінансових та організаційних зусиль на розвитку важкої промисловості з метою перетворення УСРР в індустріально розвинену республіку

примусове об'єднання сільськогосподарських виробників у колгоспи

Запитання 31

Комплекс заходів, вжитих ВКПб у 20-30-х роках ХХ століття, що мав на меті модернізацію промисловості, було названо...

варіанти відповідей

колективізація

експроприація

індустріалізація

реквізиція

Запитання 32

Темпи зростання обсягів промислового виробництва у 30-х роках ХХ століття в УСРР були вищими, ніж в європейських країнах завдяки.....(оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

технічній перебудові галузей промисловості, впровадженню сучасних інноваційних технологій

пропорційному розвитку всіх галузей промисловості

промисловому перевороту

форсованій індустріалізації

Запитання 33

У якому місті УСРР у листопаді 1932 року стала до ладу найбільша гідроелектростанція?

варіанти відповідей

Дніпропетровськ

Запоріжжя

Київ

Харків

Запитання 34

Форсовану індустріалізацію передбачалося забезпечити за рахунок

варіанти відповідей

запровадження політики «ножиць цін»;

продаж товарів за кордон за демпінговими цінами

забезпечення коштами селян

залучення іноземних інвестицій.

перекачування коштів з інших галузей промисловості у промисловість групи "А"

кредити іноземних міжнародних банків

Запитання 35

Коли Дніпровська гідроелектростанція (Дніпрогес) дала перший струм?

варіанти відповідей

1927 р.

1930 р.

1932 р.

1937 р.

Запитання 36

Якими були результати форсованої індустріалізації за підсумками першої п′ятирічки?

варіанти відповідей

підвищення матеріального добробуту населення

розбудова підприємств, які обслуговували машинобудівний комплекс

посилення залежності від іноземних капіталовкладень

пропорційний розвиток промисловості групи "А" та групи "Б"

Запитання 37

Про кого йдеться у повідомленні?

У ніч на 31 серпня 1935 р. вибійник шахти "Центральна-Ірмино" в Кадіївці (Луганщина), застосувавши метод роботи, що грунтувався на поділі виробничих операцій між вибійником і кріпильником, установив рекорд з видобутку вугілля за зміну.

варіанти відповідей

Микита Ізотов

Олексій Стаханов

Павло Постишев

Володимир Затонський

Запитання 38

Які заходи більшовицької влади мали на меті форсування індустріалізації в роки першої п′ятирічки?

варіанти відповідей

поєднання великої державної промисловості та дрібнотоварного приватного виробництва

відмова від директивного способу ведення господарювання

встановлення надвисоких планових завдань і покарання тих, хто опинявся позаду

матеріальне заохочення робітників

запровадження масового виробничого змагання трудових колективів

Запитання 39

Укажіть особливості соціально-економічної ситуації УСРР у роки першої п′ятирічки.

варіанти відповідей

підвищення купівельної спроможності населення

запровадження в містах нормованої торгівлі хлібом за картками

переведення промисловості на семиденний робочий тиждень

поширення стаханівського руху

"ліквідація куркульства як класу"

Запитання 40

Що характеризувало політику радянського керівництва щодо українського села в роки першої п′ятирічки?

варіанти відповідей

сприяння вільній торгівлі хлібом та іншими сільгосппродуктами

заниження цін на сільськогосподарську продукцію - "ножиці цін"

репресії через саботаж селян колективізації та примусове вилучення зерна

відновлення ринкових відносин, фінансова допомога одноосібним господарствам

використання матеріальних стимулів для заохочення до праці колгоспників

Запитання 41

Який із плакатів було створено в 1935 р.?

варіанти відповідей
Запитання 42

Який документ, ухвалений у 1932 р., називали "законом про п′ять колосків"?

варіанти відповідей

постанову ЦК ВКП(б) "Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву"

постанову ВЦВК і РНК СРСР "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперацій і зміцнення громадської (соціалістичної) власності

постанову ЦК ВКП(б) "Про заходи у справі ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації"

постанови РНК УСРР і ЦК КП(б)У про занесення на "чорну дошку" сіл, які "злісно саботують хлібозаготівлі"

Запитання 43

Проти кого була спрямована сфабрикована "Шахтинська справа"?

варіанти відповідей

куркулів

націонал-ухильників

технічної інтелігенції

стаханівців

Запитання 44

Гучний процес проти " класово ворожих" верств населення який відбувся в 1928 році

варіанти відповідей

"Шахтинська справа"

судовий процес над "СВУ"

судовий процес над "УНЦ"

Процес " Трудової селянської партії"

Запитання 45

На який період припадають масові репресії в СРСР?

варіанти відповідей

1932-1933рр.

1937-1938рр.

1933-1937рр.

1929-1939рр.

Запитання 46

Найменування доби в історії СРСР (1937–1938 роки), коли сталінські репресії були різко посилені та доведені до максимуму своєї інтенсивності. Інша поширена назва цього історичного періоду — «Єжо́вщина» — пов'язана з тим, що керівником народного комісаріату внутрішніх справ у той час був Микола Іванович Єжов. 

варіанти відповідей

Політика "воєнного комунізму"

Антирелігійна політика більшовиків

"Суцільна колективізація"

"Великий терор"

Запитання 47

Оберіть правильне визначення "культу особи "

варіанти відповідей

Надмірне звеличення певної особи аж до її обожнювання, перебільшення її ролі та заслуг в історії

Засудження всякої діяльності людини

Висміювання особи в засобах масової інформації

Переслідування особи за її політичні вподобання

Запитання 48

Який рік в СРСР був проголошений роком запровадження "безбожної п′ятирічки"?

варіанти відповідей

1932 р

1933 р

1937 р

1938 р

Запитання 49

Терміни "шумськізм", "волобуєвщина", "хвильовізм" можна використовувати характеризуючи

варіанти відповідей

боротьбу радянської влади з бідністю

процес форсованої індустріалізації

боротьбу радянсько влади з "націонал-ухильництвом"

антирелігійну політику більшовиків

Запитання 50

Судовий процес над "СВУ" мав на меті

варіанти відповідей

позбавлення українського народу національних лідерів

дискредитацію української інтелегенції

"чистку" компартійного апарату

розслідування справи про вбивство С. Кірова

Запитання 51

Масові репресії - це...

варіанти відповідей

перевищення промислового виробництва над сільськогосподарським

насадження в суспільстві атмосфери страху 

ліквідація індивідуального селянського господарства 

нав’язування суспільству комуністичної ідеології 

Запитання 52

У якому році столиця УСРР з Харкова була перенесена до Києва?

варіанти відповідей

1936р.

1927р.

1934р.

1923р.

Запитання 53

Хто був фактичним лідером ВАПЛІТЕ? 

варіанти відповідей

М. Зеров 

М. Рильський 

В. Сосюра 

  М. Хвильовий

Запитання 54

У якому році започатковано політику «коренізації» в УСРР?

варіанти відповідей

1921 р

1923 р

1925 р

1927 р.

Запитання 55

Вставте пропущене.

Найяскравішим здобутком українського театрального мистецтва 20-х рр. стало мистецьке об′єднання "Березіль", організоване у 1) ______ режисером 2)_______.

варіанти відповідей

1) 1921 р.; 2) Миколою Садовським

1) 1922 р.; 2) Гнатом Юрою

1) 1922 р.; 2) Лесем Курбасом

1) 1923 р.; 2) Олександром Довженком

Запитання 56

Як називалися організації, на які в 1920-ті рр. було покладено завдання навчати доросле населення читати й писати?

варіанти відповідей

лікнепи

комбіди

трести

колгоспи

Запитання 57

Із трагічною загибеллю якого партійно-радянського діяча історики пов′язують згортання політики українізації?

варіанти відповідей

О. Шумського

М. Скрипника

Л. Кагановича

Х. Раковського

Запитання 58

Наслідки гоніння та репресій проти діячів української культури в 1930-х рр. отримали назву...

варіанти відповідей

"білий терор"

"червоний терор"

"розруха"

"розстріляне відродження"

Запитання 59

Що належить до результатів державної політики в СРСР в галузі культури наприкінці 1930-х рр.?

варіанти відповідей

Розквіт авангардного мистецтва

Ліквідація масової неписьменності

Скасування державної цензури засобів масової інформації

Забезпечення і захист ідейного різноманіття в галузі культури

Запитання 60

«Розстріляне відродження» — це умовна назва:

варіанти відповідей

Покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час терору 1930-х рр.

Групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних під час боротьби зі «шкідництвом» у 1920—1930-х рр.

Літературно-мистецької генерації України 1920—1930-х рр., репресованої сталінським режимом

Плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х рр. у справі Спілки визволення України

Запитання 61

Назвіть найбільше в Україні місце поховання жертв масових репресій, розстріляних органами НКВС 

варіанти відповідей

Голосіївський ліс

 Урочище Сандормах

Биківнянський ліс

Бабин Яр

Запитання 62

 Безмірне звеличення постаті, сліпе поклоніння, обожнювання людини, яка займає найвище становище в політичній ієрархії, надмірне перебільшення заслуг, функцій і ролі лідера.

варіанти відповідей

культ особи

націонал - ухильництво

ворог народу

волобуєвщина

Запитання 63

Голова Раднаркому УСРР

варіанти відповідей

Раковський

Сталін

Ленін

Довженко

Запитання 64

Постанова РНК УСРР про занесення на «чорну дошку» колгоспів «за злісне саботування хлібозаготівель» призвело до

варіанти відповідей

конфіскації всього продовольства й посівного фонду, припинення постачання товарів

ліквідації «куркулів» і «підкуркульників», виселення решти селян до Сибіру

надання екстреної продовольчої допомоги членам колгоспу за рахунок селян-одноосібників

вилучення господарського реманенту та примусове відправлення колгоспників на промислові новобудови

Запитання 65

Укажіть наслідки суцільної колективізації, здійснюваної в Україні в 1930-х рр. (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

утвердження державної власності на засоби виробництва в сільському господарстві

стрімке зростання сільськогосподарського виробництва та матеріального добробуту колгоспного селянства

запровадження госпрозрахунку, товарно-грошових відносин між державою та колгоспами й радгоспами

«прикріплення» селян до сільської місцевості (колгоспів) безпаспортним статусом

багатомільйонні демографічні втрати, підрив і деградація продуктивних сил села

розширення мережі селянських збутових, споживчих, кредитних спілок і товариств

Запитання 66

Визначте причини голодомору 1932-1933 рр. в Україні (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

масове вилучення продовольства у селян

загибель всього урожаю через несприятливі кліматичні умови

відсутність інформації у московського керівництва про початок голоду

небажання селян працювати на колгоспних полях задарма

штучне підтримування стану голоду щодо українських селян

криза перенаселення в Україні 

дотримання ідеології комунізму - прагнення покращити життєвий рівень населення

Запитання 67

Проблема модернізації сільськогосподарського виробництва розв’язувалась шляхом:

варіанти відповідей

будівництва станцій технічного обслуговування в містах;

будівництва державних машинно-тракторних станцій;

ремонтування старої сільськогосподарської техніки на селі;

закупівлі нової сільськогосподарської техніки за кордоном.

Запитання 68

Уривок джерела, у якому схарактеризовано часи Голодомору: «Урожай у нас був хороший, але радянська влада, «заготовляючи» наш хліб, до тих пір доводила свої плани й завдання до нас, до поки не залишились [ми] без фунта хліба»можна використати для пояснення його

варіанти відповідей


причин.

передумов

значення

мети

Запитання 69

Ставлення більшості українських селян до колективізації сільського господарства:


варіанти відповідей

байдуже, оскільки вони мали право не вступати в колгоспи, залишатися одноосібниками.


ентузіазм, піднесення, всебічна підтримка, добровільний запис у колгоспи.

вороже, стихійний опір, збройні повстання, не віддавали колгоспам своє майно і худобу.

стримана підтримка, адже селяни вважали колгоспи формою кооперації, яку вони сприймали цілком позитивно.

Запитання 70

Постанова СРСР від 7 серпня 1932 року "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної (соціалістичної) власності" в народі прозвали:

варіанти відповідей

"Драконовий закон"

"Соломонове рішення"

"Закон 12 таблиць"

"Закон про 5 колосків"

Запитання 71

С. Косіор, виступаючи на з'їзді КП(б)У заявив: " На Україні класова боротьба більш напружена... і ворог у нас лютіший, ніж де б то не було в інших республіках і областях Союзу". Ця теза стала теоретичним підгрунтям для здійснення в республіці

варіанти відповідей

Голодомору 1932 -1933 рр

масових репресій

кампанії з розкуркулення

політики коренізації

Запитання 72

Закон про п'ять колосків був складовою політики:

варіанти відповідей

масових репресій проти селянства

уведення госпрозрахунку між державою і колгоспами

перерозподілу земель заможних господарств на користь бідняцких

освоєння нових земель

Запитання 73

Що дало можливість більшовицькому керівництву реалізувати плани щодо форсованої колективізації?

варіанти відповідей

українські селяни щиро вірили в ідеали комунізму та підтримували політику КП(б)У

репресії та Голодомор

колгоспи швидко довели селянам свою ефективність

економічна зацікавленість селян

Запитання 74

вибрати два варіанти.

Що з наведеного не є причинами Голодомору?

варіанти відповідей

Установлення нереальних хлібозаготівельних планів

не вистачало продуктів харчування у звязку з посухою

ухвалення закону про охорону державного майна

невиконання плану першої п'ятирічки

неспроможність держави надати швидку допомогу голодуючим

Запитання 75

Що означає "розкоркулення селянства"

варіанти відповідей

Історичний процес техніко-географічних понять під час голодомору

Політична репресія яку застосували в адміністративному порядку місцевими органами виконавчої влади проти багатих селян

Збішна авральна робота з метою надолужити згаяний час

Запитання 76

Коли почався голодомор?

варіанти відповідей

1930

1932

1934

Запитання 77

Що спричинило голодомор?

варіанти відповідей

Сталінська влада хотіла пришвидчити колективізацію

Поганий урожай 1930-1933 років

Всеосяжний контроль над селянами

Запитання 78

Щоб надалі селянство не могло чинити опір, більшовики на чолі з Й.Сталіним вирішили:

варіанти відповідей

об"єднати в колгоспи

створити приватні підприємства

будувати комунізм

Запитання 79

Геноци́д - це...

варіанти відповідей

каральні заходи, покарання, вжиті державними органами.

цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами.

позбавлення волі

Запитання 80

Уривок джерела, у якому схарактеризовано часи Голодомору:

 «Урожай у нас був хороший, але радянська влада, “заготовляючи ” наш хліб, до тих пір доводила свої плани й завдання до нас, до поки не залишились [ми] без фунта хліба», можна використати для пояснення його

варіанти відповідей

причин.

передумов.

значення.

мети.

Запитання 81

На карті позначено області:

варіанти відповідей

розгортання перших машинно-тракторних станцій наприкінці 1932 р.;

діяльності хлібозаготівельної комісії В. Молотова у жовтні 1933 р.;

селянських повстань під час проведення колективізації у 1932 р.;

що зазнали найбільших людських втрат від голодомору 1932-1933 рр.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест