Директорська контрольна робота по біології

Додано: 20 вересня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 175 разів
24 запитання
Запитання 1

До моносахаридів належить:


варіанти відповідей

крохмаль;

глюкоза;  


сахароза

глікоген.

Запитання 2

Мікроелементами є: 


варіанти відповідей

калій;

кобальт;

хлор;  

фосфор. 


Запитання 3

При повному окисненні 1 г жирів до вуглекислого газу і води:

варіанти відповідей

виділяється 38,9 кДж енергії;   

виділяється 8,9 кДж енергії;  

виділяється 138,9 кДж енергії;  

енергія не виділяється.


Запитання 4

Процес руйнування первинної структури білків називають:

варіанти відповідей

ренатурацією;

необоротною денатурацією;

деструкцією;   

оборотною денатурацією.

Запитання 5

Амінокислоти, які організм тварин не може синтезувати, називаються:

варіанти відповідей

основними;  

замінними;  

незамінними; 

сульфуровмісними.

Запитання 6

У більшості бактерій клітинна стінка складається з високомолекулярної речовини:  

варіанти відповідей

целюлози;  


хітину;

муреїну;

крохмалю.


Запитання 7

Аутосоми - це:

варіанти відповідей

статеві хромосоми;

великі хромосоми; 

малі хромосоми;  

усі хромосоми, крім статевих.

Запитання 8

На мембранах гранулярної ендоплазматичної сітки відбувається синтез:

варіанти відповідей

вуглеводів;  


білків; 

жирів; 

вітамінів.


Запитання 9

Кисень, що виділяється в процесі фотосинтезу, походить із молекули:

варіанти відповідей

глюкози;

води; 

вуглекислого газу;

крохмалю.


Запитання 10

У процесі мітозу ядерця зникають у:

варіанти відповідей

метафазі;

профазі;  


телофазі;

інтерфазі.


Запитання 11

Синтез іРНК нуклеїнових кислот у ядрі називають:


варіанти відповідей

трансляцією;  


транскрипцією;

транслокацією;  


трансдукцією.


Запитання 12

Молекула, яка є обов'язковою учасником енергетичного та пластичного обміну:

варіанти відповідей

молекула глюкози;  


молекула рибози;  


молекула ДНК;  


молекула РНК.

Запитання 13

Яка молекула виконує транспортну функцію в організмі?

варіанти відповідей

пепсин;                                    

гемоглобін;                              

казеїн;                                      

інтерферон.

Запитання 14

З’ясуйте, вчення про біосферу заснував:


варіанти відповідей

І. Мечников;

С. Навашин;


І. Шмальгаузен;

В. Вернадський.

Запитання 15

Вкажіть, що називається нормою реакції:

варіанти відповідей

межі модифікаційної мінливості;

сумарна кількість ознак, що можуть піддаватися модифікаціям;

величина зовнішнього фактора, що призводить до появи модифікації;

здатність модифікацій зникати за відсутності дії фактора, який їх викликав.


Запитання 16

Постійне спостереження за процесами в екосистемах це:


варіанти відповідей

Моніторинг;

Біотехнологія;         

Статистика;

Моделювання.


Запитання 17

До хемогетеротрофних бактерій належать:

варіанти відповідей

сіркобактерії;    

ціанобактерії;


пурпурні несірчані бактерії;

сапротрофні бактерії.

Запитання 18

Визначіть, з яких речовин складається оболонка складних вірусів:     

варіанти відповідей

білків і ліпідів;

білків;     

білків і вуглеводів;     

вуглеводів та ліпідів.

Запитання 19

Назвіть тварин. які поїдають відмерлі рештки організмів:

варіанти відповідей

сапрофаги; 

детритофаги;


некрофаги;  

копрофаги.


Запитання 20

З’ясуйте, як називається сукупність популяцій різних видів, які взаємодіють між собою та з фізичним середовищем існування таким чином, що виникає потік енергії та колообіг речовин:


варіанти відповідей

система живлення; 

біомаса;


заповідник;                     

екосистема.


Запитання 21

Вкажіть галузь біотехнології,у якій застосовують методи виділення клітин з організму і перенесення їх на поживні середовища,де вони продовжують жити та розмножуватись:


варіанти відповідей

генна інженерія;          

клітинна інженерія;

промислова мікробіологія; 

ембріональна інженерія.

Запитання 22

Укажіть ознаку людини, яка успадковується зчеплено зі статтю:

варіанти відповідей

форма волосся          

дальтонізм;


колір шкіри;

ластовиння.


Запитання 23

Вкажіть,що впливає на еволюційний процес виникнення нових родів, класів:

варіанти відповідей

макроеволюція;  

географічне видоутворення;

дивергенція;            

елімінація.


Запитання 24

Укажіть організми, які належать до прокаріотів:

варіанти відповідей

стафілококи;                  

віруси;


пріони;  

ціанобактерії


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест