Річна контрольна робота з фізики для 10 класу

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 49 разів
12 запитань
Запитання 1

Яка фізична величина характеризує зміну швидкості тіла за одиницю часу?

варіанти відповідей

переміщення

початкова швидкість

прискорення

час руху

Запитання 2

Що прийнято за одиницю вимірювання періоду обертання?

варіанти відповідей

с

м

м/с

Гц

Запитання 3

Яке приблизне значення прискорення вільного падіння на нашій планеті?

варіанти відповідей

0,98 м/с²

980 см/с²;   

98 м/с²;   

9,8 см/с².

Запитання 4

Закінчити речення:

Сила,  з якою тіло внаслідок тяжіння його до Землі діє на опору або підвіс, називається …

варіанти відповідей

Сила тертя

Сила тяжіння

Вага тіла

Сила пружності

Запитання 5

Тіло падає з висоти 320 м . Скільки часу воно падатиме і якої найбільшої швидкості досягне?

варіанти відповідей

час падіння 32 с, швидкість 10 м/с.

час падіння 8 с, швидкість 80 м/с

час падіння 4 с, швидкість 40 м/с

час падіння 16 с, швидкість 20 м/с

Запитання 6

Візок масою 4 кг, що рухається зі швидкістю 3 м\с , зчіплюється з нерухомим візком масою 2 кг. Яка швидкість візків після їх зчеплення?

варіанти відповідей

2 м/с

3 м/с

0 м/с

1,5 м/с

Запитання 7

Яка кількість речовини міститься в газі, якщо при температурі 240 К і під тиском 200 кПа його об’єм дорівнює

 40 л?

варіанти відповідей

4 кмолі

4000 моль

0,004 молі

4 молі

Запитання 8

Яку силу треба прикласти для підйому вагонетки масою 600 кг по естакаді з кутом нахилу 30° , якщо коефіцієнт опору рухові дорівнює 0,05? Рух вважати рівномірним.


варіанти відповідей

24 Н

6 кН

326 Н

250 Н

Запитання 9

Фізична величина, що характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію називається...

варіанти відповідей

Потенціал

Електричний заряд

Напруженість електричного поля

Електроємність

Запитання 10

Що визначає закон Кулона?

варіанти відповідей

Напруженість електричного поля

Силу взаємодії точкових зарядів

Електроємність конденсатора

Роботу електричного поля.

Запитання 11

З якою силою електричне поле напруженістю 250 Н/Кл діє на заряд 40 нКл?

варіанти відповідей

100мН

0,1 МН

10 Н

10 мкН

Запитання 12

Для чого використовують заземлення?

варіанти відповідей

Щоб ізолювати від впливу зовнішніх електричних полів деякі прилади.

Щоб зменшити модуль напруженості електростатичного поля в речовині порівняно з напруженістю землі.

Щоб розрядити невелике заряджене тіло , його приєднують до масивного провідника , закопаного в землю

Щоб зменшити втрати елктричної енергії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест