Річна КР

Додано: 11 червня 2020
Предмет: Математика, 9 клас
Тест виконано: 35 разів
15 запитань
Запитання 1

Чому дорівнює половина однієї сотої?

варіанти відповідей

0,0015

0,05

0,002

0,02

0,005

Запитання 2

Скоротіть дріб (7a − 2ab)/(14a).

варіанти відповідей

(7 − 2ab)/14

(7 − 2b)/14

(7a − 2b)/14

(7 − b)/7

(1 − 2b)/2

Запитання 3

Знайдіть порядок числа 0,0203.

варіанти відповідей

−4

4

−2

2

3

Запитання 4

Скільки гривень буде на банківському рахунку через рік, якщо покласти до банку 20000 грн під 4% річних?

варіанти відповідей

28000 грн

24000 грн

20800 грн

20080 грн

20400 грн

Запитання 5

Чому дорівнює відношення площі круга до вписаного в нього квадрата?

варіанти відповідей

π/2

√̅2̅ /π

π/√̅2̅

2/π

Запитання 6

Розв’яжіть рівняння (2x2 + 5x + 2)/(x2 − 4) = 3

варіанти відповідей

−2; 7

−2

2; −7

7

−2; 2

Запитання 7

Графік функції y = kx + b перетинає осі координат у точках А(0; 4) і В(−2; 0). Знайдіть значення k i b.

варіанти відповідей

2; 4

2; −4

4; 2

4; −2

−2; 0,5

Запитання 8

Скільки додатних членів містить арифметична прогресія 6,0; 5,5; 5,0; …?

варіанти відповідей

18

16

14

12

10

Запитання 9

Сума двох сторін трикутника, кут між якими 60o, дорівнює 11 см, а довжина третьої сторони дорівнює 7 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.

варіанти відповідей

3,5; 7,5

2; 9

4; 7

5; 6

3; 8

Запитання 10

Спочатку товар коштував 10000 грн. На протязі року його вартість двічі підвищували - спочатку на 10%, а потім на 14%. Знайти ціну товару після двох підкищень.

варіанти відповідей

2540

1540

12540

12400

2400

Запитання 11

Знайдіть точки параболи у=х2 − 2х − 4, абсциси й ординати яких рівні між собою.

варіанти відповідей

(2; 2) і (−1; −1)

(4; 4) і (−1; −1)

(2; 2) і (1; 1)

(4; 4) і (1; 1)

(−2; −2) і (−1; −1)

Запитання 12

Скоротіть дріб (12 − 6а + 3а2)/(a3 + 8).

варіанти відповідей

3/(a + 2)

3/(а − 2)

9/8

1/(а + 2)

1/(а − 2)

Запитання 13

Знайдіть область значень функції y = 3x2 – 6x +1.

варіанти відповідей

(−∾; 4)

(−∾; 4]

[2; ∾)

[−2; ∾)

(−2; ∾)

Запитання 14

У ромбі висота, що проведена з вершини тупого кута, ділить сторону навпіл. Знайдіть площу ромба, якщо його більша діагональ дорівнює 4√̅3̅.

варіанти відповідей

16√̅3̅.

4√̅3̅.

4.

8.

8√̅3̅

Запитання 15

У рівнобічній трапеції бічна сторона дорівнює меншій основі, а діагональ утворює з цією основою кут 30o. Знайдіть міру гострого кута трапеції.

варіанти відповідей

90o

45o

60o

30o

75o

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест