28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Фізика 10-11 клас (1-й курс). Річне оцінювання

Додано: 10 червня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 32 рази
32 запитання
Запитання 1

Від чого на небі після дощу буває видно веселку ?

варіанти відповідей

Веселки на небі не буває, це оптичний обман зору.

Разом із парами води у хмари в результаті конвекції потрапляють дрібні забарвлені частинки.

Проходячи крізь краплини води, біле світло забарвлюється в різні кольори.

У краплинах води в результаті заломлення біле світло розкладається на складові різного кольору.

Запитання 2

Який вид електромагнітного випромінювання в основному генерує ядерний реактор?

варіанти відповідей

гамма-проміння

видиме світло

ультрафіолетове проміння

інфрачервоне проміння

Запитання 3

Який із наведених нижче виразів означає поняття «елетромагнітна хвиля» ?

варіанти відповідей

процес поширення коливань заряджених частинок

механічні коливання, що поширюються в просторі

найкоротша відстань між точками, що коливаються в одинакових фазах

процес поширення коливань електричної напруженості Е та магнітної індукції В

Запитання 4

Виберіть поняття (термін), що стосується проходження електричного струму в напівпровідниках.

варіанти відповідей

домішкова провідність

електроліз

тліючий розряд

діелектрична проникність

Запитання 5

Гармонічні коливання відбуваються за законом х=0,4sin(4πt+π/3), де всі величини виражено в одиницях СІ. Чому дорівнює період коливань ?

варіанти відповідей

0,5

π/3

0,4

Запитання 6

Укажіть елемент, що має доповнити рівняння ядерної реакції?

4Be9 + 2He4 6C12 + ⋅⋅⋅ ?


варіанти відповідей

α-частинка

 нейтрон

позитрон

протон

Запитання 7

Світло якого з перелічених кольорів поширюється в атмосфері із найбільшою швидкістю ?

варіанти відповідей

жовтого

зеленого

фіолетового

швидкість усіх складових спектра однакова

Запитання 8

(позначте усі правильні відповіді)

Під час роботи гідроелектростанції ...

варіанти відповідей

потік води, що падає, обертає турбіну

турбіна обертає ротор генератора

продукти згорання палива обертають турбіну

ротор генератора обертає турбіну

Запитання 9

Визначте потужність спожитого струму, якщо дві однакові лампи, розраховані на потужність 60 Вт і напругу 220 В ввімкнути в мережу паралельно.

варіанти відповідей

30 Вт

60 Вт

120 Вт

220 Вт

Запитання 10

У лабораторії є радіоактивне забрудення з потужністю поглиненої дози 2,5 Гр/год. Якою є тривалість безпечнго перебування в лабораторії ? Вважайте, що коефіцієнт якості радіоактивного випромінювання дорівнює 1, небезпечна доза опромінення -1 Зв.

варіанти відповідей

ця доза миттєво смертельна

1-2 с

10-20 хв

1-2 год

Запитання 11


Набір металевих ложок вкривають шаром срібла в електролітичній ванні. З якою швидкістю зростає шар? Під час електролізу по проводах, що з′єднують ванну з джерелом струму, тече струм 20 А, площа поверхні, яка покривається сріблом - 200 см2.

варіанти відповідей

0,1 мкм/с

0,5 мкмс

0,8 мкм/с

1,2 мкм/с

Запитання 12

Мильні бульбашки переливаються усіма кольорами. Причина?

варіанти відповідей

Інтерференція променів, відбитих двома поверхнями бульбашки.

Відбивання світлових хвиль різного кольору від зовнішньої поверхні плівки під різними кутами.

Поглинання плівкою світлових хвиль певного кольору.

Огинання світловими хвилями поверхонь мильних бульбашок.

Запитання 13

Атом складається з:

варіанти відповідей

нейтрального ядра і електронної оболонки

ядра, в якому є нейтрони та протони, та електронної оболонки

ядра, в якому є протони, та електронна оболонка

з протонів та нейтронів

Запитання 14

Які радіохвилі мають найбільшу частоту?

варіанти відповідей

довгі

середні

короткі

ультракороткі

Запитання 15

Виберіть поняття (термін), що стосується проходження електричного струму в розчині електроліту.

варіанти відповідей

домішкова провідність

електроліз

тліючий розряд

діелектрична проникність

Запитання 16

Гармонічні коливання відбуваються за законом х=0,4sin(4πt+π/3), де всі величини виражено в одиницях СІ. Чому дорівнює циклічна частота коливань ?

варіанти відповідей

0,5

π/3

0,4

Запитання 17

Який елемент має доповнити рівняння реакції?

13Al27+γ → 12Mg26 + ⋅⋅⋅ ?

варіанти відповідей

α-частинка

позитрон

нейтрон

протон

Запитання 18

Світло якого з перелічених кольорів поширюється у вакуумі з найбільшою швидкістю ?

варіанти відповідей

жовтого

зеленого

фіолетового

швидкість усіх складових спектра однакова

Запитання 19

(позначте усі правильні відповіді)

Явище електромагнітної індукції лежить в основі роботи ...

варіанти відповідей

електромагніту

трансформатора

електродвигуна

генератора змінного струму

Запитання 20

Визначте потужність спожитого струму, якщо дві однакові лампи, розраховані на потужність 60 Вт і напругу 220 В ввімкнути в мережу послідовно.

варіанти відповідей

30 Вт

60 Вт

120 Вт

220 Вт

Запитання 21

Під час ліквідації Чорнобильської аварії перебування людини на окремих ділянках зони аварії протягом 10 с призводило до того, що людина отримувала небезпечну дозу опромінення (1 Зв). Якою була потужність поглиненої дози на цих ділянках? Вважайте, що коефіцієнт якості радіоактивного випромінювання дорівнює 1.

варіанти відповідей

0,01 Гр/с

0,1 Гр/с

1 Гр/с

10 Гр/с

Запитання 22

Аеростат заповнюють воднем, який виділяється під час проходження електричного струму через слабкий розчин кислоти. Який заряд треба пропустити через розчин кислоти, щоб одержати стульки водню, аби його було достатньо для здійснення польоту на аеростаті ? Маса гондоли та оболонки аеростата 240 кг.

варіанти відповідей

1,8 ⋅ 10-9 Кл

2,4 ⋅ 106 Кл

1,8 ⋅ 109 Кл

3,2 ⋅ 1012 Кл

Запитання 23

У результаті збільшення напруги, поданої на конденсатор ємністю 20 мкФ, у 2 разиенергія поля зросла на 0,3 Дж. Визначити початкові значення напруги й енергії поля.

варіанти відповідей

100 В, 0,1 Дж

0,1 В, 100 Дж

100 В, 1 кДж

1 В, 10 м Дж

Запитання 24

В колбі знаходилась вода при 00С. Викачуючи з колби повітря, заморозили всю воду шляхом власного випаровування. Яка частина води при цьому випарувалася, якщо надходження тепла зовні менає ? Питома теплота випаровування при 00С становить 2,54 МДж/кг, а питома теплота плавлення льоду дорівнює 0,335 МДж/кг.

варіанти відповідей

0,13 кг

1,4 ⋅ 10-5 кг

1,36 г

0,14 мг

Запитання 25

Від піпетки, внутрішній діаметр якої 0,5 мм, при кімнатній температурі капають спиртову настоянку глоду на цукор. Яка маса 40 крапель цієї настоянки, якщо коефіцієнт поверхневого натягу становить 25 мН/м ?

варіанти відповідей

31,4 мг

40,6 мг

314 мг

406 мг

Запитання 26

Ідеальний газ при температурі 270С і тиску 120 кПа займає об′єм 10 л. Визначте об′єм цього газу за нормальних умов.

варіанти відповідей

10,72 л

10,92 л

11,2 л

12 л

Запитання 27

Рівняння руху тіла має вигляд х=6-3t+t2

Яке прискорення тіла?

варіанти відповідей

0,5 м/с2

1 м/с2

2 м/с2

3 м/с2

Запитання 28

Відстань між пластинами плоского повітряного конденсатора збільшили удвічі. Як потрібно змінити площу перекриття пластин конденсатора, щоб його ємність не змінилася ?

варіанти відповідей

збільшити у 2 рази

зменшити у 2 рази

збільшити у 4 рази

зменшити у 4 рази

Запитання 29

Чому крейда на мокрій тканині швидко мокріє, а суха тканина на мокрій крейді не мокріє ?

варіанти відповідей

Бо вода не змочує тканину

Бо вода змочує лише крейду

Бо капіляри в крейді тонші, ніж у тканині

Бо капіляри в тканині тонші, ніж в крейді

Запитання 30

Чи є обмеження максимальної та мінімальної температури речовини ?

варіанти відповідей

мінімальна температура обмежена, максимальна - ні

максимальна температура обмежена, мінімальна - ні

мінімальна і максимальна температури обмежені

немає обмежень для будь-яких температур речовини

Запитання 31

яка фізична величина характеризує інертність тіла ?

варіанти відповідей

об′єм

густина

маса

сила

Запитання 32

У яких з наведених рухів тіла можна вважати матеріальними точками?

варіанти відповідей

Потяг їде зі Львова до Харкова

Фігурист виконує довільну програму

У верстаті обертається закріплена деталь

Спортсмен виконує стрибок у висоту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест