5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Електромагнетизм. Електромагнітні коливання і хвилі

Додано: 12 червня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 24 рази
19 запитань
Запитання 1

Як взаємодіють між собою полюси магнітів?

варіанти відповідей

різнойменні відштовхуються, однойменні притягуються

різнойменні притягуються, однойменні відштовхуються

різнойменні і однойменні притягуються

різнойменні і однойменні відштовхуються

Запитання 2

Джерелом магнітного поля є…


варіанти відповідей

магнітні заряди   

нерухомі електричні заряди   

рухомі електричні заряди

електричне поле

Запитання 3

Яка величина визначається швидкістю зміни магнітного потоку ?

варіанти відповідей

магнітний потік

індуктивність

енергія магнітного поля

ЕРС індукці.

Запитання 4

Укажіть правильне продовження речення: Лінії магнітної індукції відрізняються від ліній напруженості електростатичного поля тим, що вони...


варіанти відповідей

перетинаються одна з одною

починаються на південному полюсі магніту

закінчуються на північному полюсі магніту

замкнені

Запитання 5

Укажіть величину, яка є силовою характеристикою магнітного поля.

варіанти відповідей

вектор магнітної індукції

магнітна проникність

магнітний потік

сила Лоренца

Запитання 6

Укажіть рисунок, на якому правильно зображено магнітні лінії навколо провідника зі струмом. 

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 7

Сила Ампера – це сила, з якою магнітне поле діє:


варіанти відповідей

на магнітну стрілку

провідник зі струмом

рухомий електричний заряд

нерухомий електричний заряд

Запитання 8

Провідник зі струмом поміщений між полюсами постійного магніту. Укажіть напрямок сили, що діє на цей провідник.


варіанти відповідей

Угору

Униз

Від нас

До нас

Запитання 9

Сила Лоренца – це сила, з якою магнітне поле діє:

варіанти відповідей

на постійний магніт

на нерухомий електричний заряд

на рухомий електричний заряд

провідник зі струмом

Запитання 10

Визначте напрямок дії сили Лоренца, що діє на електрон, який рухається в магнітному полі.

варіанти відповідей

Вліво

Вниз

Перпендикулярно до площини рисунка, виходить із нього

Вправо

Запитання 11

Легке дротяне кільце підвішене на нитці. Під час  наближення до кільця південного полюса магніту воно…

варіанти відповідей

буде відштовхуватися від магніту

буде притягуватися до магніту

буде нерухоме

буде спочатку відштовхуватися, а потім притягуватися до магніту 

Запитання 12

Індукційний струм виникає в будь-якому замкненому провідному контурі, якщо виконується така умова:

варіанти відповідей

Контур рухається поступально в однорідному магнітному полі

Змінюється магнітний потік, що пронизує контур

Контур розташовується в однорідному магнітному полі

Контур перебуває у спокої в неоднорідному магнітному полі

Запитання 13

У магнітному полі з індукцією 4 Тл рухається електрон зі швидкістю 107 м/с, напрямленою перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля. Чому дорівнює модуль сили, що діє на електрон від магнітного поля ?

варіанти відповідей

0,4·10-11 Н

6,4·10-12 Н

2,4·10-16 Н

6,4·10-19 Н

Запитання 14

З якою швидкістю рухається заряд 50 нКл у магнітному полі індукцією 0,1 Тл, якщо на нього діє сила 20 мкН? Напрямок руху заряду перпендикулярний до напрямку ліній індукції магнітного поля.

варіанти відповідей

0,1 нм/с

10 нм/с

25 мкм/с

4 км/с

Запитання 15

Протон рухається зі швидкістю 108 см/с перпендикулярно до однорідного магнітного поля з індукцією 1 Тл. Знайдіть радіус кола, по якому він рухається (маса протона  1,67·10-27 кг)

варіанти відповідей

1 см

2 см

4 см

8 см

Запитання 16

Магнітний потік через замкнений провідний контур протягом 3 мс рівномірно змінюється від 5 мВб до 20 мВб. Визначте ЕРС індукції в контурі.

варіанти відповідей

100 В

60 В

5 В

4 В

Запитання 17

Знайдіть коефіцієнт трансформації, якщо в первинній обмотці міститься 20 виткі, у вторинній – 200.

варіанти відповідей

 2000

20

10

22

0,1

Запитання 18

Радіостанція працює на частоті 6·106 Гц. На якій довжині хвилі працює радіостанція?

варіанти відповідей

12 мм

50 см

50 м

6 км

Запитання 19

З якою швидкістю потрібно переміщувати провідник, довжина активної частини якого 1 м, під кутом 600 до вектора магнітної індукції, модуль якого дорівнює 0,2 Тл, щоб у провіднику виникла ЕРС індукції 1 В ?


варіанти відповідей

2 м/с

6 м/с

8 м/с

12 м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест