Електричний струм у різних середовищах

Додано: 10 червня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 287 разів
18 запитань
Запитання 1

Електричний струм - це...

варіанти відповідей

напрямлений рух нейтральних часток

хаотичний рух нейтральних часток

напрямлений рух заряджених часток

хаотичний рух заряджених часток

Запитання 2

Носіями електричного струму в металах є...

варіанти відповідей

електрони

іони

іони та електрони

дірки та електрони

Запитання 3

Носіями електричного струму у рідинах є...

варіанти відповідей

електрони

дірки та електрони

позитивні та негативні іони

молекули

Запитання 4

Носіями електричного струму у напівпровідниках є...

варіанти відповідей

електрони

електрони та дірки

електрони та позитивні іони

молекули

Запитання 5

Носіями електричного струму у газах є...

варіанти відповідей

електрони

іони

електрони та дірки

електрони та позитивні іони

Запитання 6

Укажіть середовище, у якому проходження струму супроводжується перенесенням речовини.

варіанти відповідей

електроліт

метал

газ

напівпровідник

Запитання 7

Який елемент потрібно додати до Силіцію, щоб одержати напівпровідник n-типу? 

варіанти відповідей

індій

германій

арсен

станум

Запитання 8

Який елемент потрібно додати до Германію, щоб одержати напівпровідник р-типу? 

варіанти відповідей

силіцій

індій

арсен

фосфор

Запитання 9

Розряд якого типу відбувається навколо проводів, по яких тече струм під високою напругою? 

варіанти відповідей

тліючий

іскровий

коронний

дуговий

Запитання 10

Де застосовують тліючий газовий розряд? 

варіанти відповідей

у прожекторах

при електрозварюванні

у дугових електропечах

у неонових рекламних трубках

Запитання 11

Який розряд являє собою блискавка? 

варіанти відповідей

тліючий

іскровий

коронний

дуговий

Запитання 12

Електролітична дисоціація...

варіанти відповідей

Спричиняє виникнення самостійного розряду


Спричиняє утворення нейтральної молекули з іонів

Приводить до одержання напівпровідників р-типу

Спричиняє розпад молекул на іони


Запитання 13

Електролізом називається 

варіанти відповідей

електрохімічні реакції, які відбуваються біля електродів при проходженні крізь них постійного електричного струму.

електропровідність у хімічно чистих напівпровідниках 

проходження електричного струму в газах 

електропровідність газів, яка виникає під дією зовнішніх іонізаторів.


Запитання 14

Маса речовини, що виділяється на електроді прямо пропорційна електричному заряду q, що проходить через електроліт. Це формулювання ...

варіанти відповідей

закону Джоуля-Ленца

закону Ома для ділянки кола

закону Ньютона

закону Фарадея

Запитання 15

За допомогою електролізу можна покрити металеві предмети шаром іншого металу. Цей процес називається...

варіанти відповідей

рафінування металів

гальванопластика

гальваностегія

електролітичне травлення і полірування

Запитання 16

Визначити електрохімічний еквівалент нікелю та срібла, користуючись табличними даними. 

варіанти відповідей

1,12 ⋅ 10-6 та 0,3 ⋅ 10-6  кг/Кл

0,3 ⋅ 10-6 та 1,12 ⋅ 10-6 кг/Кл

0,37 ⋅ 10-6 та 0,34 ⋅ 10-6  кг/Кл

0,01 ⋅ 10-6 та 0,33 ⋅ 10-6  кг/Кл

Запитання 17

Визначити масу міді, яка виділяється на катоді протягом 3 год під час електролізу, якщо сили струму 10 А? 

варіанти відповідей

35,6г

3,56г

356г

0,356кг

Запитання 18

Унаслідок срібнення пластини її поверхня вкривається шаром срібла завтовшки 0,015 мм. Визначте середню густину струму, якщо нікелювання триває 4,5 год. 

варіанти відповідей

9,4А/м2

0,0094А/м2

8,68А/м2

0,0868А/м2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест