Рідкі кристали. Полімери. Наноматеріали

Додано: 5 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 25 разів
18 запитань
Запитання 1

Скільки агрегатних станів речовини ти знаєш

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 2

У ненасичений розчин солі помсістили кульку вирізану з монокристала солі. Що буде спостерігатись?

варіанти відповідей

Монокристал стане кулею більшого об'єму

Утвориться полікристал

Монокритсал набуде форми куба

Кристал розчинеться

Запитання 3

Рідкі кристали 

варіанти відповідей

це тверді речовини, які не мають суворого порядку в розташуванні частинок (атомів, молекул, йонів)

це закономірне упорядковане розміщення атомів, молекул та йонів в речовині, на певних відстанях

це особливий стан деяких органічних речовин, в якому вони мають таку властивість як плинність, але зберігають певну впорядкованість молекул і анізотропію (залежність від напрямку). 


Запитання 4

Яка речовина належить до кристалічних?


  

  

варіанти відповідей

 Бурштин.

Сніг.

 Смола.

Віск.

Запитання 5

Тверді тіла, які складаються з великої кількості хаотично орієнтованих маленьких кристаликів - це ... , їх властивості однакові в усіх напрямках, тобто вони ...

варіанти відповідей

полікристали, анізотпропні

монокристали, ізотропні

полікристали, ізотропні

монокристали, анізотропні

Запитання 6

На малюнку зображений мінерал турмаліну, оберіть форму кристалу, яка йому відповідає

варіанти відповідей
Запитання 7

Про які матеріали йде мова: основні фізичні характеристики яких визначаються властивостями нонообєктів, що містяться в них; критсталічні або аморфні системи, розмір частинок яких менший за 100Нм

варіанти відповідей

полімери

кристали

рідкі кристали

наноматеріали

Запитання 8

Який з перелічених матеріалів є монокристалом

варіанти відповідей

цукор

алмаз

поліетилен

крохмаль

Запитання 9

Як називаються фізичні властивості кристалів (теплопровідність, електпровідність, заломлення світла тощо) залежать від вибраного в кристалі напрямку

варіанти відповідей

анізотропія

ізотропія

плавлення

пружність

Запитання 10

Які види матеріалів не відносяться до наноматеріалів

варіанти відповідей

наночастинки

фелерени

полістироли

наноплівки

Запитання 11

Яким тілам притаманний спеціфічний агрегатний стан речовини, у якому вона одночасно проявляє властивості кристала і рідини

варіанти відповідей

полімери

аморфні тіла

кристалічні тіла

рідкі критсали

Запитання 12

Яке з наведених визначень характеризує аморфні тіла

варіанти відповідей

це тверді тіла, в яких зберігається ближній порядок у розташуванні атомів (молекул, йонів), але відсутній дальній

це тверді тіла, атоми й молекули яких займають певне, упорядковане положення в просторі.

це матеріал в якому розмір частинок менший за 100нм

це тверді тіла, в яких порядок розташування атомів постійно змінюється

Запитання 13

За походженням полімери бувають

варіанти відповідей

природні та синтетичні

лабораторні

тільки сінтетичні

тільки природні

Запитання 14

Які речовини можуть перебувати в проміжному агрегатному стані

варіанти відповідей

кристали

аморфні тіла

рідкі кристали

газоподібні

Запитання 15

Скільки агрегатних станів речовини ти знаєш

варіанти відповідей

1

3

5

4

Запитання 16

які з прелічених матеріалів відносяться до аморфних

варіанти відповідей

скло, смоли

сіль, кварц

білки, целюлоза

Запитання 17

Як ви вважаєте яка виникає проблема для наноматеріалів через їх здатність активно взаємодіяти з навколишнім середовищем

варіанти відповідей

зберігання і трнаспортування

тільки зберігання

тільки транспортування

Запитання 18

Яким речоивнам притамання властивість змінювати колір під впливом електричного поля

варіанти відповідей

полімери

наноматеріали

рідкі кристали

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест