8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Ринкова економіка

Додано: 15 квітня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 363 рази
20 запитань
Запитання 1

Економіку, для якої характерні свобода вибору, приватна власність, конкуренція, називають

варіанти відповідей

традиційною

перехідною

командною

ринковою

Запитання 2

План доходів і видатків держави на певний календарний рік, який пропонується урядом і затверджується Верховною Радою України згідно із Законом «Про Державний бюджет України»

варіанти відповідей

податкова система;

державний бюджет;

 кредитування;

бізнес-план.

Запитання 3

До прямих податків відносять:(3 відповіді)

варіанти відповідей

податок на доходи фізичних осіб (2017 р. - 18%);

податок на додану вартість (16,67 % від ціни товару)

мита

податок на нерухоме майно

акцизи

податок на прибуток підприємств (2017 р. - 18%);

Запитання 4

Згідно з Конституцією України права споживачів захищає

варіанти відповідей

громадяни самостійно

громада

підприємці

держава

Запитання 5

Грошову суму, передану спеціальній установі на зберігання з метою отримання доходу у формі відсотків, називають

варіанти відповідей

депозитом

дебетом

кредитом

заощадженням

Запитання 6

Чи може президент займатися бізнесом

варіанти відповідей

не має бажання

не має грошей

не має права

може

Запитання 7

Хто стверджував, що зі зростанням доходів  сім’ї частка  витрат на  харчування зменшується, частка витрат на  одяг, житло і комунальні послуги майже на змінюється,  а частка витрат на культурні та інші потреби значно зростає?

варіанти відповідей

Гіффен

Енгель

Воблен

Сміт

Запитання 8

Наймана праця - це

варіанти відповідей

спосіб отримання доходів

робоче місце працівника

індивідуальна робоча сила на блага людини

самостійна ініціатива без отримання доходу

Запитання 9

Яке економічне явище буде наслідком за умов, коли ціна на відповідний товар нижча ніж рівноважна?

варіанти відповідей

Профіцит

Дефіцит

Стагнація

Рецесія

Запитання 10

Рівновага на ринку є тоді, коли

варіанти відповідей

попит перевищує пропозицію

попит на товари майже відсутній

пропозиція перевищує попит

попит і пропозиція зрівноважені

Запитання 11

Споживання - це

варіанти відповідей

діяльність людей зі створення благ для задоволення потреб

рух товарів і послуг від виробника до споживача

використання доходів і реалізація корисності речей

формування доходів суб'єктів економічних відносин

Запитання 12

Під час приймання на роботу працівник і роботодавець укладають

варіанти відповідей

договір про співпрацю

договір про надання послуг

колективний договір

трудовий договір (контракт)

Запитання 13

До абсолютно не відновлюваних ресурсів належать

варіанти відповідей

ліси

грунти

осадові породи

кам'яне вугілля

Запитання 14

Грошову суму, передану спеціальній установі на зберігання з метою отримання доходу у формі відсотків, називають

варіанти відповідей

депозитом

дебетом

внеском

заощадженням

Запитання 15

Одержавння службовою особою неправомірної вигоди за виконання/невиконання будь-якої дії в інтересах певної особи з використанням наданих їй владних чи службових повноважень - це

варіанти відповідей

адвокація

лобіювання

корупція

хабарництво

Запитання 16

Приклад корупційної дії подано в рядку

варіанти відповідей

громадянин М. був призначений директором дошкільного освітнього закладу після передання заздалегідь обумовленої суми начальнику управління освіти

адвокат Р. отримала від свого клієнта винагороду за надані нею послуги із захисту клієнта в суді

викладач М. одержав від колишніх студентів подарунок до свого дня народження

суддя М. дістала премію за сумлінну роботу

Запитання 17

Розв'язати задачу:

Функція попиту на товар представлена рівнянням QD = 400 – Р, а функція пропозиції — рівнянням QS = 4Р – 50.

Визначити: 1) параметри точки рівноваги; 2) визначте яка буде пропозиція, якщо держава встановлює ціну на даний товар, що дорівнює: а) 95 грн; б) 110 грн.

варіанти відповідей

рівноважна ціна - 80. 95 грн = 340. 110 грн = 390.

рівноважна ціна - 90. 95 грн = 330. 110 грн = 400.

рівноважна ціна - 70. 95 грн = 330. 110 грн = 390.

рівноважна ціна - 90. 95 грн = 330. 110 грн = 390.

Запитання 18

Розв'язати задачу

Вирахуйте податки з фізичної особи з зарплатою 12345 грн та 7890 грн

варіанти відповідей

1 варіант - 2407,27 грн; 2 варіант = 1538,55 грн

1 варіант - 240 грн; 2 варіант = 153 грн

1 варіант - 2408 грн; 2 варіант = 1550 грн

1 варіант - 240 грн; 2 варіант = 1538 грн

Запитання 19

Роз'язати задачу

Розрахуйте нарощену суму з вихідної суми в 20000 грн. при розміщенні її в банку на умовах нарахування простих відсотків, якщо річна ставка 15 %, а період нарахування – 10 років.

варіанти відповідей

50000 грн.

55000 грн

40000 грн

5000 грн

Запитання 20

Розв'яжіть задачу

Нарахуйте основну зарплату двом працівникам швейної фабрики, якщо вам відомі ставки оплати праці та обсяг пошитих за місяц футболок.

Ірина (ставка оплати праці за 100 виробів - 2500,00 грн) обсяг пошитих футболок за місяць - 400.

Дарина (ставка оплати праці за 100 виробів - 3500,00 грн) обсяг пошитих футболок за місяц - 200

варіанти відповідей

Ірина = 125000,00 грн Дарина = 7000000,00 грн

Ірина = 1250,00 грн Дарина = 7000,00 грн

Ірина = 120,00 грн Дарина = 700,00 грн

Ірина = 100000,00 грн Дарина = 9000,00 грн

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест