14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Урок узагальнення по темі: "Особистість та її ідентичність".

Додано: 15 квітня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 133 рази
11 запитань
Запитання 1

Загальне визначення людиною цінностей відбувається в процесі 

варіанти відповідей

демократизації;

соціалізації;

індивідуалізації;

приватизації.

Запитання 2

Сукупність своєрідних і неповторних якостей, що відрізняють одну людину від іншої, визначає зміст терміна 

варіанти відповідей

індивідуальність;

особа;

персона;

громадянин.

Запитання 3

Субкультура - це

варіанти відповідей

 матеріальні та духовні надбання людства;

творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей;

сукупність деяких інтерпретованих норм і цінностей традиційної культури, що функціонує як культура певного шару суспільства, особлива форма організації людей;

уміння особи активно пристосовуватися до мінливих умов дійсності.

Запитання 4

Яка функція сім’ї полягає в задоволенні притаманних кожній людині потреб в особистому щасті та любові? 

варіанти відповідей

емоційна;

виховна;

господарсько-побутова;

рекреативна.

Запитання 5

Коли починається етап продовженої соціалізації? 

варіанти відповідей

у зрілості;

у юнацтві;

у старості;

в отроцтві.

Запитання 6

Соціалізація - це

варіанти відповідей

взаємодія з іншими людьми у різних сферах життя;

процес засвоєння особою різних соціальних ролей;

взаємодія з різними соціальними інститутами;

набуття знань та умінь в процесі виховання.

Запитання 7

Засвоєння людиною знань, норм та інших культурних цінностей, необхідних для її повноцінного життя та діяльності у суспільстві - це

варіанти відповідей

освіта;

виховання;

ідентифікація;

соціалізація.

Запитання 8

Функція первинної соціалізації здійснюється 

варіанти відповідей

школою;

сім’єю;

однолітками;

мас-медіа.

Запитання 9

Який із термінів позначає усталену законодавством форму стосунків між чоловіком і жінкою? 

варіанти відповідей

шлюб;

спорідненість;

родина;

сім’я.

Запитання 10

Ідентичність - це

варіанти відповідей

 відчуття власної неповторної індивідуальності;

підвищення культурного рівня особи;

відчуття себе сучасною людиною;

розуміння своєї унікальності, з одного боку, та відчуття належності до певної соціальної групи - з іншого

Запитання 11

Яка з наведених характеристик відображає розуміння людини як біосоціальної істоти? 

варіанти відповідей

формується під впливом загальнолюдської культури;

у ній біологічно закладена здатність до активного розвитку в соціальному середовищі;

визначає тілесну організацію людини;

за своєю сутністю людина - духовна істота, але водночас прив’язана до свого тіла. 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест