25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Риторика

Додано: 25 листопада 2019
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

До основних понять риторики належать усі, ОКРІМ

варіанти відповідей

логос

пафос

топос

наголос

Запитання 2

Словесне оформлення думки - це

варіанти відповідей

інвенція

диспозиція

елокуція

акція

Запитання 3

Метод послідовного викладу одного питання за іншим називається

варіанти відповідей

ступінчатим

концентричним

дедуктивним

індуктивним

Запитання 4

У всіх рядках указані тропи, ОКРІМ

варіанти відповідей

метафора, персоніфікація, метонімія

градація, анафора, епіфора

алегорія, евфемізм, епітет

гіпербола, літота, оксиморон

Запитання 5

Розділ риторики, який вивчає способи запам'ятовування промови, називається

варіанти відповідей

диспозиція

елокуція

меморія

інвенція

Запитання 6

Способами запам'ятовування матеріалу є всі, ОКРІМ

варіанти відповідей

історичного

механічного

логічного

мнемотехнічного

Запитання 7

"Римська кімната" - це спосіб, яким успішно користувався

варіанти відповідей

Сократ

Платон

Демосфен

Цицерон

Запитання 8

Визначальною рисою способу ведення спору у Сократа була

варіанти відповідей

іронія Сократа

алегорія Сократа

алюзія Сократа

гіпербола Сократа

Запитання 9

Грецькими ораторами були всі, ОКРІМ

варіанти відповідей

Платона

Сократа

Цицерона

Демосфена

Запитання 10

Учнями Києво-Могилянської академії були всі, ОКРІМ

варіанти відповідей

Феофана Прокоповича

Іоаникія Галятовського

митрополита Іларіона

Григорія Сковороди

Запитання 11

Риторика була "царицею мистецтв" для

варіанти відповідей

Ф. Прокоповича

І. Галятовського

К. Туровського

Г. Сковороди

Запитання 12

Гомілетика - це

варіанти відповідей

академічне красномовство

церковно-богословське красномовство

юридичне красномовство

соціально-політичне красномовство

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест