Рівноприскорений рух.

Додано: 17 вересня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 375 разів
10 запитань
Запитання 1

Швидкість руху тіла змінюєтья за законом Vx=50-4t. Визначте модуль прискорення і характер руху тіла..

варіанти відповідей

а=4 м/с2; у напрямі осі ОХ; зменшує швидкість руху

а=50 м/с2; у напрямі протилежному осі ОХ; зменшує швидкість руху

а=4 м/с2; у напрямі осі ОХ; збільшує швидкість руху

а=4 м/с2; у напрямі протилежному осі ОХ; збільшує швидкість руху

Запитання 2

Рівняння рівноприскореного прямолінійного руху має вигляд:

варіанти відповідей

sx = v0xt + axt2/2

vx = v0x + axt


x = x0+v0t + at2/2

sx = (vx2 - v0x2) / (2ax)

Запитання 3

Рух тіла задано рівнянням x = -6 +3t +7t2 . Проекція прискорення тіла на вісь Ох дорівнює:

варіанти відповідей

6 м/с2

-7 м/с2

14 м/с2

7 м/с2

Запитання 4

Рух тіла описується рівнянням x = 8 + 5t + 4t2. Вказати правильні характеристики руху

варіанти відповідей

Початкова швидкість руху 8 м/с

Проекція прискорення 5 м/с2

Початкова швидкість руху 5 м/с

Проекція прискорення 4 м/с2

Проекція прискорення 8 м/с2

Початкова швидкість руху 4 м/с

Запитання 5

Рушаючи з місця, автомобіль набув швидкості 18 м/с за 10 с. Чому дорівнює прискорення автомобіля?

варіанти відповідей

18 м/с2

1,8 м/с2

0,9 м/с2

10 м/с2

Запитання 6

Якому графіку прискорення відповідає графік проекції швидкості?

варіанти відповідей

7269d35563404a51bec6789d588db291.jpg

9f33ca688058486b967313d3e7394be5.jpg

6852f8e6c52c4e2da021b793bb4c02a0.jpg

e000eb427f2e43a1ad9b7153862a9c67.jpg

Запитання 7

Координата тіла змінюється з часом за законом

х = 5-–6t + 2t2. Вкажіть залежність проекції швидкості від часу:

варіанти відповідей

v = 5t

v = -6+4t

v = -6+2t

v = -5+5t

Запитання 8

Вкажіть, чому дорівнює в одиницях СІ прискорення, значення якого 3,6 км/хв2

варіанти відповідей

60

6

1

10

Запитання 9

Рух автобуса описується рівнянням Х1 = 600 -10 t ,а рух легкового автомобіля - рівнянням Х2 = t 2 . Визначте час та координату зустрічі тіл.

варіанти відповідей

5 с; 550 м

10 с; 500 м

20 с; 400 м

20 с; 500 м

Запитання 10

Через 10 с після початку рівноприскореного руху швидкість поїзда становить 0,5 м/с. Через який час від початку руху поїзд набуде швидкості 2 м/с?

варіанти відповідей

50 с

40 с

30 с

20 с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест