12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Рівноприскорений рух. Інерційні системи відліку.

Додано: 4 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 6 разів
15 запитань
Запитання 1

Зміна положення тіла з часом в просторі відносно інших тіл, це - ...

варіанти відповідей

прискорення

телепортація

механічний рух

деформація

Запитання 2

Напрямлений відрізок прямої , яке з'єднує початкове і кінцеве положення тіла, це...

варіанти відповідей

траєкторія

шлях

переміщення

периметр

Запитання 3

Векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла і дорівнює відношенню зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, за який ця зміна відбулася, це ...

варіанти відповідей

механічний рух

стан спокою

сила

прискорення

переміщення

Запитання 4

Якою літерою позначається фізична величина - прискорення?

варіанти відповідей

V

a

P

km

Запитання 5

В яких одиницях вимірюється прискорення?

варіанти відповідей

м

м/с

м/с2

с

Н

Запитання 6

Рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково, це - ...

варіанти відповідей

рівномірний прямолінейний рух

рівномірний рух

коливальний рух

рівноприскоренний прямолінійний рух

Запитання 7

Швидкість руху тіла в даний момент часу і в даній точці траєкторії , це -

варіанти відповідей

поточна швидкість

миттєва швидкість

активна швидкість

загальна швидкість

Запитання 8

Якщо прискорення напрямлене протележно швидкості руху тіла, то ...

варіанти відповідей

швидкість тіла збільшується

швидкість тіла зменшується

тіло знаходиться в стані спокою

тіло рухається прямолінійно рівномірно

Запитання 9

Якщо прискорення дорівнює нулю, то ...

варіанти відповідей

швидкість тіла зменшується

тіло перебуває в стані спокою

швидкість тіла збільшується

тіло рухається рівномірно прямолінійно

тіло рухається по колу

Запитання 10

Яка з формул рівняння координати записана правильно?

варіанти відповідей

x=x0+v0xt+ax*t

x=x0+v0xt+ax/2*t2

x=x0*v0+v0xt+ax*t2

x=v0xt+ax/2*t2 -v0

Запитання 11

Як називається явище збереження тілом стану спокою або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані?

варіанти відповідей

стабільність

коливання

прискорення

явище інерції

Запитання 12

Системи відліку, відносно яких явище інерції спостерігаються, наиваються ...

варіанти відповідей

інерціальними системами відліку

базовими системами відліку

неінерціальними системами відліку

миттєвими системами відліку

Запитання 13

Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на тіло не діють ходні сили або ці сили скомпенсовані. Це ...

варіанти відповідей

принцип відносності Галілея

перший закон Ньютона

другий закон Нютона

третій закон Ньютона

висновок Коперника

закон Ома

Запитання 14

В усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов. Це ...

варіанти відповідей

закон Ньютона

висновок Коперника

гіпотеза Менделєєва

принцип відносності Галілея

Запитання 15

З яким прискоренням рухалося тіло, якщо воно рухалося 2 хвилини і досягло швидкості 72 км/год? Його початкова швидкість була 8 м/с.

варіанти відповідей

2 м/с2

1 м/с2

0,1 м/с

0,1 м/с2

0,2 м/с2

0,5 м/с2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест