Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Рівносильні перетворення рівнянь з однією змінною

Додано: 18 квітня 2019
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 267 разів
24 запитання
Запитання 1

Серед записів вказати три, які є рівняннями з однією змінною.

а) 3х + 1 = 10;                 б) 3х + 1 > 10;                 в) 3х + 1;

г) 3 × 3 + 1 = 10;              д) 3х = 9;                        

  е) 4х – 1 = х + 10.

варіанти відповідей

а, б, в

г, д, е

а,б,д

а, д, е

Запитання 2

Вказати число, при якому рівняння x + 7 = 10 перетворюється у правильну числову рівність.

варіанти відповідей

2

3

-3

0

Запитання 3

Яке з наведених чисел є коренем (розв’язком) рівняння

х – 8 = 2?

варіанти відповідей

8

10

-10

-8

Запитання 4

Коренем якого з рівнянь а)–в) є число 2?

варіанти відповідей

а) х + 2 = 0

б) х – 2 = 0

в) х2 – 2 = 0

Запитання 5

Що означає розв’язати рівняння?

варіанти відповідей

а) Знайти хоча б один розв’язок;

б) знайти всі розв’язки або довести, що їх немає.

Запитання 6

Яке з наведених рівнянь має один корінь?

варіанти відповідей

х + 7 = 0

х2 = 49

) х2 = –49

Запитання 7

Яке з наведених рівнянь має два корені?

варіанти відповідей

х2 = –25

 х + 5 = 0

 х2 = 25.

Запитання 8

Яке з рівнянь а)–в) не має коренів?

варіанти відповідей

х2 = 16

х2 = 0

х2 = –4.

Запитання 9

Серед рівнянь а)–в) вказати рівняння, рівносильне рівнянню х2 = 36.

варіанти відповідей

а) х – 6 = 0;

б) х + 6 = 0

в) (х – 6)(х + 6) = 0.

Запитання 10

При яких з наведених перетворень одержують рівняння рівносильне даному рівнянню?

                 а) При множенні обох частин рівняння на нуль;

                 б) при множенні або діленні однієї частини рівняння на число, відмінне від нуля;

                 в) при множенні або діленні обох частин рівняння на одне й те саме число, відмінне від нуля;

                 г) при перенесенні доданків з однієї частини рівняння в іншу;

                 д) при перенесенні доданка з однієї частини рівняння в іншу зі зміною його знака на протилежний.

варіанти відповідей

а, в

б, г

в, д

Запитання 11

Серед рівнянь а)–в) вказати рівняння, рівносильне рівнянню

4x – х = 12.

варіанти відповідей

а) 4х = 12

б) 5х = 12

в) 3х = 12

Запитання 12

Серед рівнянь а)–в) вказати рівняння, рівносильне рівнянню 5x + 3х + 1 = 12.

варіанти відповідей

а) 8х = 12

б) 8х + 1 = 12

в) 9х = 12

Запитання 13

Серед рівнянь а)–в) вказати рівняння, рівносильне рівнянню 3(x + 2) = x.

варіанти відповідей

а) 3х + 2 = x

б) 3х + 6 = x

в) х + 6 = x.

Запитання 14

Серед рівнянь а)–в) вказати рівняння, рівносильне рівнянню

–(x – 3) = 12.

варіанти відповідей

а) х – 3 = 12;

б) х + 3 = 12

Запитання 15

Доповнити запис.

                 Рівняння перетворюється у рівносильне йому рівняння, якщо при перенесенні доданка з однієї частини рівняння в іншу ...

варіанти відповідей

а) змінити знак доданка на протилежний;

б) не змінювати знак.

Запитання 16

Серед рівнянь а)–в) вказати рівняння, яке утвориться з рівняння

3x – 4 = 0 перенесенням доданка –4 в іншу частину рівняння.

варіанти відповідей

а) 3х = –4;

б) 3х = 4;

в) 3х = 0.

Запитання 17

Серед рівнянь а)–в) вказати рівняння, яке утвориться з рівняння 4x = x + 5 перенесенням доданка x в іншу частину рівняння.

варіанти відповідей

а) 4х – x = 5;

б) 4х + x = 5;

в) 4х – x = –5.

Запитання 18

      Доповнити запис.

                 Рівняння перетвориться у рівносильне йому рівняння, якщо помножити на одне й те ж число, відмінне від нуля, ...

варіанти відповідей

а) одну з його частин;

б) обидві його частини.

Запитання 19

Доповнити запис.

                 Рівняння перетвориться у рівносильне йому рівняння, якщо поділити на одне й те ж число, відмінне від нуля, ...

варіанти відповідей

а) одну з його частин;

б) обидві його частини.

Запитання 20

Серед рівнянь а)–в) вказати рівняння, яке утвориться з рівняння х/3=5

 при множенні обох його частин на 3.

варіанти відповідей

а) х = 5;

б) х = 15;

в) х/9=5

Запитання 21

Серед рівнянь а)–в) вказати рівняння, яке утвориться з рівняння 4x = 36 при діленні обох його частин на 4.

варіанти відповідей

а) х = 36;

б) х = 9;

в) x = 4.

Запитання 22

Серед рівнянь а)–в) вказати рівняння, яке утвориться з рівняння

–3x = 1 при діленні обох його частин на 3.

варіанти відповідей

х=1/3

х=-1/3

х=-3

х=3

Запитання 23

Серед чисел а)–в) вказати те, яке є коренем рівняння 3x = x + 18.

варіанти відповідей

8

-8

9

-9

Запитання 24

Серед рівнянь а)–в) вказати рівняння, яке утвориться з рівняння

4x – 2 = 13, якщо перенести доданок –2 з його лівої частини в праву.

варіанти відповідей

а) 4x = 13 – 2

б) 4x = 13 + 2;

в) 4x = –13 + 2.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест