30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

Робота електричного поля. Поняття потенціалу

Додано: 10 травня 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 117 разів
15 запитань
Запитання 1

Поверхня, в усіх точках якої потенціал електричного поля має однакове значення, називається...

варіанти відповідей

однорідною поверхнею

еквіпотенціальною поверхнею

потенціальною поверхнею

нульовим рівнем

статичною поверхнею

Запитання 2

Виберіть правильне визначення потенціалу електричного поля. "Потенціалом електричного поля називають...

варіанти відповідей

векторну силову характеристику поля, що чисельно дорівнює відношенню потенціальної енергії заряду в цьому полі до величини заряду

силову характеристику поля, що чисельно дорівнює відношенню потенціальної енергії заряду в цьому полі до величини заряду

енергетичну характеристику поля, що чисельно дорівнює відношенню потенціальної енергії заряду в цьому полі до величини заряду

енергетичну характеристику поля, що чисельно дорівнює добутку потенціальної енергії заряду в цьому полі та величини заряду

Запитання 3

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Якщо поле створене позитивним зарядом, то потенціал цього поля в будь - якій точці є позитивним

Якщо поле створене позитивним зарядом, то з віддаленням від заряду потенціал змінюється з позитивного до негативного значення

Якщо поле створюється негативним зарядом, то потенціал цього поля в будь - якій точці має негативне значення

З віддаленням від заряду потенціал поля зменшується

Запитання 4

Виберіть неправильне твердження:

варіанти відповідей

Робота по замкненій траєкторії в електричному полі дорівнює нулю

Робота електричного поля визначається тільки початковою і кінцевою точками траєкторії руху заряду

Чим більша величина траєкторії, тім більшу роботу виконує поле

Робота по переміщенню заряду в електричному полі визначається зменшенням потенціальної енергії заряду в цьому полі

Запитання 5

В яких одиницях виміряється потенціал електричного поля?

варіанти відповідей

Кл

Н

В

Вт

Дж

Запитання 6

Якщо провідник помістити в електричне поле, то напруженість електричного поля всередині провідника...

варіанти відповідей

дорівнює напруженості електричного поля на поверхні провідника

дорівнює нулю

буде зростати в порівнянні з з напруженістю у вакуумі

буде меншою, ніж напруженість у вакуумі

Запитання 7

Заряд 8 нКл перемістили в електричному полі з точки з потенціалом - 60 В у точку з потенціалом 20 В. Яку роботу виконало поле?

варіанти відповідей

0,64 мкДж

- 0,64 мкДж

640 мкДж

320 мкДж

Запитання 8

Визначте величину заряду, якщо для переміщення його між очками з різницею потенціалів 4 В електричне поле виконало роботу 4 Дж

варіанти відповідей

0,5 Кл

32 Кл

2 Кл

4 Кл

Запитання 9

Визначте заряд, що створює електричне поле, якщо на відстані 10 см від нього потенціал електричного поля становить 90 В.

варіанти відповідей

1 Кл

1 нКл

0,9 Кл

900 Кл

1 мкКл

Запитання 10

Два заряди взаємодіють у вакуумі на відстані 18 см так само, як і в рідині на відстані 2 см. Чому дорівнює діелектрична проникність даної рідини"

варіанти відповідей

9

81

16

36

Правильної відповіді не наведено

Запитання 11

Напруженість однорідного електричного поля між двома зарядженими пластинами становить 50 кВ/м, а напруга між ними 2 кВ. Знайдіть відстань між пластинами

варіанти відповідей

4 см

0,25 м

10 Мм

4 м

25 м

Запитання 12

У вершинах квадрату розміщені однакові за величиною заряди. За яких умов напруженість та потенціал поля в точці перетину діагоналей квадрату будуть нульовими?

варіанти відповідей

У випадку всіх позитивних зарядів

У випадку всіх негативних зарядів

Коли три заряди позитивні, а четвертий - негативний

Коли три заряди негативні, а четвертий - позитивний.

Правильної відповіді не наведено

Запитання 13

відповідно до креслення назвіть точку з найбільшим потенціалом.

варіанти відповідей

А

В

С

D

Запитання 14

Заряджену частинку переміщали з однієї точки однорідного поля в іншу (див. на кресленні) по трьом різним траєкторіям. Порівняти величини виконаної електричним полем роботи (1 - верхня траєкторія; 2 - середня траєкторія; 3 - нижня траєкторія).

варіанти відповідей

Найбільша робота у випадку 1

Найбільша робота у випадку 2

Найбільша робота у випадку 3

величини робіт у всіх випадках переміщення однакові

Запитання 15

Металеву деталь помістили в електричне поле так. як показано на малюнку.

Яке з наведених нижче тверджень є правильним?

варіанти відповідей

Поле всередині кульки буде послаблюватися в порівнянні із зовнішнім. В самій кульці змін не відбувається

Всередині кульки поле буде посилюватися у порівнянні із зовнішнім. відбувається розділення зарядів

Всередині кульки величина поля дорівнює 0. Частина А заряджається негативно, частина В - позитивно. Загальний заряд дорівнює 0.

Всередині кульки величина поля дорівнює 0. Частина А заряджається позитивно, частина В - негативно. Загальний заряд дорівнює 0.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест