Розчини - І варіант

Додано: 5 листопада 2021
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 202 рази
10 запитань
Запитання 1

У якому з наведених варіантів рівняння дисоціації речовини записане ПРАВИЛЬНО:

варіанти відповідей

Al2 (SO43 = 3Al3+ + 2SO42-

H2SO4 = 2H+ + SO4-

Ba(OH) 2 = Ba2+ + 2OH-

 H3PO4 = H+ + PO43-

Запитання 2

Яка з реакцій відповідає скороченому йонно-молекулярному рівнянню

Н + + ОН  = Н2О?

варіанти відповідей

HCl + Cu(OH)2 = CuOHCl + H2O

HBr + KOH = KBr + H2O

2HNO3 + Fe(OH)2 = Fe(NO3)2 + 2H2O

H2SO3 + RbOH = RbHSO3 + H2O

Запитання 3

Які пари йонів не можуть знаходитися в розчині одночасно?

   

варіанти відповідей

Ba²+ i SO4²‾

Cl‾ і Mg²+

Mn²+ і NO3

Zn²+ і ОН‾

Al3+ i SO42-

Запитання 4

Ознакою якісної хімічної реакції на йон СІ - є

варіанти відповідей

білий сирнистий осад

блакитний осад

білий драглистий осад

безбарвний газ

Запитання 5

Визнач тип хімічного зв'язку в речовинах, які погано розчиняються в воді

варіанти відповідей

Йонний

Ковалентний полярний

Ковалентний неполярний

Водневий

Запитання 6

Укажі формулу гіпсу

варіанти відповідей

CuSO4 2H2O

FeSO4 ⋅ 7H2O

Na2SO4 ⋅ 7H2O

CaSO4 ⋅ 2H2O

Запитання 7

Назвіть фізіологічні рідини, які є колоїдними розчинами

варіанти відповідей

Тканинна рідина

Вода

Кров

Глюкоза

Запитання 8

Виберіть твердження, що характеризують розчин

варіанти відповідей

гетерогенна система. що складається з кількох речовин

неоднорідна суміш речовин

хімічна сполука

однорідна суміш речовин

Запитання 9

Які частинки є у водних розчинах солей

варіанти відповідей

гідроксид - йони

катіони металів та аніони кислотних залишків

гідроксид - аніонів

катіони кислотних залишків

Запитання 10

Які з реакцій йонного обміну будуть проходити до кінця?

варіанти відповідей

натрій сульфіт та хлоридна кислота

натрій сульфат та хлоридна кислота

натрій гідроксид та хлоридна кислота

натрій хлорид та сульфатна кислота

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест