18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Узагальнення знань з теми "Розчини"

Додано: 14 жовтня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 24 рази
21 запитання
Запитання 1

Доповніть речення "Розчин-це... "

варіанти відповідей

Неоднорідна система  з кількох компонентів.

 Однорідна система сталого складу, що складається з кількох компонентів.

Однорідна система змінного складу, що складається з кількох компонентів.

Запитання 2

Компонент розчину, який перебуває у тому самому агрегатному стані, що й розчин, називається:  

варіанти відповідей

Розчинена речовина

Розчинник

Розчин

Запитання 3

Під час розчинення калій гідроксиду у воді виділяється теплота. Це свідчить про те, що

варіанти відповідей

енергія, необхідна на руйнування кристалічної гратки, більша енергії, що виділяється при гідратації

при гідратації виділяється більше енергії, ніж витрачається на руйнування кристалічної гратки

енергія гідратації та енергія, необхідна на руйнування кристалічної гратки, однакові

під час розчинення лугу у воді відбувається лише процес гідратації.

Запитання 4

Виберіть дисперсну систему, до якої відноситься молоко:

варіанти відповідей

суспензія

емульсія

аерозоль

істинний розчин

Запитання 5

Виберіть, у яких випадках утворяться істинні розчини, якщо речовини добре перемішувати у воді:

варіанти відповідей

цукор

сірка

пісок

бензин

Запитання 6

Емульсією є

варіанти відповідей

вода і борошно

вода і олія

борошно і цукор

цукор і оцет

Запитання 7

Укажіть правильне твердження, яке характеризує суспензію:

варіанти відповідей

складається з двох рідких фаз;

складається з рідкої та газоподібної фази;

складається з рідкої та твердої фази нерозчинних одна в однній

складається з рідкої та газоподібної фази нерозчинних одна в одній

Запитання 8

Кристалогідрат гірка сіль набув широкого застосування у фармації та медицині, хімічній, текстильній і паперовій промисловості, у виробництві цукру. Хімічна назва кристалогідрату - магній сульфат гептагідрат. Хімічна формула кристалогідрату:

варіанти відповідей

MgSO4 * 2 H2O

MgSO4 * 7 H2O

MgSO4 * 6 H2O

MgSO3 * 7 H2O

Запитання 9

Закінчіть речення: " Розчин, у певному об'ємі якого міститься багато розчиненої речовини, називається..."

варіанти відповідей

насиченим

ненасиченим

концентрованим

пересиченим

Запитання 10

Закінчіть речення: " Розчин, у якому дана речовина за певної температури ще може розчинитися, називається..."

варіанти відповідей

ненасиченим

насиченим

концентрованим

розбавленим

Запитання 11

Вкажіть, як змінюється розчинність кухонної солі при нагріванні розчину:

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

спочатку збільшується. а потім зменшується

спочатку зменшується, а потім збільшується

Запитання 12

Закінчіть речення: " Розчинність - це максимальна маса речовини, яка може за певних умов ( температури, тиску ) розчинитися в ..."

варіанти відповідей

розчиннику об'ємом 1 л.

розчинннику масою 100 г.

розчині масою 100 г.

розчині об'ємом 1 л.

Запитання 13

Закінчіть речення: " Розчин, у якому дана речовина за певної температури більше не розчиняється, називається..."

варіанти відповідей

концентрованим

насиченим

ненасиченим

розбавленим

Запитання 14

Закінчіть речення: " Щоб зробити насичений розчин ненасиченим, треба..."

варіанти відповідей

додати розчинену речовину

додати розчинник

випарити частину розчинника

охолодити розчин

Запитання 15

Вкажіть як змінюється розчинність кисню при збільшені температури:

варіанти відповідей

спочатку збільшується, потім зменшується

не змінюється

зменшується

збільшується

Запитання 16

Вкажіть, як змінюється розчинність солі, натрій карбонату, при збільшені тиску:

варіанти відповідей

спочатку зменшується, потім збільшується

зменшується

збільшується

не змінюється

Запитання 17

Дехто вважає, що бальзамування бере свій початок відтоді, як було знайдено тіла, котрі збереглися в покладах натрону (кристалічної соди), на який багатий Єгипет і околиці. Формула та назва кристалічної соди:

варіанти відповідей

24∙10Н2О

2СОз 10Н2О 

натрій карбонат декагідрат

натрій сульфат декагідрат

MgSО4 • 7Н2О

кальцій сульфат дигідрат

Запитання 18

Вкажіть масу розчину, який одержали розчиненням 70г калій хлориду у воді масою 130г

варіанти відповідей

230г

60г

200г

150 г

Запитання 19

Розмістити речовини за порядком збільшення їхньої розчинності:

а) ферум(ІІ) гідроксид

б) калій гідроксид

в) кальцій гідроксид

варіанти відповідей

а,в,б

а,б,в

б,в,а

в,б,а

Запитання 20

Визначте масову частку солі в розчині, утвореному 50г мідного купоросу та 300г води.

варіанти відповідей

14%

0,9

19%

90%

Запитання 21

Яку масу води і кристалічної соди необхідно взяти для одержання розчину натрій карбонату масою 500г з масовою часткою розчиненої речовини 10,6%?

варіанти відповідей

53г

447г

243г

247г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест