25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Розчини. Електролітична дисоціація. Йонні рівняння.

Додано: 18 грудня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 8 разів
14 запитань
Запитання 1

Виберіть, у яких випадках утворяться істинні розчини, якщо речовини добре перемішати у воді:

варіанти відповідей

Глина         

Спирт         

Олія         

Цукор

Запитання 2

Компонент розчину, який перебуває у тому самому агрегатному стані, що й розчин, називається:

варіанти відповідей

Розчинена речовина

Розчинник

Розчин

Запитання 3

Використовуючи таблицю розчинності, вкажіть розчинну речовину:


варіанти відповідей

NaCl

PbCl2 

AgCl

Ca(OH)2

Запитання 4

Розчин, в якому певна речовина за даних умов вже не може розчинятися, називається:


варіанти відповідей

Насичений

Ненасичений

Концентрований

Розведений

Запитання 5

У розчині масою 80 г. знаходиться 10 г. харчової соди NaHCO3. Визначте масу води у розчині.


варіанти відповідей

90г.

70г.

8г. 

800г.

Запитання 6

Знайдіть формулу кристалогідрату, назва якого «мідний купорос»:


варіанти відповідей

Na2SO4·10 Н2О

CaSO4·2H2О

CuSO4·5H2O

Na2СO3·10Н2О

Запитання 7

Щоб насичений розчин солі перетворити в ненасичений, потрібно:


варіанти відповідей

Додати води

Додати солі

Нагріти

Охолодити

Запитання 8

Маса сульфатної кислоти, що містить в 400 г розчину з масовою часткою кислоти 60%, становить:


варіанти відповідей

60 г

240 г

340 г.

Запитання 9

Які йони не можуть одночасно перебувати у помітних кількостях у водному розчині?


варіанти відповідей

Na+ та SО42-

К+ та ОН-

Н+ та СО32-

Ag+ та NО3-

Запитання 10

Який з наведених нижче електролітів належить до слабких?варіанти відповідей

HCl

H2S

HNO3

H2SO4

Запитання 11

Яка з наведених нижче речовин не дисоціює на йони у водному розчині?


варіанти відповідей

CaCl2

NaNO3

K2CO3

АlPO4

Запитання 12

Аніони – це:


варіанти відповідей

негативно заряджені йони

позитивно заряджені йони

атоми з частковим негативним зарядом

атоми з частковим позитивним зарядом

Запитання 13

Яка з реакцій обміну відбувається до кінця?варіанти відповідей

FeSO4 + NaCl →.

Ba(NO3)2 + CaCl2 →

Ba(NO3)2 + H2SO4 →

KNO3 + HCl →

Запитання 14

Яка з реакцій відповідає скороченому йонно-молекулярному рівнянню

Н+ + ОН– = Н2О?


варіанти відповідей

HCl + Cu(OH)2 = CuOHCl + H2O

HBr + KOH = KBr + H2O

2HNO3 + Fe(OH)2 = Fe(NO3)2 + 2H2O

H2SO3 + RbOH = RbHSO3 + H2O

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест