Економічна свобода

Додано: 16 вересня
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 16 разів
20 запитань
Запитання 1

Свобода господарської діяльності передбачає...

варіанти відповідей

вільний вибір діяльності

самостійне формування програми діяльності

вільне наймання працівників

самостійне визначення розміру податків

Запитання 2

Економічна свобода на практиці означає право...

варіанти відповідей

розпочинати або припиняти власну справу

купувати будь-які ресурси

використовувати будь-яку технологію

виробляти будь-яку продукцію

пропонувати вироблену продукцію для продажу за будь-якою ціною

вкладати свої кошти на власний розсуд

сплачувати податки та інші платежі на власний розсуд

Запитання 3

Чи забезпечують гарантований успіх кожному підприємцю права, які надає економічна свобода?

варіанти відповідей

ні, не забезпечують

так, забезпечують завжди

Запитання 4

За наведеним означенням визначте назву основного принципу економічної свободи:

Полягає в наявності у підприємців права на власність, права на самостійний вибір форми господарювання, самостійне планування своєї фінансово-господарської діяльності, вільне розпорядження прибутком, самостійний вибір ресурсів, постачальників та споживачів виробленої продукції, встановлення різних форм, систем та розмірів оплати праці.

варіанти відповідей

економічна самостійність

економічна відповідальність

економічна рівноправність

Запитання 5

За наведеним означенням визначте назву основного принципу економічної свободи:

Полягає у відповідальності підприємця своїм майном за результати господарювання.

варіанти відповідей

економічна самостійність

економічна відповідальність

економічна рівноправність

Запитання 6

За наведеним означенням визначте назву основного принципу економічної свободи:

Передбачає рівні економічні умови для будь-якої господарської діяльності, незалежно від форми власності та форми господарювання.

варіанти відповідей

економічна самостійність

економічна відповідальність

економічна рівноправність

Запитання 7

Вкажіть основні принципи економічної свободи:

варіанти відповідей

економічна самостійність

економічна відповідальність

економічна рівноправність

економічна толерантність

економічна дискримінація

Запитання 8

Найбільш загальною суперечністю економічної системи суспільства і підприємництва є...

варіанти відповідей

суперечність між продуктивними силами та виробничими відносинами

суперечність між ринками сировини та ринками збуту продукції

суперечність між можливим і бажаним

Запитання 9

Власні внутрішні імпульси розвитку підприємництва - це...

варіанти відповідей

конкуренція

менеджмент

маркетинг

гроші

Запитання 10

Система управління - це...

варіанти відповідей

конкуренція

менеджмент

маркетинг

гроші

Запитання 11

Система вивчення контрагентів - це...

варіанти відповідей

конкуренція

менеджмент

маркетинг

гроші

Запитання 12

Система оцінки діяльності - це...

варіанти відповідей

конкуренція

менеджмент

маркетинг

гроші

Запитання 13

Біржі, банки, інформаційні системи, консалтингові та аудиторські компанії, навчальні заклади утворюють...

варіанти відповідей

інфраструктуру підприємництва

систему управління

систему вивчення контрагентів

систему оцінки діяльності

Запитання 14

Рушійними силами підприємництва є...

варіанти відповідей

суперечності

ризик

потреби

економічний інтерес

економічна конкуренція

економічна криза

економічний колапс

економічне чудо

Запитання 15

Матеріальні стимули спонукають працівників до праці в надії на...

варіанти відповідей

винагороду

суспільне визнання

покращення добробуту

Запитання 16

Духовні стимули спонукають працівників до праці в надії на...

варіанти відповідей

винагороду

суспільне визнання

покращення добробуту

Запитання 17

Соціальні стимули спонукають працівників до праці в надії на...

варіанти відповідей

винагороду

суспільне визнання

покращення добробуту

Запитання 18

Потреби мають здатність...

варіанти відповідей

випереджати рівень виробництва

відставати від рівня виробництва

бути незалежними від рівня виробництва

Запитання 19

Суперництво, змагання за досягнення найкращих результатів, економічна боротьба між підприємцями за найбільш вигідні умови виробництва та збуту товарів - це...

варіанти відповідей

економічна конкуренція

економічний інтерес

ризик

суперечності

Запитання 20

Історія розвитку підприємництва засвідчує, що...

варіанти відповідей

без ризику бізнесу не буває

ризик і бізнес ніколи не перетинаються

ризик губить бізнес

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест