12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Конкуренція як засіб реалізації підприємництва

Додано: 23 вересня 2019
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 63 рази
27 запитань
Запитання 1

Синонім суперництва учасників ринкових відносин за найкращу реалізацію своїх інтересів:

варіанти відповідей

конкуренція

економічна свобода

суперечність

ризик

Запитання 2

Конкуренція, як складова ринкового механізму господарювання, багато в чому визначає...

варіанти відповідей

ціни

обсяги ринку споживчих благ та послуг

структуру ринку споживчих благ та послуг

взаємодію виробників і споживачів

величину доходу

рентабельність

Запитання 3

Конкуренція змушує кожного підприємця в найкращий спосіб вести свій бізнес: одержувати найбільш вигідні умови виробництва й збуту товарів, найбільший прибуток, дбати про подальший розвиток фірми тощо, тому виступає як...

варіанти відповідей

зовнішня спонукальна сила

внутрішня індивідуальна мотивація

незалежна експертна оцінка

Запитання 4

Конкуренція серед продавців ведеться...

варіанти відповідей

за найбільші обсяги продаж, максималізацію прибутку

за найбільш вигідні умови придбання товарів чи послуг

Запитання 5

Конкуренція серед покупців ведеться...

варіанти відповідей

за найбільші обсяги продаж, максималізацію прибутку

за найбільш вигідні умови придбання товарів чи послуг

Запитання 6

Конкуренція забезпечує...

варіанти відповідей

рівноправне становище продавців і покупців

свободу вибору для продавців та покупців

привілейоване становище продавців у порівнянні із покупцями

привелійоване становище покупців у порівнянні із продавцями

обмежений вибір для продавців і покупців

Запитання 7

Визначальним елементом ринкового механізму господарювання є...

варіанти відповідей

ціна в умовах конкурентного середовища

ціна в умовах монопольного середовища

конкуренція

економічна свобода

Запитання 8

Вкажіть основні функції конкуренції:

варіанти відповідей

формування рушійних сил підприємництва

удосконалення виробництва й оновлення товарів та послуг

саморегуляція ринкової системи

знаходження нових форм задоволення потреб споживачів

монополізація ринкової системи

Запитання 9

... являє собою суперництво підприємств однієї галузі, що випускають однакову продукцію: взуття, тканини, продукти харчування тощо. Вона спричиняє виникнення ринкової вартості товару.

варіанти відповідей

Внутрігалузева конкуренція

Міжгалузева конкуренція

Міжнародна конкуренція

Запитання 10

... охоплює суперництво за сфери більш вигідного застосування капіталу. Внаслідок постійних переливів капіталу зі сфер менш прибуткових до сфер більш прибуткових, формуються ціни виробництва, які відбивають ці умови.

варіанти відповідей

Внутрігалузева конкуренція

Міжгалузева конкуренція

Міжнародна конкуренція

Запитання 11

... пов'язана з глобалізацією світової економіки, пануванням транснаціональних об'єднань.

варіанти відповідей

Внутрігалузева конкуренція

Міжгалузева конкуренція

Міжнародна конкуренція

Запитання 12

Вкажіть види конкуренцій у класифікації за кількісними ознаками:

варіанти відповідей

внутрігалузева конкуренція

міжгалузева конкуренція

міжнародна конкуренція

досконала конкуренція

недосконала конкуренція

монополістична конкуренція

олігополія

чиста монополія

Запитання 13

Вкажіть види конкуренцій у класифікації за якісними ознаками:

варіанти відповідей

внутрігалузева конкуренція

міжгалузева конкуренція

міжнародна конкуренція

досконала конкуренція

недосконала конкуренція

монополістична конкуренція

олігополія

чиста монополія

Запитання 14

Вкажіть синонім до терміну "досконала конкуренція":

варіанти відповідей

чиста конкуренція

внутрігалузева конкуренція

міжгалузева конкуренція

міжнародна конкуренція

монополістична конкуренція

Запитання 15

Вкажіть вид конкуренції, яка потрапляє під наступний опис:

Це ринкова ситуація, за якої велика кількість підприємців виробляють і продають однакову продукцію. Має наступні ознаки : 

- ринкова структура характеризується значною кількістю продавців і покупців товару;

- спостерігається однорідність, стандартизованість продукції;

- відбувається мобільний рух ресурсів, відсутні перепони для входження в галузь і вихід з неї;

- жоден із учасників конкурентної боротьби не має влади над цінами й можливості контролювати їх;

- повна інформованість учасників про ціни та умови виробництва.

варіанти відповідей

чиста конкуренція

досконала конкуренція

монополістична конкуренція

олігополія

чиста монополія

Запитання 16

Вкажіть вид конкуренції, яка потрапляє під наступний опис:

На ринку панує відносно велика кількість виробників. Вони створюють різновиди товарів, що задовольняють в принципі одну і ту саму потребу. Кожен з учасників цієї конкуренції має обмежений контроль над ринковою ціною. Суперники можуть використовувати як цінові, так і нецінові методи конкуренції. Це пов'язано з диференціацією продукту, можливостями удосконалення якості товарів, умов їх продажу, дизайну, реклами тощо.

варіанти відповідей

монополістична конкуренція

олігополія

досконала конкуренція

чиста конкуренція

чиста монополія

Запитання 17

Вкажіть вид конкуренції, яка потрапляє під наступний опис:

Панування на ринку декількох фірм, що пропонують стандартизовані або схожі товари й послуги. Це можуть бути, зокрема, комп'ютери, автомобілі, засоби зв'язку, сучасна побутова техніка. Підприємства-олігополісти ведуть виробництво в значних масштабах. На ринках, де вони займають панівне становище, спостерігається складність входження в галузь нових підприємств, наявність стимулів до злиття, домовленостей на усунення конкурентів.

варіанти відповідей

монополістична конкуренція

олігополія

досконала конкуренція

чиста конкуренція

чиста монополія

Запитання 18

Транспортування нафти, газу та інших речовин трубопровідним транспортом, передача та розподіл електричної енергії, користування залізничними коліями, управління повітряним рухом, централізоване водопостачання - це приклади.

варіанти відповідей

природної монополії

олігополії

чистої конкуренції

Запитання 19

Вкажіть засоби недобросовісної конкуренції:

варіанти відповідей

цінова дискримінація

фальшива реклама

пряме втручання

державне регулювання конкуренції

Запитання 20

Який Закон України спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних засобів ведення конкуренції при здійсненні підприємницької діяльності в умовах ринкових відносин?

варіанти відповідей

Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції"

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

Закон України "Про господарські товариства"

Запитання 21

Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції" передбачено захист цивілізованої економічної конкуренції від таких видів правопорушень:

варіанти відповідей

неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб'єкта (підприємця)

створення перепон підприємцям у процесі конкуренції й досягнення неправомірних переваг у конкуренції

неправомірний збір, розголошення і використання комерційної таємниці

неправомірне сприяння розвитку середнього та малого підприємництва, забезпечення сприятливих умов для розширення мережі нових підприємств

Запитання 22

У практиці країн з розвинутою ринковою економікою використовують індекс Хіршмана. Згідно з цим індексом, безпечний рівень ринку з погляду його монополізації вимагає присутності на ньому не менше десяти конкуруючих фірм. При цьому встановлена межа в загальному обсязі продаж для кожного випадку. Питома частка однієї, найбільш великої, компанії в загальному обсязі усіх продаж певного товару на ринку не повинна перевищувати ...

варіанти відповідей

31%

44%

54%

64%

35%

Запитання 23

У практиці країн з розвинутою ринковою економікою використовують індекс Хіршмана. Згідно з цим індексом, безпечний рівень ринку з погляду його монополізації вимагає присутності на ньому не менше десяти конкуруючих фірм. При цьому встановлена межа в загальному обсязі продаж для кожного випадку. Питома частка двох, найбільш великих, компаній в загальному обсязі усіх продаж певного товару на ринку не повинна перевищувати ...

варіанти відповідей

31%

44%

54%

64%

35%

Запитання 24

У практиці країн з розвинутою ринковою економікою використовують індекс Хіршмана. Згідно з цим індексом, безпечний рівень ринку з погляду його монополізації вимагає присутності на ньому не менше десяти конкуруючих фірм. При цьому встановлена межа в загальному обсязі продаж для кожного випадку. Питома частка трьох, найбільш великих, компаній в загальному обсязі усіх продаж певного товару на ринку не повинна перевищувати ...

варіанти відповідей

31%

44%

54%

64%

35%

Запитання 25

У практиці країн з розвинутою ринковою економікою використовують індекс Хіршмана. Згідно з цим індексом, безпечний рівень ринку з погляду його монополізації вимагає присутності на ньому не менше десяти конкуруючих фірм. При цьому встановлена межа в загальному обсязі продаж для кожного випадку. Питома частка чотирьох, найбільш великих, компаній в загальному обсязі усіх продаж певного товару на ринку не повинна перевищувати ...

варіанти відповідей

31%

44%

54%

64%

35%

Запитання 26

Якою повинна бути частка підприємства на українському ринку певного товару, щоб його становище визнавалося монопольним?

варіанти відповідей

більша ніж 35%

більша ніж 31%

більша ніж 44%

більша ніж 54%

більша ніж 64%

Запитання 27

Головними напрямками регулювання конкуренції є...

варіанти відповідей

сприяння розвитку середнього та малого підприємництва

забезпечення сприятливих умов для розширення мережі нових підприємств

неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб'єкта (підприємця)

створення перепон підприємцям у процесі конкуренції й досягнення неправомірних переваг у конкуренції

неправомірний збір, розголошення і використання комерційної таємниці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест