Сутність підприємництва

Додано: 16 вересня
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 24 рази
20 запитань
Запитання 1

Поняття "підприємець" вперше до наукового обіходу ввів...

варіанти відповідей

Річард Кантільон

Адам Сміт

Жан-Батіст Сей

Альфред Маршалл

Йозеф Шумпетер

Запитання 2

Хто із перших теоретиків підприємництва відрізнявся схильністю до переоцінки значення праці та недооцінки бізнесу, в межах якого здійснювалася праця?

варіанти відповідей

Річард Кантільон

Адам Сміт

Жан-Батіст Сей

Альфред Маршалл

Йозеф Шумпетер

Запитання 3

Хто із перших теоретиків підприємництва мав власний досвід у сфері бізнесу?

варіанти відповідей

Річард Кантільон

Адам Сміт

Жан-Батіст Сей

Альфред Маршалл

Йозеф Шумпетер

Запитання 4

Хто із перших теоретиків підприємництва ототожнював підприємництво із менеджментом (тобто, з управлінням)?

варіанти відповідей

Річард Кантільон

Адам Сміт

Жан-Батіст Сей

Альфред Маршалл

Йозеф Шумпетер

Запитання 5

Хто із перших теоретиків підприємництва стверджував, що "інновація - дітище підприємництва, а підприємець - творець інновації"?

варіанти відповідей

Річард Кантільон

Адам Сміт

Жан-Батіст Сей

Альфред Маршалл

Йозеф Шумпетер

Запитання 6

Скільки типів "нових комбінацій" сил та засобів (згідно із концепцією підприємництва Йозефа Шумпетера) можна ефективно здійснювати в ході реалізації квінтесенції підприємницької діяльності?

варіанти відповідей

три

чотири

п'ять

Запитання 7

Із перелічених вкажіть, яке твердження не входить до складу зазначених Йозефом Шумпетером типів "нових комбінацій" сил та засобів:

варіанти відповідей

виробництво нових благ та полівпшення якості існуючих благ

впровадження нових способів виробництва

відкриття та освоєння нових ринків збуту

використання нових джерел отримання сировини чи напівфабрикатів

проведення реорганізації в галузі чи створення промислових організацій нового типу

використання нетрадиційних відновлювальних джерел отримання інформації

Запитання 8

Економічною основою підприємництва є...

варіанти відповідей

приватна власність

державна власність

колективна власність

Запитання 9

Самостійна, ініціативна, систематична діяльність господарюючих суб'єктів з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, яка здійнюється на власний ризик з метою одержання прибутку чи власного доходу називається ...

варіанти відповідей

підприємництво

підприємливість

Запитання 10

Здатність до самостійних, неординарних, нетипових дій господарюючих суб'єктів називається ...

варіанти відповідей

підприємництво

підприємливість

Запитання 11

Як називається одна із основних функцій підприємництва, яка передбачає мобілізацію на добровільних засадах матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів?

варіанти відповідей

ресурсна функція

інноваційна функція

організаційна функція

стимулююча функція

Запитання 12

Як називається одна із основних функцій підприємництва, яка полягає в сприянні генеруванню та реалізації нових комерційних ідей, здійсненню техніко-економічних наукових розробок, проектів, що пов'язані з господарським ризиком?

варіанти відповідей

ресурсна функція

інноваційна функція

організаційна функція

стимулююча функція

Запитання 13

Як називається одна із основних функцій підприємництва, яка полягає в безпосередній організації виробництва, збуту, реклами тощо, зводиться до поєднання ресурсів в оптимальних пропорціях, здійсненні контролю за їх виконанням?

варіанти відповідей

ресурсна функція

інноваційна функція

організаційна функція

стимулююча функція

Запитання 14

Як називається одна із основних функцій підприємництва, яка зводиться до формування стимулюючого (мотиваційного) механізму ефективного використання ресурсів із урахуванням досягнень науки, техніки, управління організації виробництва, а також до максимального задоволення потреб користувача?

варіанти відповідей

ресурсна функція

інноваційна функція

організаційна функція

стимулююча функція

Запитання 15

Володіння власністю - це...

варіанти відповідей

відносини фактичного панування суб'єкта над об'єктом власності

фактичне здійснення влади власника над об'єктом власності, фактичне управління нею

процес фактичного вилучення корисних властивостей об'єкта власності для задоволення конкретних потреб

Запитання 16

Розпорядження власністю - це...

варіанти відповідей

відносини фактичного панування суб'єкта над об'єктом власності

фактичне здійснення влади власника над об'єктом власності, фактичне управління нею

процес фактичного вилучення корисних властивостей об'єкта власності для задоволення конкретних потреб

Запитання 17

Користування власністю - це...

варіанти відповідей

відносини фактичного панування суб'єкта над об'єктом власності

фактичне здійснення влади власника над об'єктом власності, фактичне управління нею

процес фактичного вилучення корисних властивостей об'єкта власності для задоволення конкретних потреб

Запитання 18

Наука про саморегуляцію економіки на основі економічної свободи її учасників називається...

варіанти відповідей

економічна теорія

маркетинг

менеджмент

Запитання 19

Сукупність знань про таку систему організації роботи фірми, за якої виробничі рішення виносяться на основі спеціального вивчення потреб споживачів, їх прогнозу та управління, називається...

варіанти відповідей

економічна теорія

маркетинг

менеджмент

Запитання 20

Узагальнена практика управління комерційцним підприємством називається...

варіанти відповідей

економічна теорія

маркетинг

менеджмент

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест