13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Розділ V. Світ інформації та мас-медіа

Додано: 21 лютого
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 61 раз
12 запитань
Запитання 1

1. Як називається нагляд і контроль держави за мас-медіа?

варіанти відповідей

А реклама

Б лобізм

В цензура

Г «джинса»

Запитання 2

2. Як називають гарантовану державою можливість людини безперешкодно висловлювати думки в мас-медіа?

варіанти відповідей

А свобода пересування

Б свобода совісті

В свобода слова

Г свобода зібрань

Запитання 3

3. Медіа — це

варіанти відповідей

А інструменти та засоби передачі будь-якої інформації з будь-якою метою

Б відомості, що прийняті та усвідомлені споживачем і визнані ним як важливі

В вид інформації, розрахований на масового споживача

Г засоби поширення інформації для масового споживання

Запитання 4

5. Яка основна відмінність соціальної реклами від інших її видів?

варіанти відповідей

А спрямованість на широкі кола населення

Б фінансується благодійними організаціями або державою

В не розрахована на отримання прибутку в кінцевому результаті

Г створюється задля використання в політичній боротьбі

Запитання 5

6. Основоположним принципом якого підходу до пояснення свободи слова є те, що людська гідність не може бути забезпечена без свободи слова?

варіанти відповідей

А ліберального

Б утилітарного

В позитивістського

Г демократичного

Запитання 6

7. Що з наведеного нижче вважається головним принципом роботи професійного журналіста?

варіанти відповідей

А виховування патріотичних громадян своєї країни

Б формування суспільної думки, корисної для загального блага

В забезпечення читачів інформацією, що відповідає їхнім смакам та очікуванням

Г надання читачам цінної, повної, достовірної інформації

Запитання 7

8. Цензура в демократичних суспільствах характеризується

варіанти відповідей

А втручанням держави у творчу діяльність митців задля недопущення поширення небажаних для влади ідей

Б обмеженням поширення відомостей, що зображують владу в негативному світлі

В забезпеченням стабільності державного ладу поряд із дотриманням прав і свобод людини

Г існуванням системи обов’язкових дозволів, сертифікацій, реєстрацій, ліцензій, які мають отримати мас-медіа для роботи

Запитання 8

9. Як у середовищі журналістів називають приховану рекламу?

варіанти відповідей

А «джинса»

Б фейк

В медіа

Г маніпуляція

Запитання 9

10. Якщо в медіатексті активно використовують емоційно забарвлені слова, оцінні судження, заклики до конкретних дій, він є

варіанти відповідей

А професійним

Б неупередженим

В маніпулятивним

Г інформативним

Запитання 10

12. Доступність із найвіддаленіших куточків планети до єдиного інформаційного простору найповніше забезпечує

варіанти відповідей

А реклама

Б преса

В телебачення

Г Інтернет

Запитання 11

Які джерела інформаці можна вважати надійними для створення інформаційного повідомлення?

варіанти відповідей

дані з офіційних сайтів органів державної влади з доменом gov.ua

Публікації в сторіз в Instagram

Дані розміщені на порталах декількох поважних інформаційних агенств (наприклад: interfax, unian)

Свідчення знайомих тих людей які були очевидцями події

авторитетна думка однокласника

Експертні думки авторитетних відеоблогерів;

Запитання 12

Визначте факти відрізнивши їх від суджень;

варіанти відповідей

Сьогодні понеділок - тяжкий день!

Андрій Сергійович - класний!

Зараз триває урок Громадянської освіти

Вчитель - це достовірне джерело інформації

Володимир Зеленський - президент України!

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест