Розв’язування задач, самостійна робота 06.02

Додано: 6 лютого
Предмет: Фізика, 11 клас
22 запитання
Запитання 1

Рух, що точно або приблизно повторюється через однакові інтервали часу

варіанти відповідей

коливальний

рівномірний

рівноприскорений

Запитання 2

Тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок дії пружини або внаслідок притягання до Землі

варіанти відповідей

маятник

пружина

тверде тіло

тягарець

Запитання 3

Які види маятників вам відомі?

варіанти відповідей

Пружинний маятник

Фізичний маятник

Математичний маятник 

Алгебраїчний маятник 

Запитання 4

Фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань

варіанти відповідей

Амплітуда

Період

Частота

Циклічна частота

Запитання 5

Фізична величина, що дорівнює часу, за який відбувається одне повне коливання (коливання, за яке система повертається у вихідний стан)

варіанти відповідей

Період коливань

Частота коливань

Фаза коливань

Обертова частота

Запитання 6

Одиниця періоду коливань в СІ

варіанти відповідей

секунда

година

хвилина

доба

Запитання 7

Величина, яка дорівнює кількості коливань за одиницю часу

варіанти відповідей

період

частота

фаза

обертова частота

Запитання 8

Одиниця частоти коливань в СІ 

варіанти відповідей

с

м

Гц

км

Запитання 9

Період коливань пружинного маятника НЕ залежить від ...

варіанти відповідей

амплітуди коливань

маси маятника

характеристик коливальної системи

місця коливань

Запитання 10

За якою формулою визначають циклічну частоту коливань математичного маятника?

варіанти відповідей
Запитання 11

Математичний маятник — це ... .

варіанти відповідей

коливальна система, яка складається з матеріальної точки, що підвішена на невагомій нитці, та гравітаційного поля.

фізична модель, яка складається з матеріальної точки, що підвішена на нитці.

фізична модель коливальної системи, яка складається з матеріальної точки, що підвішена на невагомій і нерозтяжній нитці, та гравітаційного поля.

фізична модель коливальної системи,

яка складається з матеріальної точки та невагомій нерозтяжній нитці.

Запитання 12

За якою формулою визначають період коливань пружинного маятника?

варіанти відповідей
Запитання 13

Посудина з водою, у дні якої є невеликий отвір, здійснює вертикальні коливання на пружині. Початковий період коливань дорівнює 4 с. Вода потроху витікає. Визначте, як зміниться період коливань, коли маса посудини з водою зменшиться в 4 рази. 

варіанти відповідей

збільшиться у 2 рази

зменшиться у 2 рази

не зміниться

збільшиться у 4 рази

зменшиться у 4 рази

Запитання 14

Ударний вузол перфоратора здійснює коливання з частотою 5Гц. З яким періодом коливається ударний механізм?


варіанти відповідей

0,2

2

0,02

0,5

Запитання 15

   В яких одиницях вимірюють фазу механічних коливань?

варіанти відповідей

градусах

радіанах

%

Запитання 16

В затухаючих коливаннях амплітуда:

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

стала

Запитання 17

Якою літерою позначають амплітуду механічних коливань?


варіанти відповідей

х

А

Т

Запитання 18

Коливання, за яких значення змінної величини змінюється з часом за гармонічним законом, називаються...

варіанти відповідей

вільними


гармонічними

 вимушеними

автоколиваннями

Запитання 19

Від яких фізичних величин залежить значення періоду коливань математичного маятника?

варіанти відповідей

Тільки від маси

Тільки від довжини

Від амплітуди

Від прискорення вільного падіння та довжини

Від коефіцієнта пружності й маси

Запитання 20

Тіло здійснює гармонічні коливання за законом x=3 cos 4п t . Знайдіть амплітуду, період і частоту коливань

варіанти відповідей


0,5м, 4с, 1,5 Гц

3 м, 0,5с, 2 Гц

4м, 0,5с, 0,25 Гц

 0,25 м, 1,5 с, 4Гц

Запитання 21

Гармонічні коливання - коливання, при яких коливна величина

змінюється в часі за законом

варіанти відповідей


лінійним

 квадратичним

синуса

косинуса

Запитання 22

Як зміниться період коливань пружинного маятника, якщо маса вантажу збільшиться у 4 рази?

варіанти відповідей

зменшиться у 2 рази

не зміниться

збільшиться у 2 рази

збільшиться у 4 рази

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест