Розв’язування задач, самостійна робота 29.11

Додано: 1 грудня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
24 запитання
Запитання 1

Як називається пароутворення з вільної поверхні рідини?

варіанти відповідей

Випаровування

Кипіння

Конденсація

Сублімація

Запитання 2

Що відбувається з температурою під час кипіння рідини?

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Неможливо визначити

Запитання 3

Швидкість випаровування залежить від

варіанти відповідей

Температури

Роду речовини

Площі вільної поверхні речовини

Всі варіанти правильні

Запитання 4

За якою формулою обчислюють кількість теплоти, необхідну для перетворення на пару рідини будь-якої маси при температурі її кипіння?

варіанти відповідей

Q=rm 

Q=qm  

 Q=cmt


Q=λm 

Запитання 5

Як називається процес перетворення рідини на пару?

варіанти відповідей

Конденсація

Плавлення

Кипіння

Пароутворення

Запитання 6

Як називається процес перетворення пари на рідину?

варіанти відповідей

Кипіння

Нагрівання

Конденсація

Випаровування

Запитання 7

Якими способами відбувається пароутворення?

варіанти відповідей

Кипіння і плавлення

Плавлення і випаровування

Випаровування і кипіння

Випаровування і конденсація

Запитання 8

Як називається процес випаровування твердих тіл?

варіанти відповідей

Конденсація

Пароутворення

Сублімація

Плавлення

Запитання 9

Прикладами яких процесів є утворення туману, хмар, випадіння роси?

варіанти відповідей

Сублімація

Випаровування

Конденсація

Плавлення

Запитання 10

Кількість теплоти, необхідна для перетворення рідини в пару залежить від

варіанти відповідей

роду речовини

площі поверхні

густини речовини

температури оточуючого середовища

Запитання 11

Від чого залежить температура кипіння рідини?

варіанти відповідей

Від зовнішнього тиску над рідиною

Від роду рідини

Від наявності в рідині розчиненого газу

Всі варіанти правильні

Запитання 12

Яка кількість теплоти необхідна для перетворення 200 г води, нагрітої до температури 100°С, в пару?

варіанти відповідей


Q = 455 Дж


Q = 460 кДж


Q = 400 кДж


Q = 460 МДж

Запитання 13

Яке явище ілюструє це фото?

варіанти відповідей

пароутворення

конденсаці.

сублімацію

плавлення

Запитання 14

Наочне зображення явища...

варіанти відповідей

плавлення

конденсації

сублімації

кипіння

Запитання 15

Види пароутворення - це

варіанти відповідей

плавлення

випаровування

кипіння

конденсація

Запитання 16

Швидкість випаровування залежить від ...

варіанти відповідей

виду речовини і температури

виду, температури і маси речовини

виду речовини, площі поверхні рідини, температури і маси речовини

маси речовини і площі поверхні рідини

Запитання 17

Випаровування рідини відбувається ...

варіанти відповідей

за певної температури для конкретної рідини

тільки при температурі кипіння

за будь-якої температури

Запитання 18

Конденсація відбувається ...

варіанти відповідей

з поглинанням енергії

з виділенням енергії

з поглинанням і виділенням енергії

Запитання 19

Одиниця питомої теплоти пароутворення в СІ ...

варіанти відповідей

кг

Дж

Дж/кг

МДж/кг

Запитання 20

В якому агрегатному стані перебуває парафін при температурі 700С?

варіанти відповідей

Рідкому

Твердому

Газоподібному

Плазмі

Запитання 21

Яка кількість теплоти потрібно для плавлення 1кг міді, взятої при температурі плавлення?

варіанти відповідей

213 кДж

213 Дж

1087 Дж

400 Дж

Запитання 22

Яка кількість теплоти необхідна , щоб розплавити 2 кг льоду, взятого при температурі плавлення?

варіанти відповідей

664 кДж

332 кДж

161 кДж

Запитання 23

Скільки свинцю можна розплавити, взятого при температурі плавлення, якщо йому надати 500 кДж теплоти?

варіанти відповідей

20 кг

2 кг

12500 г

0,125 кг

Запитання 24

При температурі 10000С, які речовини перебувають у твердому стані?

варіанти відповідей

Мідь

Олово

Сталь

Чавун

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест