Самостійна робота з теми "Випаровування. Конденсація. Кипіння"

Онлайн-тест

Додано: 3 грудня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
24 запитання
Запитання 1

Стародавні майстри навчилися виготовлювати зі слабко обпаленої глини посудини, в яких вода залишалася прохолодною навіть у спеку. Позначте явище, яке спричиняло охолодження води

варіанти відповідей

конвекція в повітрі

охолодження води внаслідок випромінювання

конвекція у воді

охолодження води внаслідок випаровування

дифузія повітря крізь стінки посудини

Запитання 2

Укажіть, що відбувається з температурою рідкого тіла під час кипіння 

варіанти відповідей

зменшується 

збільшується

не змінюється  

то збільшується, то зменшується

Запитання 3

Назвіть процес, який відбувається за будь-яких умов 

варіанти відповідей

випаровування

пароутворення

кипіння 

конденсація

Запитання 4

У кімнаті стоїть склянка, температура води в якій так сама, як і температура навколишнього повітря. Через тривалий час вода може набути температури на кілька градусів нижчої за температуру повітря в кімнаті. Причиною зниження температури є 

варіанти відповідей

теплопередача в навколишнє середовище

випаровування частини води зі склянки

конденсація водяної пари з повітря на стінки склянки

втрата теплоти через випромінювання

Запитання 5

На рисунку зображено графік зміни агрегатних станів води за атмосферного тиску. Яка ділянка графіка залежності температури t від отриманої кількості теплоти Q відповідає нагріванню водяної пари? 

варіанти відповідей

LM      

MN     

OP

MO

Запитання 6

Укажіть процес переходову речовини з газоподібного стану в рідкий  

варіанти відповідей

сублімація

конвекція 

конденсація

пароутворення

десублімація

Запитання 7

Укажіть, в яку погоду швидше висихають калюжі після дощу 

варіанти відповідей

холодну і безвітряну

холодну і вітряну

теплу й безвітряну

теплу й вітряну

Запитання 8

Чи може при нормальному тиску не кипіти вода, якщо її температура перевищує 100°С

варіанти відповідей

не може

може, якщо нагрівач виділяє мало тепла

може, якщо у воді немає сторонніх домішок

може, якщо атмосферний тиск вище за нормальний

Запитання 9

Укажіть кількість теплоти, яку необхідно витратити, щоб перетворити на пару, взяті за температури кипіння 10 кг спирту. Питома теплота пароутворення спирту 0,9 МДж/кг, температура кипіння 78 0С.

варіанти відповідей

2,9 МДж        

63 МДж       

9 МДж

0,9 МДж

70 МДж

Запитання 10

До якого агрегатного стану належить пара, що утворюється над поверхнею води під час її нагрівання? 

варіанти відповідей

твердого

рідкого 

газоподібного

аморфного

Запитання 11

На рисунку зображено графік зміни агрегатних станів води за атмосферного тиску. Яка ділянка графіка залежності температури t від отриманої кількості теплоти Q відповідає кипінню води?  

варіанти відповідей

ділянка LM

ділянка MN

ділянка NO

ділянка OP

ділянка NP

Запитання 12

Чи може вода кипіти при температурі понад 100 °С?  

варіанти відповідей

Не може, тому що 100 °С - це температура кипіння води

Може, якщо нагрівач виділяє дуже багато тепла

Може, якщо атмосферний тиск більше нормального

Запитання 13

Спирт випаровується швидше за олію, тому що  

варіанти відповідей

середня швидкість молекул спирту більша за середню швидкість молекул олії

притягання між молекулами олії більше, ніж між молекулами спирту

олія - більш в'язка рідина

густина олії більша за густину спирту

Запитання 14

Укажіть процес переходову речовини з рідкого стану в газоподібний 

варіанти відповідей

сублімація 

конвекція

конденсація

пароутворення

десублімація

Запитання 15

Як залежить швидкість випаровування від температури рідини?   

варіанти відповідей

чим вища температура, тим швидше випаровується рідина

чим вища температура, тим повільніше випаровується рідина

швидкість випаровування не залежить від температури

Запитання 16

На малюнку наведено графік кристалізації речовини. Яким процесам відповідають ділянки графіка АВ, ВС і СD

варіанти відповідей

охолодження, плавлення, охолодження

нагрівання, кристалізація, нагрівання

нагрівання, кристалізація, охолодження

нагрівання, плавлення,охолодження

охолодження, кристалізація, охолодження

Запитання 17

На малюнку наведено графік кристалізації речовини. Як змінюється внутрішня енергія речовини протягом усього часу спостереження

варіанти відповідей

спочатку зростає, потім зменшується

спочатку зменшується, потім зростає

весь час зростає

весь час зменшується

не змінюється протягом усього часу спостереження

Запитання 18

Швидкість випаровування залежить від роду рідини, тому що в різних рідинах 

варіанти відповідей

різна сила притягання між молекулами

різні швидкості молекул

різні молекули

Запитання 19

Як називається пароутворення з усього об’єму всередину бульбашок пари?

варіанти відповідей

випаровування

сублімація

конденсація

кипіння

Запитання 20

На рисунку зображено піднімання газових бульбашок у воді. Укажіть, який випадок відповідає кипінню води.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 21

На рисунку наведено схематичний графік залежності температури Т речовини від часу t. У початковий момент речовина знаходилася у кристалічному стані. Яка точка відповідає моменту, коли нагрівник вимкнули?

варіанти відповідей

точка 3

точка 4

точка 5

точка 6

Запитання 22

На рисунку зображено графік зміни температури t олова сталої маси із часом. Визначте проміжок часу, протягом якого тривало плавлення олова

варіанти відповідей

52 

92

104

196

Запитання 23

Укажіть рядок, у якому перелічено тільки теплові явища

варіанти відповідей

нагрівання повітря, випаровування калюж, політ метелика

охолодження води,зварювання труб, рух автомобіля

провітрювання кімнати, згоряння палива, падіння краплі дощу

танення льоду, кипіння молока, утворення морозних візерунків на вікні

Запитання 24

Кількість теплоти, яка поглинається тілом підчас нагрівання 

варіанти відповідей

пропорційна лише масі тіла

залежить лише від речовини, з якої виготовлено тіло, та її кількості

пропорційна лише масі та зміні температури тіла 

пропорційна масі, зміні температури тіла та залежить від речовини, з якої виготовлено тіло

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест