Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.

Додано: 3 грудня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
17 запитань
Запитання 1

Як називається теплова машина, яка перетворює енергію палива на механічну роботу?

варіанти відповідей

тепловий двигун

тепловий генератор

нагрівник

Запитання 2

Закінчіть речення: "Газ, який виконує роботу в процесі свого розширення, називають ...".

варіанти відповідей

робочим тілом

нагрівником

холодильником

Запитання 3

Як називається пристрій, від якого робоче тіло одержує певну кількість теплоти?

варіанти відповідей

робоче тіло

нагрівник

холодильник

Запитання 4

Як називається об’єкт, якому робоче тіло віддає певну кількість теплоти?

варіанти відповідей

робоче тіло

нагрівник

холодильник

Запитання 5

З яких частин складається теплова машина?

варіанти відповідей

нагрівник

робоче тіло

холодильник 

двигун

Запитання 6

Чи правильним є твердження: "Чим меншими є теплові й механічні втрати у двигуні, тим менше палива потрібно спалити, щоб отримати ту саму корисну роботу, і тим економічнішим є двигун".

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 7

Як називається фізична величина, що характеризує економічність теплового двигуна й показує, яка частина всієї енергії, що «запасена» в паливі, перетворюється на корисну роботу?

варіанти відповідей

коефіцієнт корисної дії холодильника

коефіцієнт корисної дії теплового двигуна

коефіцієнт корисної дії нагрівника

Запитання 8

Чи правильним є твердження: "Корисна робота завжди більша від кількості теплоти, що виділяється в процесі повного згоряння палива".

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 9

Чи правильним є твердження: "ККД теплового двигуна завжди є меншим від 100 %".

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 10

За якою формулою обчислюється ККД теплового двигуна?

варіанти відповідей
Запитання 11

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

схема втрат енергії

принцип дії ККД теплових машин

принцип дії теплових машин

Запитання 12

Яким символом ми позначаємо питомну теплоту згорання?

варіанти відповідей

m

q

Q

p

Запитання 13

Одиниця величини в СІ (питомна теплота згорання палива).

варіанти відповідей

1 МДж/г

1 Дж/кг * С*

1 Дж/кг

Запитання 14

Питома теплота згоряння палива обчислюється за формулою...

варіанти відповідей

r=Q/m

q=Q/m

λ=Q/m

c=Q/mΔt

Запитання 15

Які бувають види палива? Вкажіть усі правильні варіанти:

варіанти відповідей

тверде

густе

рідке

газоподібне

плазма

Запитання 16


Які види палива відносяться до природних?

варіанти відповідей

порох

кам’яне вугілля

нафта

бензин

дрова

торф

Запитання 17

Що виділяється при горінні?

варіанти відповідей

кисень

вуглекислий газ

азот

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест