23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Рух матеріальної точки по колу

Додано: 13 жовтня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
16 запитань
Запитання 1

В яких із перерахованих випадках рух тіла можна розглядати, як рух тіла по колу?

варіанти відповідей

Автомобіль рухається по заокругленню дороги

Руз Місяця навколо Землі

Рух стрілок годинника

Рух потяга по прямій ділянці залізничної дороги

Рух ракети під час старту

Запитання 2

Як спрямована миттєва швидкість тіла, що рухається по колу?

варіанти відповідей

по дотичній до кола в даній точці

вздовж вектора переміщення

в протилежному до руху напрямі

миттєва швидкість дорівнює 0

Запитання 3

Період обертання - це ...

варіанти відповідей

фізична величина, що дорівнює часу одного повного оберту

фізична величина, що чисельно дорівнює числу повних обертів за одиницю часу

фізична величина, що дорівнює відношенню кута повороту радіуса, проведеного до тіла від центру кола, по якому рухається тіло, до проміжку часу, упродовж якого цей поворот здійснювався

це час за який відбувається певна подія

Запитання 4

Частота обертання - це ...

варіанти відповідей

фізична величина, що дорівнює часу одного повного оберту

фізична величина, що чисельно дорівнює числу повних обертів за одиницю часу

фізична величина, що дорівнює відношенню кута повороту радіуса, проведеного до тіла від центру кола, по якому рухається тіло, до проміжку часу, упродовж якого цей поворот здійснювався

це кількість подій, які відбуваються протягом певного часу

Запитання 5

Кутова швидкість - це ...

варіанти відповідей

фізична величина, що дорівнює часу одного повного оберту

фізична величина, що чисельно дорівнює числу повних обертів за одиницю часу

фізична величина, що дорівнює відношенню кута повороту радіуса, проведеного до тіла від центру кола, по якому рухається тіло, до проміжку часу, упродовж якого цей поворот здійснювався

це швидкість тіла під час повороту

Запитання 6

Чому дорівнює період обертання стрілки годинника, яка показує години?

варіанти відповідей

60 с

120 с

3600 с

1800 с

Запитання 7

Як спрямовані вектори миттєвої швидкості та прискорення в разі рівномірного руху тіла по колу?

варіанти відповідей

під кутом 1800

під кутом 900

під кутом 00

під кутом 450

Запитання 8

Два тіла рухаються по колах з різними радіусами. Прискорення якого тіла буде більшим, якщо швидкості тіл однакові?

варіанти відповідей

тіла, яке рухається по колу з меншим радіусом

тіла, яке рухається по колу з більшим радіусом

однакові

неможливо визначити

Запитання 9

Тіло рівномірно рухається по тараєкторії, зображеній на малюнку. На якій ділянці його прискорення буде мінімальним?

варіанти відповідей

r1

r2

r3

r4

r5

Запитання 10

Модуль швидкості тіла залишається постійним. Чи можна стверджувати, що тіло рухається без прискорення?

варіанти відповідей

так

ні

складно сказати

залежить від напряму руху

Запитання 11

З яким прискоренням рухається автомобіль по кільцевій трасі , що має вигляд окружності радіусом 100 м, якщо швидкість автомобіля - 20 м/с? У скільки разів це прискорення менше за прискорення вільного подіння?

варіанти відповідей

5 м/с2; у 2 рази

4 м/с2; у 2,5 рази

2 м/с2; у 5 разів

2 м/с2; у 2 рази

Запитання 12

Обчисліть швидкість і прискорення точок земного екватора, які зумовлені добовим обертанням Землі. Радіус Землі - 6400 км.

варіанти відповідей

465 м/с; 0,034 м/с2

265 м/с; 0,064 м/с2

565 м/с; 0,034 м/с2

165 м/с; 0,064 м/с2

Запитання 13

Довжина хвилинної стрілки годинника удвічі більша за годинну. Як відрізняються (у скільки разів) прискорення точок на кінцях цих стрілок?

варіанти відповідей

прискорення хвилинної стрілки у 2 рази менше

прискорення хвилинної стрілки у 2 рази більше

однакові

прискорення годинної стрілки у 2 рази менше

Запитання 14

У скільки разів швидкість кінця хвилинної стрілки баштового годинника більша за швидкість кінця хвилинної стрілки наручного годинника, якщо довжини стрілки баштового годинника - 1,5 м, а довжина стрілки наручного годинника - 1,5 см?

варіанти відповідей

10 разів

100 разів

однакові

50 разів

Запитання 15

Якою лінією полетить камінь, що обертається на нитці, якщо нитка раптово обірветься?

варіанти відповідей

вгору

вниз

вбік

по прямій

Запитання 16

Яка одиниця вимірювання періоду обертання в системі Si?

варіанти відповідей

1 год

1 с

1 м/с

1 м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест