12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

рух тіла під дією кількох сил

Додано: 9 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 16 разів
11 запитань
Запитання 1

Як зміниться гравітаційна сила взаємодії двох однакових тіл, якщо половину маси першого тіла перенести на друге?

варіанти відповідей

зменшиться на 50%

зменшиться на 25%

збільшиться на 25%

збільшиться на 50%

не змінеться

Запитання 2

Чому дорівнює модуль результуючої всіх діючих на автомобіль масою 800 кг сил, якщо рівняння його руху має наступний вигляд: х = 2 + 3t + 4t2 ?

варіанти відповідей

800 Н

2100 Н

3200 Н

6400 Н

Запитання 3

Чому дорівнює сила тиску трактора масою 8 т, який рухається зі швидкістю 36 км/год по опуклому мосту радіусом 200 м ?

варіанти відповідей

72 кН

76 кН

80 кН

84 кН

Запитання 4

За графіком залежності швидкості руху тіла від часу (див. рисунок) знайти ділянку, на якій рівнодіюча всіх тіл дорівнювала нулю.

варіанти відповідей

АВ

ВС

СD

DE

Запитання 5

Брусок масою 500 г зі сталою швидкістю тягнуть по столу за допомогою пружного динамометра, який показує при цьому 1 Н. Чому дорівнює коефіцієнт тертя?

варіанти відповідей

0,02

0,05

0,2

0,5

Запитання 6

Автомобіль масою 2 т, рухаючись прямолінійно, збільшив свою швидкість від 54 км/год до 72 км/год за 10 с. Чому дорівнює сила тяги автомобіля ?

варіанти відповідей

100 Н

1000 Н

1500 Н

2000 Н

Запитання 7

Тіло масою 2 кг рухається із змінною швидкістю, графік залежності зміни якої з часом представлено на рисунку. Яка значення має найбільша рівнодіюча сила ?

варіанти відповідей

1 Н

1,5 Н

2 Н

4 Н

Запитання 8

За якої з поданих умов вага тіла вдвічі менша за вагу того самого нерухомого тіла ?

варіанти відповідей

прискорення руху тіла напрямлене вгору і за модулем вдвічі більше ніж g

прискорення руху тіла напрямлене вгору і за модулем вдвічі менше ніж g

прискорення тіла напрямлене вниз і за модулем вдвічі менше ніж g

прискорення тіла напрямлене вниз і за модулем вдвічі більше ніж g

Запитання 9

Чому дорівнює вага тіла масою 6 кг, яке рухається вгору в ліфті з прискоренням 2 м/с2 ?

варіанти відповідей

12 Н

48 Н

60 Н

72 Н

Запитання 10

Автомобіль масою 4 т, проходячи нижню точку увігнутого мосту радіусом 900 м, тисне на нього із силою 56 кН. Яку швидкість у цій точці має автомобіль?

варіанти відповідей

16 км/год

60 км/год

120 км/год

216 км/год

Запитання 11

Велосипедист рухається на повороті горизонтальної дороги по дузі кола радіусом 10 м. Яку швидкість він досягає при цьому, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,49 ?

варіанти відповідей

3,5 м/с

4,9 м/с

7 м/с

14 м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест