Самостіна робота " Періодичний закон та періодична система хімічних елементів" І варіант

Тест виконано: 26 разів
18 запитань
Запитання 1

Вкажіть, як називається рух електрона навколо своєї осі:

варіанти відповідей

електронна хмара; 

орбіталь;  

спін; 

збуджений стан.

Запитання 2

Вкажіть, який елемент утворює сполуку з Гідрогеном типу RН3:

варіанти відповідей

Арсен;   

Карбон;  

Сульфур;  

Хлор;

Запитання 3

Вкажіть протонне число Фосфору:

варіанти відповідей

31

15

16

21

Запитання 4

4. Вкажіть, як змінюються металічні властивості у періодах зі збільшенням протонних чисел: 

варіанти відповідей

посилюються;  

послаблюються;

не змінюються;

спочатку посилюються, а потім послаблюються;

Запитання 5

Вкажіть скільки груп у періодичній системі:

варіанти відповідей

10

8

7

9

Запитання 6

Вкажіть протонне число s-елемента:

варіанти відповідей

33

11

17

35

Запитання 7

Вкажіть , який вищий ступінь окиснення має елемент із протонним числом 15:

варіанти відповідей

+ 6

+ 5

+ 4

+ 2

Запитання 8

Вкажіть кількість електронів на зовнішньому рівні в елемента з протонним числом 52

варіанти відповідей

4

6

2

Запитання 9

Вкажіть протонні числа елементів, що мають однакову кількість електронів на зовнішньому рівні.

варіанти відповідей

10 та 11

11 та 19

15 та 51

6 та 22

Запитання 10

Вкажіть протонні числа елементів, що належать до d - елементів

варіанти відповідей

11

19

23

30

Запитання 11

Вкажіть кількість протонів та нейтронів у ядрі атома Цинку

варіанти відповідей

30

35

65

95

Запитання 12

Вкажіть елементи, у яких на зовнішньому рівні 4 електрони:

варіанти відповідей

50

22

32

40

Запитання 13

Вкажіть електронні формули Сульфуру у збудженому стані:

варіанти відповідей

1s22s22p63s23p4;

1s22s22p63s13p43d1;

1s22s22p63s13p5;

1s22s22p63s13p33d2;

Запитання 14

Вкажіть елементи, що належать до s-елеметів:

варіанти відповідей

Алюміній

Калій

Галій

Магній

Запитання 15

Встановіть послідовність : s-елемент → р-елемент →d-елемент→

→f-елемент.

А) Са;  Б) Fе;  В) Мd;   Г) Аl.

варіанти відповідей

АБВГ

ГБАВ

АГБВ

АВБГ

Запитання 16

Встановіть послідовність збільшення ступенів окиснення елементів в оксидах:

А) Барій Б) Цезій В) Карбон Г) Фосфор

варіанти відповідей

БВГА

БАВГ

ГВБА

ГВАБ

Запитання 17

Встановіть відповідність між електронною формулою елементів та їх вищими оксидами:


варіанти відповідей

1Б2А3Г4Д

1В2Г3Б4Д

1Б2Д3А4В

1В2А3Д4В

Запитання 18

Розв'яжіть задачу:

Елемент 5 групи має молекулярну масу вищого оксиду 230. Який це елемент? Скільки у нього протонів та нейтронів?

варіанти відповідей

Ванадій, протонів 23, нейтронів 28

Стибій, протонів 51, нейтронів 71

Арсен, протонів 33, нейтронів 42

Фосфор, протонів 15, нейтронів 16

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест