Самостійна робота " Кримська війна. Реформи 60-70 рр. в Російській імперії"

Додано: 29 листопада 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 20 разів
19 запитань
Запитання 1

Військова реформа проголошувала:

варіанти відповідей

 організація військових поселень

формування різних родів військ

  скасування рекрутського набору на запровадження загальновійськової повинності


  створення полків за соціальним статусом військовослужбовців

Запитання 2

Реформа міського самоврядування передбачала створення у містах:

варіанти відповідей

місцевих рад

 місцевих дум

міських зборів

місцевих палат

Запитання 3

В якому році було ліквідовано кріпосницьке право в підросійській Україні?

варіанти відповідей

1848

  1849

  1860

  1861

Запитання 4

Що з указаного нижче розкриває основний зміст селянсько їреформи 1861 р.?

варіанти відповідей

скасування селянської земельної общини

  ліквідація особистої залежності селян від поміщиків

безоплатне наділення селян землею з державного фонду

 переведення всіх поміщицьких селян у ранг державних

Запитання 5

Земська реформа була проведена у:

варіанти відповідей

1861 році

1864 році

 1872 році

  1867 році

Запитання 6

В якому році були проведені реформи у галузі освіти та цензури?

варіанти відповідей

1864, 1865 рр.

  1865, 1866 рр.

  1865 році

.1867, 1868 р.

Запитання 7

Освітня реформа 1864 року передбачала:

варіанти відповідей

освіта доступна для всіх

 єдина система початкової освіти

створені класичні гімназії та реальні училища

університети позбавлені автономії

Запитання 8

Карикатура на Селянську реформу 1861 р. акцентує увагу на її

варіанти відповідей

причині

результаті

процесі

меті

Запитання 9

Укажіть хронологічні межі Кримської війни?

варіанти відповідей

1853-1855 рр.

1853-1856 рр.

1855-1860 рр.

1854-1856 рр.

Запитання 10

Поразка Росії в Кримській війні , падіння міджнародного престижу імператорського уряду, потужний антикріпосницький рух,моральний осуд кріпацтва з боку прогресивної інтелігенції, це-

варіанти відповідей

причини проведеня селянської реформи 

 наслідки проведеня селянської реформи

  

значення проведеня селянської реформи

особливості проведеня селянської реформи

Запитання 11

Як називались виборні органи місцевої влади, створені в Україні згідно з реформою 1864 р.

варіанти відповідей

варіанти відповідей

Профспілки 

 Братства

 Громади

 Земства

Запитання 12

Головні положення судової реформи 1864 року:

варіанти відповідей

гласність, відкритість, участь сторін звинувачення і захисту, суд присяжних, мирові суди 

ідзвітність губернаторам, відкритість, суд присяжних, мирові суди 

 гласність, участь сторін звинувачення і захисту, консерватизм 

заміна тілесних покарань штрафами

Запитання 13

До 1882 року селяни залишались

варіанти відповідей

 тимчасовозобов'язаними  

вільнонайманими

військовозобов'язаними  

особисто залежними

Запитання 14

Велика Британія і Франція у Кримській виступали на боці Росії.

варіанти відповідей

так

  ні

Запитання 15

Яке українське місто було рік в облозі під обстрілами.

варіанти відповідей

Одеса

  

 Севастополь

Миколаїв

Запитання 16

Похід у Таврію по волю" - це рух переселення на вільні землі Криму?


варіанти відповідей

так

ні

Запитання 17

Коли відбувся селянський рух «у Таврію за волею»?

варіанти відповідей

1856 р.

1855 р.

1867 р

  1876 р.

Запитання 18

Коли відбувся селянський рух «Київська козаччина»?

 

  

варіанти відповідей

  1876 р.

1867 р.

 1855 р.

1856 р.

Запитання 19

Коли Олександр ІІ підписав Маніфест про скасування кріпацтва?

варіанти відповідей

  18 березня 1848 року

19 січня 1861 року

19 лютого 1861 року

19 жовтня 1864 року

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест