Самостійна робота "Відстані у просторі"

Додано: 23 січня
Предмет: Геометрія, 10 клас
9 запитань
Запитання 1

Дано куб АВСDA1B1C1D1. Знайти грані куба, до яких перпендикулярна пряма АА1

варіанти відповідей

А1В1С1

АА1В1

ВВ1С1

АВС

Запитання 2

Дано куб АВСDA1B1C1D1. Укажіть ребра куба, які перпендикулярні до площини грані АА1В1В

варіанти відповідей

CD

AD

В1С1

ВС

Запитання 3

ABC − прямокутний трикутник (∠С=90⁰, К − середина ВС). Відрізок АР перпендикулярний до площини АВС. Укажіть відстань від точки Р до прямої СВ.

варіанти відповідей

РА

АС

РВ

РС

РК

Запитання 4

Назвіть перпендикулярні площини

варіанти відповідей

АА1В1 і СС1D1

ABC i CAA1

CBB1 i DAA1

A1B1C1 i ABC

Запитання 5

Точка S лежить поза площиною трикутника ABC,

причому AS⊥AC, AB⊥AC.

Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

SA⊥(ABC)

AB⊥(SAC)

AC⊥(SAB)

BC⊥(ASC)

Запитання 6

Дано куб ABCDA1B1C1D1. До яких граней куба перпендикулярна пряма A1B1?

варіанти відповідей

DD1C1C

ABCD

BB1C1C

AA1B1B

Запитання 7

Укажіть пряму, яка перпендикулярна до площини AA1B і проходить через точку C.

варіанти відповідей

CD

CC1

CB

CA1

Запитання 8

Похила завдовжки 8 см утворює з площиною кут 60°.Знайдіть проекцію похилої.

варіанти відповідей

4√2

4√3

4

4√2∕2

Запитання 9

Із точки М, що лежить поза площиною α, проведено похилі МА і МВ, довжини яких відносяться як 5:8. Проекції цих похилих 7см і 32 см. Визначити відстань від точки М до площини α.

варіанти відповідей

20 см

23 см

24 см

25 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест