ДН.Перпендикуляр і похила. Перпендикулярність прямої та площини. Теорема про три перпендикуляри.

6 запитань
Запитання 1

Через точку перетину діагоналей квадрата АВСД проведено перпендикуляр SO до площини квадрата і OF⊥СД. Яка з вказаних прямих перпендикулярна до прямої СД?

варіанти відповідей

SC

ВД

SF

Запитання 2

З точки М до площини α проведені перпендикуляр МО і похилі МА і МВ . МО=5 см, МА=√61 см, МВ=13 см. Знайти відношення проекцій похилих.

варіанти відповідей

1:1

1:2

1:3

√61:13

Запитання 3

З вершини А прямокутного рівнобедреного трикутника АВС (∠С=900) проведено перпендикуляр SA до площини трикутника АВС. АС=√2 см, SA=√2 см. Знайти площу трикутника SBC.

варіанти відповідей

1 см2

√2 см2

2 см2

2√2 см2

Запитання 4

Точка S віддалена від вершин квадрата зі стороною √6 см на 2 см. Чому дорівнює відстань від точки S до площини квадрата?

варіанти відповідей

1 см

√2 см

√3 см

√6 см

Запитання 5

Точка S віддалена від усіх сторін правильного трикутника на √12 см, а від площини трикутника - на 3 см. Чому дорівнює сторона трикутника?

варіанти відповідей

√3 см

3 см

√6 см

6 см

Запитання 6

Точка М рівновіддалена від сторін ромба АВСД. Які з наведених тверджень правильні?

варіанти відповідей

Площина АМС⊥ВМД

Площина АМС⊥АВС

Площина АВМ⊥АДС

Площина ВМД⊥АВС

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест