Самостійна робота з теми: "Об'єм призми і піраміди"

Додано: 31 січня
Предмет: Геометрія, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Знайти об'єм прямого паралелепіпеда з лінійними розмірами 3, 4, 6

варіанти відповідей

182

174

130

72

Запитання 2

Об'єм піраміди 120см3 , а площа основи 30см2. Знайти висоту піраміди.

варіанти відповідей

6

3

12

9

Запитання 3

Об'єм куба дорівнює 216 м3 . Знайдіть довжину сторони куба

варіанти відповідей

6 м

12 м

36 м

46 м

Запитання 4

Основа піраміди - прямокутник. Сторони прямокутника дорівнюють 7 і 11 см. Висота піраміди дорівнює 9 см. Обчисліть об’єм піраміди.

варіанти відповідей

486 см3  

693 см3

321 см3

231 см3

Запитання 5

Висота і бічне ребро правильної чотирикутної піраміди відповідно дорівнюють 3 см і 5 см. Знайти об'єм піраміди.

варіанти відповідей

32 см3

64 см3

48 см3

96 см3

Запитання 6

Об'єм прямокутного паралелепіпеда 162 см3. Знайдіть висоту паралелепіпеда, якщо ребра основи дорівнюють 6 см та 3 см.

варіанти відповідей

4 см

3 см

9 см

6

Запитання 7

Обери формулу для знаходження об'єму паралелепіпеда.

варіанти відповідей

V=a3

V=abc

V=1/3SoH

V=1/4SoH

Запитання 8

В основі прямої призми лежить прямокутний трикутник, катети якого дорівнюють 14см і 5см. Висота призми дорівнює 8см. Знайдіть об'єм призми

варіанти відповідей

560 см3

296 см3

760 см3

280 см3

Запитання 9

Об’єм правильної чотирикутної піраміди дорівнює 32 см3, а висота - 6 см. Знайдіть сторону многокутника, що лежить в основі піраміди.

варіанти відповідей

4 см

6 см

8 см

5 см

Запитання 10

Основою піраміди є прямокутний трикутник з катетами 9 см і 12 см та висотою 15см.Знайти об'єм даної піраміди.

варіанти відповідей

162см3

540см3

270см3

320см3

Запитання 11

Вказати формулу для знаходження об’єму піраміди.

варіанти відповідей

V= abc

V= a3

V= SоснH

V= ⅓ SоснH

Запитання 12

Знайдіть об'єм піраміди, основою якої є ромб з діагоналями 2 см і 3 см, а висота піраміди дорівнює 10 см.

варіанти відповідей

10 см3

60 см3

30 см3

20 см3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест