Складне речення

Додано: 15 грудня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 90 разів
26 запитань
Запитання 1

На місці трьох крапок тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

Хай наше слово не вмирає…і наша правда хай живе!

Шугає вітер…а сніжні зорі все мені цілують чоло гаряче.

Хвилина ще … і схід розпише в сліпучі барви небосхил.

Реве Дніпро…й лани широкополі медами пахнуть.

Ні повітря не ворухнеться…ні пташка не защебече.

Запитання 2

Кому не ставлять між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

В орача руки чорні …та хліб білий.

Остап із Соломією сіли під вербою… але їм не говорилося.

А жайвір щебече… а сивий будяк сохне.

За селом шелестіли хліба … і пахло полином.

Я дивлюся на небо … й небо затихає в коливанні.

Запитання 3

Кому не ставлять між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

Осінь сумна… та весело жити.

Чи то праця задавила молодую силу… чи то нудьга невсипуща його з ніг звалила?

Ні повітря не ворухнеться…ні пташка не защебече..

Зима невелика… та в неї рот великий.

Що таке присудок… і чим він виражається?

Запитання 4

Між частинами складносурядного речення треба поставити крапку з комою в рядку

варіанти відповідей

Заснули верби на облозі … і вітер задрімав.

Уже й череда пройшла… і тільки шляхом плугавились дві корови, одбившись од череди.

Весь час я думаю про тебе … й мені ти найдорожча у світі.

Зараз над степом пройде дощ … і вдарить грім.

Посріблені ліси окуталися тінню…а небосхил горить і віти золотить. 

Запитання 5

Розділові знаки правильно поставлено в реченні

варіанти відповідей

Дощик перестав, і все навколо посвіжішало заблищало.

Дощик перестав, і все навколо посвіжішало, заблищало.

Дощик перестав і все навколо посвіжішало, заблищало.

Дощик перестав – і все навколо посвіжішало заблищало.

Дощик перестав – і все навколо посвіжішало, заблищало. 

Запитання 6

Неповним є речення

варіанти відповідей

Моя любове! Я перед тобою.

Життя — це божевільне ралі.

Поезія — це завжди неповторність… .

Страждання наше чисте і терпляче.

Запитання 7

Відокремленою обставиною ускладнено речення

варіанти відповідей

Має людина в собі такий живчик - бажання робити добро.

На думку В. Стуса, переставши бути собою, поет втрачає й себе самого.

Фантазіє, богине легкокрила, ти світ злотистих мрій для нас одкрила.

Синочку мій, ти ж мами не гніви і не збавляй їй літа молодії.

Запитання 8

Позначити рядок, у якому зазначено речення зі складеним іменним присудком.варіанти відповідей

По синіх водах небес плив місяць.

Стежечка вив'юнилася до велетенського кряжистого дуба на чистій галяві.

Рід князів Острозьких був відомий з давніх-давен.

Уже стояла пополудня пора.

Запитання 9

Установіть відповідність між односкладними простими реченнями і їх типами.

1 узагальнено-особове

2 неозначено-особове

3 означено-особове

А Сьогодні пишуть диктант. (М. Стельмах)

Б Треба бути щедрим і вимогливим до себе (О. Довженко)

В Бережіть час — його за гроші не купиш. (Нар. творч)

Г Пливу човником… (О. Копиленко)

варіанти відповідей

1б, 2в, 3г

1в, 2а, 3г

1г, 2а, 3б

1а, 2г, 3б

Запитання 10

Позначити рядок з односкладним реченням.


варіанти відповідей

 Хто не знає грабельок звичайних з родини геранієвих?

 

 


Темна ніч сповила спорожніле місто

Багато слів написано пером.

 Вороний не вагається, скаче прямо на Всеволода


Запитання 11

Позначити рядок, у якому зазначено речення зі складеним дієслівним присудком.варіанти відповідей

Стежка вузенька.

Цілий каскад водоспадів можна побачити на річках Пістинці, Яремчі .

Високе синє небо в лісі здавалося ще дальшим і недоступнішим.

Наша історія — це історія віковічної боротьби українського народу за своє місце під сонцем (М. Горинь).

Запитання 12

Узагальнено-особове речення в рядку

варіанти відповідей

Ранок.

Світає.   

Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.

За одного битого двох небитих дають.    

Запитання 13

Визначте вид односкладного речення Ханові підвели білого арабського скакуна.

варіанти відповідей

безособове

називне

неозначено-особове   

означено-особове

Запитання 14

Визначте вид односкладного речення  Розплющую очі і раптом бачу у вікна глибоке небо і віти берези.

варіанти відповідей

безособове  

називне

неозначено-особове    

означено-особове

Запитання 15

Узагальнено-особовим є речення

варіанти відповідей

Без діла слабіє сила.   

Держи язик за зубами.

Усяка порада добра тільки до часу.      

Дурний язик – голові не приятель.

Запитання 16

Визначте вид односкладного речення Рання повноводна весна.

варіанти відповідей

безособове  

означено-особове

неозначено-особове 

називне

Запитання 17

Укажіть вид речення "Без верби і калини нема України"

варіанти відповідей

означено-особове

безособове

узагальнено-особове

неозначено-особове

Запитання 18

Неповним є речення

варіанти відповідей

У садку поміж деревами кучугури.

Батьків не вибирають.

Сосни високі, серпень, спека.

Люди - як кораблі.

Запитання 19

Кому НЕ треба ставити в реченні

варіанти відповідей

Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе!

І журиться вікнами наша хатина і шепче задумливий сад

Лиш храм збудуй а люди в нього прийдуть

Гроза пройшла і грім ударив десь збоку

Запитання 20

У реченні

У кого серце мудрістю багате, тому глибини всякі перейти.

виділене слово є

варіанти відповідей

означенням

обставиною

присудком

додатком

Запитання 21

Дієприслівниковий зворот НЕ ТРЕБА відокремлювати в реченні

(розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

Забуваючи зайве глибше пізнаєш необхідне.

Із садка виходимо повільно й тихо крадучись.

Горітимуть свічки весняних журавлів перетинаючи наскісно небо.

Виховуючи свою дитину ти виховуєш себе.

Запитання 22

Виділене слово є додатком у реченні.

варіанти відповідей

Від козаччини до Чорнобиля - усе українське життя стає епосом.

Весна - художник дуже знаменитий.

Нашу індивідуальність створює пам'ять.

Митець - створіння примхливе й складне.

Запитання 23

Позначте речення зі складеним іменним присудком.

варіанти відповідей

Жваво, з козацькою енергією заходився Семен ставити хату.

Мій брат став дизайнером.

Сократ почав промовляти знову.

Ми почали співати в один момент.

Запитання 24

У реченні Я прийшов купити хліб слово купити

варіанти відповідей

присудок

підмет

обставина

непрямий додаток

Запитання 25

Після речення

Нічне небо всіяне зорями ... треба поставити тире, якщо серед варіантів його продовження вибрати

варіанти відповідей

серед яких круглий срібний красень.

а хвилі моря мерехтять блискітками.

ніби казковий чарівний килим.

завтра буде сонячна днина.

Запитання 26

Простий підмет ужито в реченні

варіанти відповідей

Твоє життя - то зорі світанкові, то сонце у негоду, дощ у спеку.

Десятки шкіл почали навчальний рік у нових приміщеннях.

Кожен з нас любов свою зберіг від зради, від зневаги й від смерті.

Чорне море омиває Кримський півострів.

Ой три шляхи широкії докупи зійшлися.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест