27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Семестрова контрольна робота(ІІ) 8кл.

Додано: 8 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
30 запитань
Запитання 1

Оберіть основні оксиди

варіанти відповідей

Al2O3

CaO

SiO2

CrO3

MgO

Na2O

Запитання 2

Оберіть кислотні оксиди

варіанти відповідей

СО

СО2

Cr2O3

CrO3

Na2O

SiO2

Запитання 3

Оберіть амфотерні оксиди

варіанти відповідей

Mn2O7

BeO

Cr2O3

CaO

ZnO

Fe2O3

Запитання 4

Оберіть формулу карбон(IV)оксиду

варіанти відповідей

С4О

СО3

СО4

СО

СО2

Запитання 5

Назвіть за номенклатурою Аl(OH)3

варіанти відповідей

алюміній(ІІІ)гідроксид

алюміній гідроксид

гідроксид алюмінію

тригідроксіалюміній

Запитання 6

Оберіть речовини, з якими реагує СаО

варіанти відповідей

Ba(OH)2

Н2О

НСl

SO2

K2O

Запитання 7

Оберіть речовини, з якими реагує Р2О5

варіанти відповідей

Н24

NaOH

BaO

CO2

вода

Запитання 8

Здійсніть перетворення Р→Р2О5→Н3РО4 . Сума всіх коефіцієнтів дорівнює:

варіанти відповідей

17

11

16

18

Запитання 9

Оберіть формули лугів:

варіанти відповідей

Ва(ОН)2

КОН

Mn(OH)2

Sr(OH)2

Fe(OH)3

Запитання 10

Як змінюється колір фенолфталеїну у лужному середовищі?

варіанти відповідей

Червоний

Безбарвний

Малиновий

Синій

Запитання 11

При взаємодії калій гідроксиду із ортофосфатною кислотою утворюються:

варіанти відповідей

КОН і Н3РО4

К3РО4 і Н2О

КРО4 і Н2О

К3РО4 і Н2

Запитання 12

Під час нагрівання Мg(OH)2 →....які продукти утворюються? Вкажіть тип реакції?


варіанти відповідей

MgO і H2; р. обміну

MgО і Н2О; р.розкладу

Mg2О і Н2О; р.розкладу

MgО і Н2; р.заміщення

Запитання 13

Оберіть характеристики цієї реакції

Н2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

варіанти відповідей

р.сполучення

р.обміну

р.нейтралізації

р.заміщення

Запитання 14

За яких умов відбуваються реакції обміну у водних розчинах?

варіанти відповідей

всі речовини розчинні

випадає осад

виділяється газ

всі речовини газуваті

утворюється вода

відбуваються за будь-яких умов

Запитання 15

Оберіть речовини з якими реагує КОН

варіанти відповідей

НNO3

Ba(OH)2

CO2

Al2O3

FeCl2

BaCl2

Запитання 16

Оберіть двоосновні кислоти

варіанти відповідей

Н2S

H3PO4

H2SiO3

H2SO3

HNO3

Запитання 17

Напишіть рівняння реакції взаємодії калій гідроксиду із сульфатною кислотою та вкажіть суму всіх коефіцієнтів

варіанти відповідей

4

6

7

5

Запитання 18

Вкажіть значення відносної молекулярної маси цинк сульфату

варіанти відповідей

78

161

156

70

Запитання 19

Вказати формули речовин, які утворюються в результаті реакції

ZnCl2 + 2KOH →

варіанти відповідей

Zn(OH)2 

ZnO 

 KCl

H2O

Запитання 20

Вкажіть валентність кислотного залишку в Н2SіO3

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 21

Вкажіть тип реакції: 2Li+ H2O →2LiOH + H2↑:

варіанти відповідей

обміну

сполучення

розкладу

заміщення

Запитання 22

Речовиною Х у схемі К→К2О→Х→К2СО3 буде:

варіанти відповідей

КОН

К2О2

СО2

К2SO4

Запитання 23

Яку масу солі можно отримати при взаємодії магнію з хлоридною кислотою кількістю 3 моль?

варіанти відповідей

94 г

36 г

142,5 г

141 г

Запитання 24

Вкажіть кількість речовини хлоридної кислоти, яка вступить в реакцію із 130 г цинку

варіанти відповідей

1 моль

2 моль

3 моль

4 моль

Запитання 25

Вкажіть метали, з якими не реагує хлоридна кислота

варіанти відповідей

Cu

Zn

Mg

 Ag

Запитання 26

Розчинні солі можуть взаємодіяти з такими речовинами

варіанти відповідей

кислотами, якщо утворюється газ чи осад

з більш активним металом, ніж той що входить до складу солі

лугами

 основними оксидами

іншою сіллю, якщо утворюється газ чи осад

з нерозчинною основою

Запитання 27

Гідроксиди складу Me(OH)3 утворюються металами:

варіанти відповідей

 K, Zn, Ag

Cu, Zn, Al

Al, Fe, Cr

Na, Mg, Ca

Запитання 28

Напишіть рівняння реакції сплавляння ZnО з NaOH.

Вкажіть суму всіх коефіцієнтів.

варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 29

Який індикатор не слід використовувати для визначення кислого середовища?

варіанти відповідей

метилоранж

лакмус

фенолфталеїн

універсальний

Запитання 30

Яким чином ти виконував завдання тесту ?

варіанти відповідей

Самостійно

За допомогою друзів

За допомогою батьків

Використовував допоміжні ресурси

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест