Семестрове оцінювання

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 16 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Вплив субкультур на індивіда є виключно негативним

Держава Україна не має обов’язків перед своїми громадянами

Людина не може бути позбавлена загальнолюдських прав

Суспільство (соціум) не має жодного внутрішнього поділу

Запитання 2

Зіткнення інтересів називається

варіанти відповідей

Вибори

Конфлікт

Упередження

Стратифікація

Запитання 3

Виборча система, за якої рахуються голоси, подані за списки кандидатів від політичних партій,

називається

варіанти відповідей

Пряма


Змішана

Пропорційна

Мажоритарна

Запитання 4

Як називають упередження, коли негативне ставлення до людини визначається її

національністю?

варіанти відповідей

конфесійні

ГендерніПолітичні

Етнічні

Запитання 5

Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

1. совість

2.гуманізм

3.упередження

4.гендер

А вчення про те, що найвищою цінністю є

людина та її гідність

Б.почуття моральної відповідальності за свою

поведінку та вчинки

В.система можливостей, які необхідні дитині

для її комплексного та цілісного розвитку

Г. негативні несправедливі думки щодо

певного об’єкта або явища

Д. риси та якості, що суспільство приписує

людині відповідно до її біологічної статі

варіанти відповідей

1-А,2-Б,3-В,4-Д

1-Б,2-В,3-А,4-Г

1-Г,2-А,3-Б,4-Д

1-Г,2-А,3-Д,4-В

Запитання 6

Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Інтеграція є причиною масових міграцій населення


Корупція виключно негативно впливає на суспільство

Держава не має жодних функцій у межах існування ринкової економіки

Посада людини завжди відповідає її професії

Запитання 7

Що з наведеного представляє ланцюжок задоволення потреб людини економічними засобами?

варіанти відповідей

Виробництво, розподіл, обмін, споживання

Ринкова економіка, ресурси, економічні блага

Праця, капітал, підприємницькі здібності


Соціальна держава, прямі податки, домогосподарство

Запитання 8

Який розділ права опікується правами людини?

варіанти відповідей

Міжнародне право

Гуманітарне право

Цивільне право

Інформаційне право

Запитання 9

У сфері мас-медіа маніпулювання — це

варіанти відповідей

Поширення неправдивої інформації через мас-медіа


Розміщення прихованої реклами серед аналітичних матеріалів

Здійснення непомітного впливу на думки та поведінку людей з певною метою

Поширення інформації, що розпалює ненависть до певної категорії населення

Запитання 10

Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

1 Цензура

2 Корупція

3 Інтеграція

4 Факт

А Добровільне об’єднання окремих частин у

єдине ціле

Б Маніпулювання інформацією задля

виконання вказівок державної влади

В Незаконне використання посадовцем свого

становища задля отримання вигоди

Г Твердження, яке можна довести

Д Рід трудової діяльності, що вимагає певної

підготовки

варіанти відповідей

1-Д,2-В,3-А,4-Б.

1-Д,2-Б.3-В,4-А

1-В,2-Д,3-А,4-Б

Запитання 11

    Бути медіаграмотним означає

варіанти відповідей

Вміти критично мислити та розділяти інформацію на основну і додаткову

Грати ігри

Запам'ятовувати факти про медіа

Мати доступ до інтернет-ресурсів

Запитання 12

Назвіть цінності демократії.

варіанти відповідей

Толерантність, компроміс, вибір, відповідальність, громадянськість.

Свобода слова ,вибір,справедливий суд

справедливий суд,однопартійна система.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест