Сила Ампера. Сила Лоренца

Додано: 10 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
20 запитань
Запитання 1

На провідник зі струмом з боку магнітного поля діє…

варіанти відповідей

сила Лоренца

сила Кулона

сила тяжіння

сила Архімеда

сила Ампера

Запитання 2

Як рухатиметься заряджена частинка в магнітному полі, якщо її початкова швидкість напрямлена перпендикулярно лініям магнітної індукції ?

варіанти відповідей

по колу

по гвинтовій лінії

рівномірно прямолінійно

не рухатиметься

Запитання 3

Як рухатиметься заряджена частинка в магнітному полі, якщо її початкова швидкість напрямлена під кутом до ліній магнітної індукції ?

варіанти відповідей

по колу

по гвинтовій лінії

рівномірно прямолінійно

не рухатиметься

Запитання 4

Напрям дії сили Лоренца визначають за....

варіанти відповідей

правилом лівої руки

правилом правої руки

правилом свердлика

правилом обхвату правої руки

Запитання 5

На електрон з боку магнітного поля діє ...

варіанти відповідей

сила Кулона

сила Ампера

сила Фарадея

сила Лоренца

Запитання 6

Силою Лоренца називають силу, ...

варіанти відповідей

з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.

з якою магнітне поле діє на нерухому заряджену частинку.

з якою магнітне поле діє на рухому незаряджену частинку.

з якою магнітне поле діє на рухому заряджену частинку.

Запитання 7

Як називається найбільший у світі прискорювач заряджених частинок?

варіанти відповідей

Великий МГД-генератор.

Мега-циклотрон.

Великий адронний колайдер.

Гіга-прискорювач.

Запитання 8


Сила Ампера,не діє на провідник внесений в магнітне поле, якщо...


 

варіанти відповідей

провідник розташований перпендикулярно до силових ліній магнітного поля

 провідник розташований паралельно до силових ліній магнітного по

 провідник розташований під певним кутом до силових ліній магнітного поля

 провідник розташований перпендикулярно до магнітного поля

Запитання 9

За яким правилом визначають напрям сили Ампера

варіанти відповідей

за правилом обхвату правої руки

за правилом лівої руки

за правилом правої руки

за правилом свердлика

Запитання 10

Сила Ампера, що діє на провідник внесений в магнітне поле, найбільша якщо...


варіанти відповідей

провідник розташований перпендикулярно до силових ліній магнітного поля

провідник розташований паралельно до силових ліній магнітного поля

провідник розташований під певним кутом до силових ліній магнітного поля

провідник розташований перпендикулярно до магнітного поля

Запитання 11

Дана формула математично описує силу …

варіанти відповідей

Ампера

Ньютона

Лоренца

Тяжіння

Запитання 12

Дана формула математично описує максимальну силу …

варіанти відповідей

Ампера

Ньютона

Лоренца

тяжіння

Запитання 13

Формула дає можливість визначити …

варіанти відповідей

силу Ампера

магнітний потік

магнітну індукцію

силу Лоренца

Запитання 14

 Визначте модуль сили Ампера, яка діє на провідник зі струмом завдовжки 20 см, розміщений у магнітному полі з індукцією 0,4 Тл перпендикулярно до вектора його магнітної індукції. Сила струму в провіднику дорівнює 0,5 А.

варіанти відповідей

0,04 Н

0,4 Н

0,08 Н

0,48 Н

Запитання 15

На провідник завдовжки 0,8 м, що міститься в однорідному магнітному полі перпендикулярно до силових ліній, діє сила 5 Н, за умови, що по провіднику проходить струм силою 5 А. Визначте магнітну індукцію поля

варіанти відповідей

1,25 Тл

0,25 Тл

2,25 Тл

4Тл

Запитання 16

Електрон влітає в однорідне магнітне поле зі швидкістб 10 000 км/с і рухається по колу радіусом 2 см.Визначте магнітну індукцію поля.

варіанти відповідей

3,3 Тл

2,8 мТл

28 мТл

28 Тл

0,28Тл

Запитання 17

Провідник зі струмом розташований у полі постійного магніту так, як показано на малюнку. В який бік він рухатиметься під дією сили Ампера?

варіанти відповідей

рухатиметься вліво

буде рухатися праворуч

буде рухатися вгору

буде рухатися вниз

Запитання 18

Знайти напрям сили Ампера, яка діє на провідник зі струмом у магнітному полі.

варіанти відповідей

Сила Ампера напрямлена вліво

Сила Ампера напрямлена вправо

Сила Ампера напрямлена вгору

Сила Ампера напрямлена вниз

Сила Ампера напрямлена до нас

Сила Ампера напрямлена від нас

Сила Ампера не діє на провідник

Запитання 19

Укажіть напрямок дії сили Ампера 

варіанти відповідей

Вгору

Вниз

Праворуч

Ліворуч

Запитання 20

Куди напрямлена сила Ампера в цьому випадку?

варіанти відповідей

На нас

Ліворуч

Праворуч

Від нас

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест