Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

Додано: 23 січня
Предмет: Фізика, 7 клас
12 запитань
Запитання 1

Як називається фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше (мірою взаємодії тіл)?

варіанти відповідей

Сила

Маса

Густина

Запитання 2

Як позначається сила та в яких одиницях вона вимірюється?

варіанти відповідей

F, Н

m, кг

Р, Н

F, кг

Запитання 3

Чому дорівнює 1 Н?

варіанти відповідей
Запитання 4

Закінчіть речення: "Сила - ..."

варіанти відповідей

векторна величина

скалярна величина

безмірна величина

Запитання 5

Закінчіть речення: "Щоб схарактеризувати силу, необхідно вказати ..."

варіанти відповідей

значення і напрямок

значення, напрямок і точку прикладання сили

значення і точку прикладання сили

Запитання 6

Закінчіть речення: "Якщо напрямок сили збігається з напрямком руху тіла, то ..."


варіанти відповідей

значення швидкості руху тіла збільшується

значення швидкості руху тіла зменшується

змінюється лише напрямок швидкості руху тіла

змінюються значення і напрямок швидкості руху тіла

Запитання 7

Закінчіть речення: "Якщо напрямок сили протилежний напрямку руху тіла, то ..."

варіанти відповідей

значення швидкості руху тіла збільшується

значення швидкості руху тіла зменшується

змінюється лише напрямок швидкості руху тіла

змінюються значення і напрямок швидкості руху тіла

Запитання 8

Закінчіть речення: "Якщо напрямок сили перпендикулярний до напрямку руху тіла, то ..."

варіанти відповідей

значення швидкості руху тіла збільшується

значення швидкості руху тіла зменшується

змінюється лише напрямок швидкості руху тіла

змінюються значення і напрямок швидкості руху тіла

Запитання 9

Закінчіть речення: "Якщо сила напрямлена під кутом до напрямку руху тіла, то ..."

варіанти відповідей

значення швидкості руху тіла збільшується

значення швидкості руху тіла зменшується

змінюється лише напрямок швидкості руху тіла

змінюються значення і напрямок швидкості руху тіла

Запитання 10

Як називається сила, яка здійснює на тіло таку саму дію, як декілька сил, що діють одночасно?

варіанти відповідей

Рівнодійною цих сил.

Рівноцінною цих сил.

Сумарною цих сил.

Запитання 11

Закінчіть речення: "Якщо дві сили рівні за значенням, протилежні за напрямком і прикладені до одного тіла, то рівнодійна цих сил дорівнює ..."

варіанти відповідей

одиниці

нулю

сумі цих двох сил

Запитання 12

Чи правильним є твердження: "Якщо дві сили, що діють на тіло, напрямлені протилежно, напрямок рівнодійної збігається з напрямком більшої сили, а для знаходження значення рівнодійної слід від значення більшої сили відняти значення меншої".

варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест