Взаємодія тіл. Сила. Рівнодійна сил

Додано: 23 січня
Предмет: Фізика, 7 клас
12 запитань
Запитання 1

Фізична величина, яка є мірою взаємодії тіл, називається...

варіанти відповідей

Швидкість

Маса

Сила

Густина

Запитання 2

Сила позначається символом...

варіанти відповідей

F

m

v

s

Запитання 3

Одиницею вимірювання сили в СІ є...

варіанти відповідей

м/с

с

кг/м3

Н

Запитання 4

Сила, значен­ня якої дорівнює сумі значень сил, а напрямок збігається з напрямком цих сил, називається...

варіанти відповідей

Сума сил

Рівнодійна сил

Різниця сил

Добуток сил

Запитання 5

Якщо напрямок дії сили збігається з напрямком руху тіла, то...

варіанти відповідей

Швидкість руху тіла збільшується

Швидкість руху тіла зменшується

Змінюється лише напрямок швидкості руху тіла

Змінюється і напрямок, і значення швидкості руху тіла

Запитання 6

Якщо напрямок сили перпендикулярний до напрямку руху тіла, то...

варіанти відповідей

Швидкість руху тіла збільшується

Швидкість руху тіла зменшується

Змінюється лише напрямок швидкості руху тіла

Змінюється і напрямок, і значення швидкості руху тіла

Запитання 7

Якщо дві різні за значенням сили напрямлені протилежно, то...

варіанти відповідей

Напрямок рівнодійної збігається з напрямком більшої сили

Напрямок рівнодійної збігається з напрямком меншої сили

Рівнодійна дорівнює нулю

Рівнодійна напрямлена перпендикулярно до напрямку обох сил

Запитання 8

Дві сили 8 Н та 4 Н діють на тіло в протилежних напрямках. Обчисліть значення рівнодійної сил:

варіанти відповідей

4 Н

12 Н

2 Н

32 Н

Запитання 9

Закінчіть речення: "Якщо дві сили рівні за значенням, протилежні за напрямком і прикладені до одного тіла, то рівнодійна цих сил дорівнює ..."


варіанти відповідей

 одиниці

нулю

  сумі цих двох сил

Запитання 10

На тіло діють дві сили, спрямовані вздовж однієї прямої. Чому дорівнює рівнодійна сил за малюнком, якщо 1кілинка відповідає 4Н? Визначте напрям рівнодійної.

варіанти відповідей

4Н, ліворуч

  

20Н ліворуч

Рівнодійна дорівнює нулю.

 6Н і 4Н

 4Н праворуч

  20Н праворуч

Запитання 11

Яка рівнодійна сил, прикладених до тіла, якщо сили F1=15H і F2=12H діють в одному напрямку, а сили F3 =6H і F4=4H діють в протилежному напрямку

варіанти відповідей

37Н

27Н

10Н

17Н

Запитання 12

Дві сили мають значення по 250 Н. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо вони діють в одному напрямку? 

варіанти відповідей

400 Н 

  

500

250

0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест