Сила. Види сил. Рух тіла під дією кількох сил

Додано: 6 листопада 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
11 запитань
Запитання 1

Сила - це ...

варіанти відповідей

фізична величина, що дорівнює масі тіла

 фізична величина, що є мірою взаємодії між тілами

причина зміни стану тіла

Запитання 2

Сила , яка виникає внаслідок деформації тіла називається

варіанти відповідей

силою тяжіння

вагою

силою пружності

силою тертя

Запитання 3

Сила, з якою Земля притягує тіла, що знаходяться на її поверхні або біля неї, називається ...

варіанти відповідей

силою пружності

силою тяжіння

силою тертя

вагою

Запитання 4

Сила, що виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого, називається ...

варіанти відповідей

силою тертя ковзання

силою пружності

сила тертя спокою

сила тертя ковзання

Запитання 5

Силу, яка здійснює на тіло таку саму дію, як декілька одночасно діючих сил, називають

варіанти відповідей

силою тяжіння

рівнодійною

силою тертя

вагою

Запитання 6

Формула для визначення сили пружності

варіанти відповідей

F=mg

F=kx

F=ma

F=μN

Запитання 7

Який напрям має сила тертя ковзання?

варіанти відповідей

вертикально вниз

проти руху тіла

вертикально вгору

Запитання 8

Деталь на транспортері переміщують під кутом до горизонту. Вкажіть напрям сили тертя:варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 9

Брусок рухається в напрямку, вказаному стрілкою (див. мал.). Який напрям сили тяжіння?варіанти відповідей

а

б

в

г

д

е

Запитання 10

Якщо сума всіх прикладених до тіла сил дорівнює нулю, то тіло рухається:

варіанти відповідей

Рівномірно прямолінійно


Перебуває у спокої


Рівноприскорено прямолінійно


Рівномірно по колу


Запитання 11

Що таке сила реакції опори?варіанти відповідей

Сила, що діє на тіло з боку опори, направлена перпендикулярно до поверхні опори.

Сила, з якою тіло внаслідок притягання Землею або руху з прискоренням, тисне на опору або підвіс.

Сила, що виникає при пружній деформації тіла.

Сила, з якою планета притягує тіло.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест