Сили тертя, тяжіння, пружності. Вага тіла.

Додано: 3 листопада 2021
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 1656 разів
24 запитання
Запитання 1

1. На силу тертя не впливає ...

варіанти відповідей

якість поверхні  

 вага тіла

маса тіла

площа поверхні

Запитання 2

За яким з нижче наведених виразів можна визначити силу тертя ковзання?  


варіанти відповідей

 ... = mv

 ... = μmg 

... = kx

 ... = mg

Запитання 3

Чому виникає сила сухого тертя?


варіанти відповідей

Нерівності на поверхнях дотичних тіл.

Малі швидкості руху дотичних тіл.

Великі швидкості руху дотичних тіл.

Сили міжмолекулярного притягання. 

Запитання 4

Як можна зменшити силу тертя ковзання?


варіанти відповідей

Змінивши площу дотичних поверхонь.

Зменшивши швидкість руху дотичних поверхонь.

Змастивши дотичні поверхні.

Переорієнтувавши напрям руху дотичних поверхонь

Запитання 5

Яка сила утримує автомобіль, щоб він "вписався" в поворот? Куди вона напрямлена?


варіанти відповідей

сила тяжіння. Вгору.

Сила тертя спокою. До центра кола

Сила реакції опори. Вгору.


Сила тертя ковзання. Проти руху

Запитання 6

Від чого залежить вага тіла?

варіанти відповідей

Від напрямку руху тіла.

Від напрямку прискорення

Від рівномірного опускання опори

Від рівномірного піднімання опори

Запитання 7

Від чого залежить жорсткість?

варіанти відповідей

форми тіла

 видовження тіла

пружних властивостей матеріалу


розмірів тіла

Запитання 8

У яких випадках вага тіла більша за силу тяжіння, що діє на це тіло?

варіанти відповідей

пілот в нижній точці траєкторії при виконанні "мертвої" петлі

людина в ліфті, який починає рух з 5-го поверху на 1-ий

людина в ліфті, який починає рух з 1-го поверху на 5-ий

камінь падає з деякої висоти

Запитання 9

Яка жорсткість дроту, якщо під дією сили 50 Н він видовжився на 1мм?

варіанти відповідей

 5000Н/м

500 кН/м

50 кН/м

 5000 кН/м

Запитання 10

На скільки видовжився шнур під дією сили 10 Н, якщо жорсткість шнура

20 Н/м?

варіанти відповідей

на 5 мм

 на 50 см

на 5 см

 на 10 см

Запитання 11

 З якою швидкістю проходить автомобіль верхню точку вигнутого мосту з 

радіусом кривизни 22,5 м, якщо пасажир автомобіля у цей момент невагомий?

варіанти відповідей

30 м/с

15 м/с

225 м/с

11,25 м/с

Запитання 12

 Якої деформації зазнають ножиці?

варіанти відповідей

кручення

зсуву

вигину

стиснення

Запитання 13

Барон Мюнхгаузен стверджував, що витягнув сам себе з болота за волосся. Чи можливо це?

варіанти відповідей

Так, тому що сила, з якою людина тягне себе за волосся і сила тяжіння - це внутрішні сили системи.

Ні, тому що з сила якою силою людина тягне себе за волосся і сила тяжіння - це внутрішні сили системи.

Ні, тому що з сила якою силою людина тягне себе за волосся і сила тяжіння не мають рівнодійної, адже вони прикладені до різних тіл

Так, тому що з сила якою силою людина тягне себе за волосся і сила тяжіння мають рівнодійну, адже вони прикладені до одного тіла

Запитання 14

Два фігуристи, стоячи на ковзанах на льоду, відштовхнулися один від одного. Що відбудеться?

варіанти відповідей

Фігуристи не зрушать з місця, якщо їх маси однакові.

Фігуристи роз’їдуться в різні сторони, якщо їх маси різні.

Неможливо відповісти (треба знати маси фігуристів)

Фігуристи роз’їдуться в різні сторони, їх маса немає значення

Запитання 15

Сила - це ...


варіанти відповідей

фізична величина, що є мірою дії одного тіла на друге

фізична величина, що дорівнює масі тіла

причина зміни стану тіла

стан тіла, при якому воно не діє на опору або підвіс

Запитання 16

Позначте, від чого залежить результат дії сили


варіанти відповідей

Від модуля сили і точки прикладання

Від модуля сили, напрямку і точки прикладання

Від модуля сили і напрямку

варіанти відповідей


Від точки прикладання


Запитання 17

На рисунку наведено графік залежності проекції швидкості руху тіла масою 400 г від часу. Чому дорівнює модуль рівнодійної сил, прикладених до тіла?

варіанти відповідей

Запитання 18

Визначте модуль рівнодійної всіх сил, що діють на автомобіль масою 800 кг, рівняння руху якого х=1+2t+t2

варіанти відповідей

3200

1600

1050

400

Запитання 19

Більярдна куля під дією двох взаємноперпендикулярних сил, рівних 1 Н кожна набуває прискорення 7 м/с2 . Визначте масу кулі.

варіанти відповідей

≈ 0,3 кг

≈ 0,1 кг

≈ 0,2 кг

≈ 0,4 кг

Запитання 20

Дві сили, модулі яких дорівнюють відповідно 12 Н та 5 Н, прикладено до матеріальної точки. Кут між напрямками сил становить 900. Визначте модуль рівнодійної цих сил.

варіанти відповідей

17 Н

13 Н

7 Н

2,4 Н

Запитання 21

Пов´язану із Землею систему відліку можна вважати інерціальною, виберіть тіла з якими можна

пов´язати теж інерціальні системи відліку

(Оберіть всі правильні відповіді)

варіанти відповідей

автомобіль, що розганяється

яблуко, що вільно падає на землю

потяг, що рухається рівномірно прямолінійно

шайба, що без тертя прямолінійно ковзає по льоду

Запитання 22

Людина перебуває на рухомій платформі, яка рухається зі швидкістю 2,5 м/с. Чи може людина перебувати в стані спокою в системі відліку, пов´язаній із Землею?

варіанти відповідей

Може, якщо рухатиметься по платформі проти напрямку її руху зі швидкістю 2,5 м/с

Може, якщо рухатиметься по платформі в напрямку її руху зі швидкістю 2,5 м/с

може, якщо стоятиме на платформі

не може за будь-яких умов

Запитання 23

Оберіть від яких параметрів залежить прискорення вільного падіння на поверхні даної планети.

варіанти відповідей

маси планети

радіуса планети

форми рель'єфу планети

середньої густини планети

періоду обертання планети навколо власної осі

типу поверхні даної планети

наявності розумного життя на планеті

відстані до найближчого продовольчого магазину

Запитання 24

У фантастичному творі описано планету, радіус якої вдвічі більший від радіуса Землі, а маса менша в 4 рази. Прискорення вільного падіння біля поверхні цієї планети ...

варіанти відповідей

... таке ж саме, як прискорення вільного падіння на Землі.

... більше у 2 рази від прискорення вільного падіння на Землі.

... менше в 4 рази від прискорення вільного падіння на Землі.

... менше в 16 разів від прискорення вільного падіння на Землі.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест