Сили в природі Закон Архимеда. Тиск. Контрольнаробота.

Додано: 18 березня 2021
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 89 разів
25 запитань
Запитання 1

Хто вперше сконструював ртутний барометр?

варіанти відповідей

Паскаль

  Торрічеллі


 Ньютон


Запитання 2

Гідростатичний тиск розраховують за формулою: 

  

 

  

варіанти відповідей

p=F/S

p=ρ⋅g / h

P=F⋅S

p=ρ⋅g⋅h

Запитання 3

Що треба зробити, щоб зменшити тиск твердого тіла?

варіанти відповідей

не міняти жодну величину

 збільшити силу тиску

збільшити площу поверхні, на яку діє сила тиску, або зменшити масу тіла

зменшити площу поверхні, на яку діє сила тиску, або збільшити масу тіла

Запитання 4

В якій воді на однаковій глибині тиск більший: у солоній чи прісній? 

варіанти відповідей

однаковий

  у солоній


 у прісній


  тиск від густини не залежить

Запитання 5

Тиск позначають буквою:

варіанти відповідей

р

ρ

F

g

Запитання 6

Людина стоїть на підлозі на обидвох ногах. Як змiниться тиск людини на підлогу, якщо вона стане на одну ногу?

  

 

варіанти відповідей

Не змiниться

збiльшиться

зменшиться

Запитання 7

Яка основна причина того, що газ створює тиск? 

варіанти відповідей

Дія на газ сили тяжіння

Удари молекул газу об стінки судини

Притягання між молекулами газу і стінками судини

Запитання 8

Визначте тиск гасу на дно цистерни, якщо рівень гасу в цистерні 2 м. Густина гасу 800 кг/м3. 

варіанти відповідей

1600 Па

16 000 Па

20 Па

400 Па

160 Па

Запитання 9

Формула знаходження тиску

варіанти відповідей

p=F/S

S = v • t

v = S : t

\rho ={\frac  {m}{V}}

Запитання 10

Чому дорівнює нормальний атмосферний тиск?

варіанти відповідей

370 мм. рт. ст.

760 мм. рт. ст.

730 мм. рт. ст.

670 мм. рт. ст.

Запитання 11

З висотою атмосферний тиск ...

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

спочатку збільшуєтся, а потім зменшується

Запитання 12

У відкритих сполучених посудинах вільні поверхні однорідної нерухомої рідини встановлюються ...

варіанти відповідей

на одному рівні

на різному рівні

на поверхні однієї частини

Запитання 13

У якому стані речовина передає тиск, що чинять на неї, тільки у напрямі дії сили? Оберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Лише в газоподібному

Лише у рідикому

Лише у твердому

Запитання 14

По тонкому льоду безпечніше повзти, ніж іти. Оберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Людина, що повзе, тисне на лід з меншою силою, ніж та, що йде

У людини, що йде, площа опори більша, ніж у тієї, що повзе

Людина, що повзе створює менший тиск, ніж та, що йде

Запитання 15

Жорсткість пружини 25 Н/м. Яку силу потрібно прикласти до пружини, щоб стиснути її на 2 см?

варіанти відповідей

50 Н

5 Н

0,5 Н

0,05 Н

Запитання 16

З якою силою дієхлопець на підлогу, коли тримає в руках повне п'ятилітрове відро з водою? Маса хлопця 43 кг,маса пустого відра 2 кг, густина води 1000 кг/м3.

варіанти відповідей

430 Н

450 Н

500 Н

550 Н

Запитання 17

Маса портфеля 4 кг, чому дорівнює сила тертя між портфелем та партою, коефіцієнт тертя 0,3.

варіанти відповідей

1.2 Н

0.12 Н

12 Н

12 кг

Запитання 18

На тіло повністю зануренев гас діє виштовхувальна сила 40 Н. Яку густину має тіло, якщо його маса 500 г, густина гаса 800 кг/м3.

варіанти відповідей

100 кг/м3

200 кг/м3

300 кг/м3

400 кг/м3

Запитання 19

Тиск, створюваний на нерухому рідину, передається рідиною однаково в усіх напрямках. 

варіанти відповідей

Атмосферний тиск                 

Гідростатичний тиск   

Закон Паскаля

Сполучені посудини 

Запитання 20

Яка рідина знаходиться на одному рівні у сполучених посудинах:

варіанти відповідей

Густа

Рідка

Однорідна

Запитання 21

Який тиск чинить ящик вагою 400 Н, що має площу основи 0,5 м2 на нерухому горизонтальну опору?

варіанти відповідей

200 Па

400 Па

800 Па

600 Па

Запитання 22

Виштовхувальну силу, яка діє на тіло в рідині або газі , називають:

   

варіанти відповідей

  Паскальною

Архімедовою

Галілеївською.

Ньютонівською

Запитання 23

Мильна бульбашка приймає форму кулі тому що ...

варіанти відповідей

тиск повітря всередині однаковий в усіх напрямках

всередині відсутній тиск

всередині немає повітря


мильний розчин здатний приймати таку форму

Запитання 24

Архімедова сила залежить від таких параметрів:

варіанти відповідей

густини і об’єму

густини і маси

густини і тиску рідини.

густини

Запитання 25

Тіло, занурене у воду тоне, якщо:

варіанти відповідей

сила тяжіння більша за архімедову силу

сила тяжіння менша за архімедову силу

сила тяжіння дорівнює архімедовій силі

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест