Сили в природі Закон Архимеда. Тиск. Контрольна робота.

Додано: 8 квітня 2023
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 432 рази
20 запитань
Запитання 1

Гідростатичний тиск розраховують за формулою: 

  

 

  

варіанти відповідей

p=F/S

p=ρ⋅g / h

P=F⋅S

p=ρ⋅g⋅h

Запитання 2

Що треба зробити, щоб зменшити тиск твердого тіла?

варіанти відповідей

не міняти жодну величину

 збільшити силу тиску

збільшити площу поверхні, на яку діє сила тиску, або зменшити масу тіла

зменшити площу поверхні, на яку діє сила тиску, або збільшити масу тіла

Запитання 3

В якій воді на однаковій глибині тиск більший: у солоній чи прісній? 

варіанти відповідей

однаковий

  у солоній


 у прісній


  тиск від густини не залежить

Запитання 4

Тиск позначають буквою:

варіанти відповідей

р

ρ

F

g

Запитання 5

Людина стоїть на підлозі на обидвох ногах. Як змiниться тиск людини на підлогу, якщо вона стане на одну ногу?

  

 

варіанти відповідей

Не змiниться

збiльшиться

зменшиться

Запитання 6

Яка основна причина того, що газ створює тиск? 

варіанти відповідей

Дія на газ сили тяжіння

Удари молекул газу об стінки судини

Притягання між молекулами газу і стінками судини

Запитання 7

Визначте тиск води на дно цистерни, якщо рівень води в цистерні 2,5 м. Густина води 1000 кг/м3.  ( g= 10 Н/кг)

варіанти відповідей

2500 Па

25 000 Па

40 Па

400 Па

250 Па

Запитання 8

Формула знаходження тиску

варіанти відповідей

p=F/S

S = v • t

v = S : t

\rho ={\frac  {m}{V}}

Запитання 9

Чому дорівнює нормальний атмосферний тиск?

варіанти відповідей

370 мм. рт. ст.

760 мм. рт. ст.

730 мм. рт. ст.

670 мм. рт. ст.

Запитання 10

З висотою атмосферний тиск ...

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

спочатку збільшуєтся, а потім зменшується

Запитання 11

У відкритих сполучених посудинах вільні поверхні однорідної нерухомої рідини встановлюються ...

варіанти відповідей

на одному рівні

на різному рівні

на поверхні однієї частини

Запитання 12

По тонкому льоду безпечніше повзти, ніж іти. Оберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Людина, що повзе, тисне на лід з меншою силою, ніж та, що йде

У людини, що йде, площа опори більша, ніж у тієї, що повзе

Людина, що повзе створює менший тиск, ніж та, що йде

Запитання 13

Жорсткість пружини 40 Н/м. Яку силу потрібно прикласти до пружини, щоб стиснути її на 3 см?

варіанти відповідей

12 Н

1,2 Н

120 Н

13,3 Н

Запитання 14

Маса портфеля 4 кг, чому дорівнює сила тяжіння на цей портфель? g= 10 Н/кг

варіанти відповідей

40 Н

0,4 Н

2,5 Н

4 Н

Запитання 15

На тіло занурене в нафту діє виштовхувальна сила 120 Н, визначити об'єм цього тіла , якщо густина нафти 800 гкг/м³, g= 10 Н/кг.

варіанти відповідей

1,5 м³

0,15 м³

0,015 м³

960000 м³

Запитання 16

Тиск, створюваний на нерухому рідину, передається рідиною однаково в усіх напрямках. 

варіанти відповідей

Атмосферний тиск                 

Гідростатичний тиск   

Закон Паскаля

Сполучені посудини 

Запитання 17

Яка рідина знаходиться на одному рівні у сполучених посудинах:

варіанти відповідей

Густа

Рідка

Однорідна

Запитання 18

Який тиск чинить ящик вагою 100 Н, що має площу основи 0,2 м2 на нерухому горизонтальну опору?

варіанти відповідей

20 Па

400 Па

500 Па

100 Па

Запитання 19

Архімедова сила залежить від таких параметрів:

варіанти відповідей

густини рідини і об’єму тіла

густини тіла і маси

густини тіла і тиску рідини.

густини тіла

Запитання 20

Тіло, занурене у воду тоне, якщо:

варіанти відповідей

сила тяжіння більша за архімедову силу

сила тяжіння менша за архімедову силу

сила тяжіння дорівнює архімедовій силі

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест