Складений присудок. Іменний складений присудок. Способи його вираження. Зв'язка в іменному складеному присудку. Форми іменної частини складеного присудка.

Додано: 1 грудня 2021
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 97 разів
10 запитань
Запитання 1

Продовжте речення

Підмет — це головний член речення, який вказує

варіанти відповідей

Вказує на предмет, але не називає його в реченні

Вказує про кого або про що йдеться в реченні

Вказує на час, місце, причину, умову, мету дії, спосіб її виконання в реченні

Запитання 2

Продовжте речення

Присудок — головний член речення, який характеризує

варіанти відповідей

Обставину за дією

Додаток за дією

Підмет за дією

Ознаку за дією

Запитання 3

Другорядні члени речення - це

варіанти відповідей

Означення

Ознака

Підмет

Додаток

Обставина

Присудок

Запитання 4

Другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія або стан, і відповідає на питання непрямих відмінків 

варіанти відповідей

Підмет

Означення

Додаток

Обставина

Запитання 5

Речення "Нарешті ми дочекалися весни" за граматичною основою є

варіанти відповідей

Односкладним

Двоскладним

Запитання 6

За наявністю чи відсутністю другорядних членів речення поділяються на?

варіанти відповідей

Повні

Поширені

Непоширені

Неповні

Запитання 7

Член речення, що вказує на ознаку предмета, відповідає на питання який? чий? котрий? і найчастіше виражається прикметником, зрідка — займенником або іменником?

варіанти відповідей

Обставина

Означення

Присудок

Підмет

Запитання 8

Член речення, що відповідає на питання як? куди? звідки? коли? чому? з якою метою? якою мірою? де? 

варіанти відповідей

Підмет

Додаток

Обставина

Означення

Запитання 9

Якому реченню належить схема?

варіанти відповідей

Ти для мене найцінніший скарб в житті.

Любов до вітчизни починається з любові до рідної хати.

Віра - нестримне бажання перетворити мрію в реальне життя.

Очерет кінчається, відкривається чимала, обрамлена заростями галявина.

Запитання 10

У реченні У колиску дар пісень тобі поклала доля (М. Рильський) граматична основа:

варіанти відповідей

Дар пісень

Поклала доля

Поклала в колиску

Поклала дар

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест