Однорідні члени речення (І)

Додано: 17 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 251 раз
10 запитань
Запитання 1

У реченні Ось хтось npoбіг за хатою, на вулиці тупотіли вершники (С.Скляренко) безсполучниковим зв'язком з'єднано:

варіанти відповідей

однорідні члени речення

частини безсполучникового речення

однорідні члени речення i частини безсполучникового речення

Запитання 2

У реченні Але я люблю i панів богомільних, котрих ніякі єзуїти не зведуть з пуття, не зманять до католицтва (І.Нечуй-Левицький) однорідні члени речення з'єднані:

варіанти відповідей

без сполучників

за допомогою сполучників

Запитання 3

У реченні Італія не Італія, а простір такий, що співати хочеться (О.Гончар) між однорідними членами без сполучника кома не ставиться:

варіанти відповідей

між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух i його мету

між двома однаковими або близькими значеннями словами, з яких друге вжите із запереченням не, якщо таке словосполучення становить одне ціле

Запитання 4

У реченні Я люблю твої рухи, вчаровані часом, і вологу розтулену музику губ (М.Вінграновський) між однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками, слід поставити:

варіанти відповідей

кому

тире

Запитання 5

У реченні Тоненькими скибочками був покраяний білий, пшеничний хліб (С.Скляренко) між означеннями ставиться кома, тому що:

варіанти відповідей

вони характеризують предмети з одного боку

друге означення пояснює, уточнює перше

вони є художніми означеннями

поряд стоять спочатку прикметник (дієприкметник), а потім - прикметниковий (дієприкметниковий) зворот

Запитання 6

Між означеннями, що означають предмети з різних боків, кома не ставиться, тому допущено помилку в такому реченні:

варіанти відповідей

Уже травою обростають вирви вчорашніх, найболючіших утрат (Г.Світлична)

Воно котилось за ними невпинними, непереможними, веселими хвилями, золотом розсипалось по плавнях...(М.Коцюбинський)

Звенигора був молодий, дужий, спритний та й пройшов добрий вишкіл у cтapoгo Метелиці (В.Малик)

Запитання 7

У реченні Він почервонів страшенно, а потім зблід (Б.Грінченко) між однорідними членами речення ставиться кома, тому що вони:

варіанти відповідей

з'єднані протиставними сполучниками

з'єднані повторюваними єднальними (розділовими) сполучниками

з'єднані попарно

з'єднані парними сполучниками

вказують, що до переліченого приєднується ще один елемент, який у процесі висловлення ніби пізніше виник у свідомості мовця (з приєднувальним сполучником)

доповнюють, уточнюють думку, висловлену в реченні та з'єднані сполучником і �і:

Запитання 8

У реченні Тільки очі горять дідівські i дівочі i сльози в матері-вдови (А.Малишко) кома не ставиться, тому що:

варіанти відповідей

сполучник і(й), або, чи, та(=і) вжито при однорідних членах речення один раз

сполучник і(й), та(=і) повторюється в реченні не при однорідних членах речення

однорідні члени речення, з'єднані повторюваним сполучником, утворюють усталений вислів

Запитання 9

В одному з наведених речень, є узагальнююче слово, яке стоїть перед однорідними членами речення. Отже, слід поставити двокрапку в такому реченні:

варіанти відповідей

I внучатам iз клуночка гостинці виймала і хрестики, й дукачики, й намиста разочок Яриночці, i червоний з фольги образочок... (Т.Шевченко)

На чолі загону, що триматиме під наглядом Переяслав, Пирятин, Лубни, стане пан Ярослав Глібович (Д.Міщенко) ідних членах речення

А ти допоміг нам не тільки перемогти ворога, але забрати й усе його добро, й гармати, i силу бранців з полковниками й гетьманами (А.Кащенко)

Запитання 10

В одному з наведених речень наявне узагальнююче слово, яке стоїть після однорідних членів речення. Отже, слід поставити тире в такому реченні:

варіанти відповідей

Це здорово виходить, випускники, батьки i вчителі всі слухають знайому мелодію (О.Гончар)

Свіжі зелені ліси та луги, свіже повітря підсвіжили його душу й тіло (І.Нечуй-Левицький)

Бо вогнем ти молодий, бурею, спротивом, жаром лютим, розумом розпростореним i заглибленим зануртованим коренем... (І.Драч)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест