Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Однорідні члени речення (ІІ)

Додано: 17 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 139 разів
10 запитань
Запитання 1

У реченні Генерал набрав пригоршу пшениці, довго на неї дивився, глянув на батька, на жінок, оглянувся на танки, на небо з літаками, обережно висипав зерно чомусь у кишеню... (М.Вінграновський) безсполучниковим зв'язком з'єднано:

варіанти відповідей

однорідні члени речення

частини безсполучникового речення

однорідні члени речення i частини безсполучникового речення

Запитання 2

У реченні Ще не прочувалася та мить, ота сльоза, той сміх - до захлинання (Г.Світлична) однорідні члени речення з'єднані:

варіанти відповідей

без сполучників

за допомогою сполучників

Запитання 3

У реченні: «Та вже святіть не святіть мою хату, а я одірву та й не  буду закладати на колотнечу»,  -  сказав Карпо (І.Нечуй-Левицький) між однорідними членами без сполучника кома не ставиться:

варіанти відповідей

між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух i його мету

між двома однаковими або близькими за значенням словами, з яких друге вжите iз запереченням не, якщо таке словосполучення становить одне ціле

Запитання 4

У реченні ...Я ж не вітер чоловік, помитарствую, поб’юся та й засну колись навік (В.Симоненко) між виділеними однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками, слід поставити:

варіанти відповідей

кому

тире

Запитання 5

У реченні Я спробував уявити собі широчезнy, залиту сонцем дopoгy, якою віднині вирушу у світлу далечінь... (В.Скляр) між означеннями ставиться кома, тому що:

варіанти відповідей

вони характеризують предмети з одного боку

друге означення пояснює, уточнює перше

вони є художніми означеннями

поряд стоять спочатку прикметник (дієприкметник), а потім - прикметниковий (дієприкметниковий) зворот

Запитання 6

Між означеннями, що означають предмети з різних боків, кома не ставиться, тому допущено помилку в такому реченні:

варіанти відповідей

Ось одного разу чує граф лихі, тривожні вісті... (Леся Українка)

Жовте, каламутне світло потиху лине догори... згадки життя здіймаються, як іскри, i гаснуть, попеліють, як іскри... (М.Коцюбинський)

Сходило холодне, зимове сонце (В.Малик)

Запитання 7

У реченні Мова не тільки засіб спілкування, а й природний резервуар інформації про світ, насамперед про свій народ (В.Русанівський) між однорідними членами речення ставиться кома, тому що вони:

варіанти відповідей

з'єднані протиставними сполучниками

з'єднані повторюваними єднальними (розділовими) сполучниками помилку в такому реченні:

з'єднані попарно

з'єднані парними сполучниками

вказують, що до переліченого приєднується ще один елемент, який у процесі висловлення ніби пізніше виник у свідомості мовця (з приєднувальним сполучником)

доповнюють, уточнюють думку, висловлену в реченні, та з'єднані сполучником і

Запитання 8

У реченні Душа прокидалася від золотого сну i вертала на звичні круги своя... (В.Дрозд) кома не ставиться, тому що: у що вони:

варіанти відповідей

сполучник і(й), або, чи, та(=і) вжито при однорідних членах речення один раз

сполучник і(й), та(=і) повторюється в реченні не при однорідних членах речення

однорідні члени речення, з'єднані повторюваним сполучником, утворюють усталений вислів

Запитання 9

В одному з наведених речень є узагальнююче слово, яке стоїть перед однорідними членами речення. Отже, слід поставити двокрапку в такому реченні:

варіанти відповідей

I, мабуть, ти даси йому ім'я волошки, птаха, жита чи калини (Г.Світлична) усталений вислів

Леонардо да Вінчі казав: «Добрий живописець повинен писати дві головні речі людину i уявлення її душі) (П.3агребельний)

Тепер кого не стрів - усі митці, художники й поети (Л.Костенко)

Запитання 10

В одному з наведених речень є узагальнююче слово, яке стоїть після однорідних членів речення. Отже, слід поставити тире в такому реченні:

варіанти відповідей

Безвихідь, лють, відчай забриніли в його звіриному рикові, щo вирвався у нього з грудей (В.Малик)

Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами з вітів моїх (Леся Українка)

Пишний i веселий вид Виговського, його гарна й мужня фігура, нове багате убрання, розумна й красномовна розмова гостя, котрий неначе розворушив сон дрімаючого серед пущ та борів тихого палацу, все це вчинило добрий вплив на душу старого суворого кальвініста (I.Нечуй-Левицький) м)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест