7 червня о 18:00Вебінар: Як підготуватися та успішно пройти інституційний аудит закладу освіти

Солі. Номенклатура. Фізичні властивості.

Додано: 9 квітня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Оберіть формулу солі назва якої Купрум (ІІ) сульфату.

варіанти відповідей

Cu2SO4

CuSO4

CuSO3

CuS

Запитання 2

Оберіть назву солі формула якої CuCl2

варіанти відповідей

Купрум сульфат

Купрум (І) хлорид

Купрум (ІІ) хлорид

Купрум хлорат

Запитання 3

Виберіть формули солей

варіанти відповідей

К24 , NaNO3, СаCO3,


Ca(NO3)2, HBr, KOH,

Cu(OH)2, SO3, Fe2O3

H3PO4, H2SiO3, FeСІ3

Запитання 4

    Виберіть правильну відповідь назв солей            

                      Nа2СO3 , NaNO3

варіанти відповідей

Натрій карбонат, Натрій нітрат 

Натрій фосфат , натрій хлорид

Натрій сульфат,  натрій нітрат 

Натрій хлорид, натрій карбонат  

Запитання 5

Яка речовина у природі трапля­ється у складі вапняку, крейди, мармуру.

варіанти відповідей

кальцій карбонат (СаСO3)

кальцій хлорид (СаСІ2)

калій карбонат (К2СO3)

кальцій ортофосфат (Са3(РO4)3

Запитання 6

Впізнай речовину

— безбарвна речовина, яка не розчиняється у воді й кислотах. Його використовують у медицині під час рент­генівських досліджень шлунково-кишкового тракту, тому що йони Барію поглинають рент­генівське випромінювання.

варіанти відповідей

Барій сульфат (ВаSO4)

Натрій хлорид  (NаСl). 

Барій карбонат (ВаСO3)

Калій хлорид (КСl)

Запитання 7

Впізнай речовину

"Про широту викорис­тання цієї солі свідчить той факт, що світовий видобуток цієї речовини становить 200 млн т. Цю сіль широко застосовують у харчовій про­мисловості, вона є сировиною для одержання хлору, хлоридної кислоти, натрій гідрокси­ду, соди (Nа2С03).

варіанти відповідей

Натрій хлорид  

натрій карбонат

калій хлорид

кальцій хлорид

Запитання 8

Масова частка Нітрогену у Ферум (ІІІ) нітраті.

варіанти відповідей

6 %

17 %

12 %

19 %

Запитання 9

Знайти загальну суму індексів у Алюміній сульфату.

варіанти відповідей

12

5

17

15

Запитання 10

Знайти формулу кислотного залишку Сульфіт

варіанти відповідей

-SO4


–S

–SO3

-SiO3

Запитання 11

Яка сіль розчинена у воді?

варіанти відповідей

BaSO4 

Ag3PO4

Na2CO3

AgCl

Запитання 12

Укажіть правильне закінчення твердження: Середні солі - це

варіанти відповідей

сполуки, що містять катіони металічного елемента і гідроксид-аніони

бінарні сполуки, які містять Оксиген

продукти неповного заміщення атомів Гідрогену в молекулі кислоти на катіони металічних елементів

продукти заміщення всіх атомів Гідрогену в молекулі кислоти на катіони металічних елементів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест